Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
UZŅEMŠANA 2024./2025.m.g. no 17. jūnija. Vairāk informācijas -> SPIED ŠEIT!
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Daugavpils būvniecības tehnikuma topošie Automehāniķi ieguva Autoatslēdznieka kvalifikāciju

18.10.2021
 
Kopš 2018. gada ir notikušas būtiskas izmaiņas Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību (auto un spēkratu) nozares (MMM nozare) kvalifikāciju struktūrā* un atbilstoši pēdējo divu gadu laikā (2019.g.-2020.g.) MMM Nozares ekspertu nākotnes attīstības redzējumam un skaidram definējumam par nepieciešamajām prasībām Automehāniķa kvalifikācijas ieguvei tika ieviestas papildus prasības.
MMM nozares prasība Automehāniķa kvalifikācijas ieguvei tika noteikta, ka tikai pēc izglītības programmas ietvaros vai ārpus formālās izglītības sistēmas iegūtās autoatslēdznieka vai smago spēkratu atslēdznieka profesionālās kvalifikācijas ieguves var iegūt Automehāniķa kvalifikāciju. Proti, topošie Tehnikuma Automehāniķi (3 LKI) varēja kārtot kvalifikācijas eksāmenu tikai pēc Autoatslēdznieka (2 LKI) kvalifikācijas ieguves.
Formālās izglītības ceļā topošie Tehnikuma Automehāniķi, izejot Autoatslēdznieka praksi uzņēmumā, saņēma apliecības par moduļa “Autoatslēdznieka prakse” apguvi, kas kalpoja par pamatu prasmju atzīšanai un zemāka līmeņa kvalifikācijas- Autoatslēdznieka eksāmena norises organizēšanai. 2021.gada 18.oktobrī profesionālās kvalifikācijas eksāmenu Autoatslēdznieka kvalifikācijas iegūšanai Tehnikumā nokārtoja 13 pretendenti, kuru apgūtās kompetences tika atzītas par atbilstošu otrā profesionālās kvalifikācijas līmeņa (2 LKI) profesionālajai kompetencei. Pretendentiem tika izsniegtas profesionālās kvalifikācijas apliecības Autoatslēdznieka kvalifikācijas ieguvei.
Savukārt 22.10.2021 notika Automehāniķa kvalifikācijas eksāmens, kuru veiksmīgi nokārtoja 10 Tehnikuma studenti. Apsveicam ar veiksmīgi saņemto Automehāniķa kvalifikāciju! Lepojamies, ka ceļā uz nozari Jūs esat izturējuši divkāršu pārbaudi un apliecinājāt savas iegūtās prasmes atbilstoši nozares uzstādījumiem! Lai veicas un izdodas iecerētais.
 
* Izstrādāta Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” – Projektā “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” (Vienošanās Nr. 8.5.2.0./16/I/001), VISC

FOTO:
 
 
 

 
Sagatavoja:
Direktores vietniece attīstības un inovāciju jomā
Oksana Soročina
« atpakaļ