Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Nāc mācīties Latgales Industriālajā tehnikumā!
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Sirsnīga virtuālā tikšanās

03.11.2021
 

Metodiskais un pedagogu tālākizglītības centrs aicināja klausītājus piedalīties pedagogu profesionālās pilnveides kursos “Vērtīborientēta mācību audzināšanas stunda”. Aicinājumam piedalīties Zoom nodarbībās atsaucās 26 tehnikuma pedagogi no Ludzas, Višķu, Dagdas un Daugavpils izglītības programmu īstenošanas vietām. Atsaucās arī 10 pedagogi, kuri stādā izglītības iestādēs Ilūkstē, Krāslavā, Priekuļos, Sabilē, Tukumā, Laucesā. Kursu programmā tika izskatīti jautājumi par patriotismu, paaudžu atšķirībām, globālo pilsonību, valodas attīstību un vēsturisko kontekstu, kurš veicina izmaiņas, Latvijas simboliem. Programmu vadīja DBT multiplikatori: Ā. Šumeiko, J.Sokolova, N.Leončuka un izglītības metodiķe E.Drelinga.

Kursu klausītāji augstu novērtēja satura lietderību: “…interesanti un noderīgi, …lielisks izklāsts, ļoti noderīga informācija, … labi var izmantot darbā ar skolēniem, …laba ideja kursiem, kuros varēja vēlreiz padomāt par patriotismu, valodas saglabāšanu un Latvijas simboliem, ...tiešām noderīga informācija, …saturs atbilst tēmai, ar praktiskiem piemēriem un mācību priekšmetu integrāciju, …patika dažādi piedāvātie risinājumi, ...bija piedāvāts praktiskais materiāls - konkrēta bērna darbs, konkrētas integrētās stundas saturs, spēle, …paldies arī par jaunu informāciju, kuru līdz šim nezināju”, metodes: “…jaunas idejas ieguvu, …mierīgi, bez steigas, saprotami, …apmierina, nepiespiesta atmosfēra, …patika, ka tika iesaistīti arī pārējie kolēģi gan ar ātro konkursiņu, gan atbilžu minēšanu, …noteikti tagad arī savās attālinātajās stundās izmantošu ātro kameru ieslēgšanu, kaut arī šobrīd mūsu skolā ir uzstādījums, visiem strādāt ar ieslēgtām kamerām, …izmantotas dažāda veida metodes, kā audzināšanas stundās, tā arī integrētā mācību stundā, …patika spēles metodes izmantošana, mūzika, …veiksmīgi iesaistīta auditorija darbā, uzdodot jautājumus pašā nodarbības sākumā,… iespēja piedalīties spēlē, atbildēt uz jautājumiem par Latviju radīja ļoti patīkamu gaisotni,…mana kolēģe teica: “Šodien bija sirsnīga virtuālā tikšanās””, lektoru kompetenci: “…zinoši, nodarbības vadītāji profesionāli novada nodarbību, komentē, dod iespēju dalībniekiem izteikt savu viedokli par tēmu, iesaista dalībniekus nodarbības gaitā, …bija dažas tehniskas problēmas, bet viss tika risināts, …visi skolotāji malači, …liels gandarījums par vadītāju profesionalitāti un pieredzi, …spēja atbildēt uz visiem jautājumiem. Paldies! Jūs noskaņojāt auditoriju novembra svētku svinēšanai.

Kursu dalībnieki ieteica domāt par nākamajiem kursiem, tēmām: “Paldies! Gaidīsim citu tematu piedāvājumus! Turpiniet popularizēt savu darbu! Veiksmi un neizsīkstošu enerģiju!”

 

Kursu vadīšana vienmēr ir saistīta ar nedrošības pārvarēšanu, kopīgu mācīšanos, pārliecināšanos par vienas vai otras teorijas patiesumu, tā ir iespēja paskatīties uz savām atziņām un pieredzi no citas puses. Paldies, visiem, kuri piedalījās sirsnīgas virtuālās tikšanās veidošanā!

Sagatavoja: Ā.Šumeiko, N.Leončuka, J.Sokolova, E.Drelinga

« atpakaļ