Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Nāc mācīties Latgales Industriālajā tehnikumā!
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Daugavpils būvniecības tehnikuma izglītības metodiķes piedalās profesionālās pilnveides pasākumos

27.10.2021
 

Ar mērķi izzināt jaunus veidus un iespējas efektīvas un kvalitatīvas mācību stundas veidošanā un sniegt atbalstu tehnikuma pedagogiem, informējot par jaunākajām tendencēm izglītībā, Daugavpils būvniecības tehnikuma metodiķes piedalījās vairākos profesionālās pilnveides pasākumos.

2021. gada 21. oktobrī norisinājās Rīgas Stradiņa universitātes rīkotās atvērtās lekcijas pedagogiem, kuru laikā universitātes lektori un citi Latvijā atzīti speciālisti izglītības jomā runāja par pedagogiem aktuāliem jautājumiem. Lektors R. Strods iepazīstināja ar digitālo rīko MIRO, kas varētu palīdzēt attālināto mācību laikā organizēt skolēnu sadarbību strādājot grupās. Tika runāts par izglītojamo un pedagogu fizisko un garīgo veselību: galvassāpēm to veidiem un iemesliem, profesionālo izdegšanu un pašpalīdzības tehnikām kā veiksmīgi izvairīties no tās, kā arī tādiem jautājumiem kā paaudžu konflikti un juridiskās nianses strādājot izglītības iestādē.

2021. gada 21. oktobrī ZOOM platformā notika Ventspils tehnikuma organizētie kursi par tēmu 'Mācīšanās lietpratībai – mūsdienīga mācību stunda', kurus vadīja  Laura Miķelsone no Brocēnu vidusskolas. Piedaloties kursos bija iespēja labāk izprast mācību procesa galvenos komponentus: zināšanas, prasmes, iemaņas, lietpratību; pilnveidot izpratni par mācību stundu. Kursu dalībnieki tika iepazīstināti ar iezīmēm, pēc kurām var atpazīt tradicionālu, multidisciplināru un starpdisciplināru mācību stundu, kā arī tika pilnveidota pedagogu izpratne par formatīvās vērtēšanas būtību un nozīmi mūsdienīgas stundas kontekstā. Interesanti bija salīdzināt un analizēt efektīvu un neefektīvu mācību stundu un vairāk uzzināt par dažādiem mūsdienu stundu didaktiskiem modeļiem.

2021.gada 21.un 22.oktobrī izglītības metodiķi piedalījās UNESCO LNK sadarbības tīklu konferencē “Vērtību griežos: ētiskie izaicinājumi reālajā un virtuālajā pasaulē”. Nauris Puntulis, Guna Spurava, Dagnija Baltiņa, Solvita Denisa-Liepniece, Sanita Baranova, Māra Mellēna, Ēriks Leitis, Marko Grobelniks, Andrejs Veisbergs, Signe Mežinska, Ilona Pētersone, Inta Miklūna, Annija Paula Vucāne, Andris Gribusts, Signe Bāliņa un Baiba Moļņika diskutēja izglītību audzēkņiem, kas pasaulē nākuši tehnoloģiju laikmetā. Mainās skolotāju loma un tehnoloģiju izmantošanas iespējas mācību procesā. Lai sekmētu konkurētspēju darba tirgū, pieaug arī mūžizglītības loma. Atvērtie izglītības resursi veicina izglītības pieejamību un var kalpot kā nevienlīdzības mazināšanas rīks. Vienlaikus skolas dzīvē ienāk jauni saziņas veidi, radot iepriekš nebijušas vardarbības formas, piemēram, kibermobingu. 

Ar iegūtajām atziņām izglītības metodiķes dalīsies ar tehnikuma pedagogiem metodisko komisiju sēdēs, organizējot seminārus un citu pasākumu laikā.
Sagatavoja: izglītības metodiķes
Elga Drelinga
Svetlana Burlakova
Liene Briede
 
« atpakaļ