Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Profesionālās izglītības pedagogi papildina zināšanas un prasmes praktiskās darbības seminārā

26.08.2022
 
Triju dienu garumā Daugavpils būvniecības tehnikuma izglītības programmu īstenošanas vietā “Dagda” notika Valsts izglītības satura centra ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) profesionālās kompetences pilnveides praktiskās darbības seminārs būvniecības nozarē „Modulāro programmu “Apdares darbu tehniķis/strādnieks” īstenošana mācību iestādēs”.

Seminārs notika ar mērķi pilnveidot pedagogu zināšanas un prasmes modulāro programmu “Apdares darbu tehniķis/strādnieks” īstenošanā. Seminārā piedalījās pedagogi no 12 profesionālās izglītības mācību iestādēm.

Pirmajā dienā semināra dalībnieki izskatīja modulāro izglītības programmu Apdares darbu tehniķis/strādnieks moduļu saturu un strādājot darba grupās, izstrādāja priekšlikumus satura izmaiņām, kas dotu iespēju veidot kvalitatīvāku un pilnveidotāki saturu. Otrajā dienas pusē semināra dalībnieki apmeklēja Latgales amatnieku Laimes muzeju un tika izskatītas iespējas izvēles moduļa “Apdares vēsturiskā atjaunošana” iekļauto tēmu īstenošanai.

Otrajā semināra dienā notika praktiskās nodarbības SketchUp projektēšanas programmas apguvē, kas pedagogiem deva iespēju apgūt jaunās IT tehnoloģijas, kuras tālāk varēts izmantot savā pedagoģiskajā darbībā. Nodarbības vadīja eksperts būvniecības nozarē Kirils Pogodins.

Tālāk tika iepazīti ekoloģiskie materiāli apmetumu veidošanā, ar šo tēmu iepazīstināja Kaspars Dzeguze, eksperts būvniecības nozarē.

Trešajā dienā semināra dalībnieki ekspertes būvniecības nozarē Mārītes Putniņas vadībā, iepazinās ar saglabājamām vērtībām vēsturiskajās ēkās, to izpēti, aprūpi un restaurāciju, kas deva plašāku izpratni par  kultūrvēstures vērtībām Latvijā.

Visi semināra dalībnieki ļoti atzinīgi novērtēja semināra satura un izteica pateicību projekta atbildīgajām personām par iespēju tikties profesionālās izglītības skolotājiem un apspriest aktuālas tēmas Būvniecības nozarē, īstenojot Apdares darbu tehniķis/strādnieks izglītības programmas.

 
 

Sagatavoja:
Jolanta Savvina
Metodiskā un pedagogu tālākizglītības centra vadītāja

« atpakaļ