Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Nāc mācīties Latgales Industriālajā tehnikumā!
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Labāko pedagogu un darbinieku apbalvošanas ceremonija 2021

07.10.2021
 
7.oktobrī Daugavpils būvniecības tehnikumā notika ikgadējais svinīgais pasākums “Labāko pedagogu un darbinieku apbalvošanas ceremonija”.
 
Lai novērtētu pedagogu un darbinieku nopelnus un ieguldījumu Daugavpils būvniecības tehnikuma attīstībā, sasniegumus profesionālajā, sabiedriskajā, izglītības darbībā, tehnikuma pedagogi un darbinieki iesniedza pieteikumus par apbalvojumu piešķiršanu labākajiem pedagogiem un darbiniekiem. Tika iesniegti 107 pieteikumi, no tiem 53 pieteikumi, kuros apbalvojumam tika izvirzīti pedagogi, 54 pieteikumi – tehnikuma darbinieki. Tos apkopoja un novērtēja DBT apbalvošanas komisija.
 
No tiem piešķirta 1 nominācija Daugavpils būvniecības tehnikuma lepnums, 12 2.pakāpes apbalvojumi Daugavpils būvniecības tehnikuma pateicības raksts “Mazā pūce” un pasniegti 6 Pateicības raksti.
 
Ar augstāko 1.pakāpes tehnikuma apbalvojumu „Daugavpils būvniecības lepnums” nominācijā “Par ilggadīgu, godprātīgu radošu darbu un profesionalitāti” apbalvota Teresa Jevstrahina. Teresu raksturo kā apzinīgu, atbildīgu un atsaucīgu vispārējās vidējās izglītības skolotāju, kura kvalitatīvi spēj sagatavot audzēkņus matemātikas eksāmeniem, kuros audzēkņi uzrādīja labus rezultātus. Par ieguldīto darbu jaunas paaudzes mācīšanā un audzināšanā, par prasmi mīlēt darbu, darīt savu darbu ar rūpību un pacietību mācību procesā.
 
Ar 2.pakāpes apbalvojumu Daugavpils būvniecības tehnikuma pateicības rakstu “Mazā pūce” apbalvoti:
 
Konstantins Sarans nominācijā “Par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanā”. Metālapstrādes un mašīnzinību nodaļas profesionālās izglītības skolotājs, pirmo autotransporta nodaļas vadītājs. Ar augstu profesionālo meistarību māca audzēkņiem apgūt izvēlēto profesiju. Ļoti atbildīgs un godprātīgs pedagogs.
 
Nataļja Apanoviča nominācijā “Par augstu profesionālo meistarību izglītojamo darba audzināšanā un profesijas apguvē” Būvniecības nodaļas profesionālās izglītības skolotāja. Mērķtiecīgi organizē mācību procesu, nodrošinot labvēlīgu mācību vidi.
Kā arī Inna Koluža – būvniecības nodaļas profesionālās izglītības skolotāja. Par ilggadīgu, radošu darbu, profesionāli apmācot izglītojamos kvalifikācijas iegūšanai.
 
Pēteris Kalvāns nominācijā “Par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu vispārējās vidējās izglītības apguvē” – zinošs, vispārējās vidējās izglītības skolotājs. 2020./2021. m.g. attālinātā mācību laikā aktīvi izmantoja kompetenču pieejas caur digitālajām prasmēm, veicinājis starpdisciplināro prasmju pielietojumu mācīšanas procesos.
 
Iveta Kriškijāne nominācijā “Par nozīmīgu ieguldījumu izglītojamo audzināšanas procesa organizēšanā un personības attīstībā” Vispārējās vidējās izglītības skolotāja. Cenšas sasniegt vislabāko rezultātus, vienmēr cīnās par saviem audzēkņiem līdz galam. Ar savu atbildīgu pieeju darbam ieguva cieņu gan kolēģu, gan audzēkņu vidū. Vienmēr laipna, atsaucīga, perfekti strādā komandā. Spēj atrast vajadzīgos vārdus un iedvesmot audzēkņus sasniegt labākus rezultātus mācībās.
 
Māris Ločmelis nominācijā “Par inovācijām mācību procesā” metālapstrādes un mašīnzinību nodaļas vadītājs, aktīvs un radošs profesionālās izglītības skolotājs, kas pasniedz transporta līdzekļa krāsotāja profesiju, ir ļoti bagāta praktiskā pieredze, kā arī mācību stundas ir ļoti inovatīvas un interesantas. Nominēts arī Nikodema Rancāna balvai “Latgales izcilākie pedagogi”.
 
“Labākais jaunais pedagogs” atzīta Sarmīte Meļnikova – enerģiska, zinoša ēdināšanas pakalpojumu nodaļa vadītāja, profesionālās izglītības skolotāja, atbildīgā  par Tehnikuma audzēkņu dalību programmā “Latvijas skolas soma”.
 
 Juris Ozols nominācijā “Par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu sporta organizēšanā un valsts patriotiskajā audzināšanā jaunajai paaudzei” Atbildīgs, aktīvs un radošs sporta organizators. Ar interesi un aizrautību strādā ar jauniešiem, ir pierādījis sevi gan sacensības ar audzēkņiem, gan arī valsts aizsardzības mācībās, patriotiski audzinot jauno paaudzi.
 
 
 
2.pakāpes apbalvojumu “Daugavpils būvniecības tehnikuma pateicības raksts” apbalvoti:
 
Nominācijā “Par nozīmīgu ieguldījumu saimnieciskā darba organizēšanā” saņēma Raisa Golovko – noliktavas pārzini, par ilggadīgu, godprātīgu, radošu darbu. Tiek novērtētas darba spējas un spējas sastrādāties ar ikvienu no kolēģiem, zinoša sava amata jomās.
 
Olga Pavlova nominācijā “Par augstu profesionālo meistarību pienākumu izpildē” Atsaucīgs un zinošs ārsta palīgs, kura savus tiešos pienākumus veic apzinīgi, precīzi, arī šajā noslogotajā vīrusa apkarošanas laikā.
 
Nominācijā “Par atbildīgu un godprātīgu attieksmi veicot darba pienākumus” saņēma Laura Pēterfelde – direktores vietnieces asistente. Strādājot pieaugušo izglītības centra speciālistes amatā, labi organizē savu darbu. Centīga, atbildīga un atsaucīga, nekad neatsaka palīdzībā.
 
Lolita Muho  nominācijā “Par kvalitatīvu ēdināšanas organizēšanu tehnikuma izglītojamiem un darbiniekiem”. Virtuves vadītāja, kura veic tiešos darba pienākumus atbildīgi. Ievēro darba izpildes termiņus un uzrauga sava darba kvalitāti. Strādājot komandā ciena kolēģu viedokli, piedāvā savu palīdzību nepieciešamības gadījumā. Atsaucīga, laipna un vienmēr palīdz risināt jebkādas problēmas.
 
Pateicības rakstu “Par nozīmīgu ieguldījumu Izglītības programmu īstenošanas vietas “Višķi” atjaunošanā un lauksaimniecības nozares izglītības jomas programmu pilnveidē" saņēma Anita Lāčauniece - Daugavpils būvniecības tehnikuma Izglītības programmas īstenošanas vietas "Višķi" vadītāja.
 
Pateicības raksti piešķirti:
Profesionālās izglītības skolotājai Margaritai Grigorjevai “Par radošu un atbildīgu pieeju mācību procesa organizēšanā darba aizsardzības jomā”;
Mācību nodaļas vadītājai Oksanai Bogorodjai  “Par ilggadīgu, godprātīgu un kvalitatīvu darbu, organizējot un vadot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu procesa norisi".
Starptautiskās sadarbības un projektu nodaļas vadītājai Intai Laurenai “Par nozīmīgu ieguldījumu projektu vadībā un efektīvu Erasmus+ projektu mobilitāšu īstenošanu".
Arhitektūras un dizaina nodaļas vadītājai, profesionālās izglītības skolotājai Valentīnai Siņakovai “Par atbildīgu un radošu pieeju jauno speciālistu sagatavošanā”.
Finanšu nodaļas vadītājai Valentīnai Košeļonokai „Par ilggadīgu, godprātīgu un atbildīgu darbu, nodrošinot profesionālu finansiāli saimniecisko darbību".
 
Labāko pedagogu un darbinieku apbalvošanas ceremonijas svinīgajā pasākumā uzstājās tehnikuma talantīgie jaunieši sniedzot gan dziesmu, gan deju priekšnesumus.

Fotogalerija
 
« atpakaļ