Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Latgales industriālajā tehnikumā aizvadīta Karjeras nedēļa

27.10.2022
 

Aizvadītajā nedēļā ar vairāk nekā 3300 pasākumiem visā Latvijā atzīmēta Karjeras nedēļas desmitgade, un pasākumi norisinājušies arī Latgales industriālajā tehnikumā. Skolēni iesaistījās Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) rīkotajās diskusijās, apmeklēja uzņēmumus, piedalījās konkursos un mācībstundās, kā arī izzināja uzņēmējspējas pašu spēkiem, izmantojot izstrādāto digitālo rīku. Pie  mums notikuši arī pašu rīkotie pasākumi, kas bija veltīti skolēnu mācību uzņēmumu izveidei mūsu Tehnikumā, un arī dalība simulācijas spēlē “Business LAB”, kur jaunieši varēja izmēģināt sava “izdomātā” uzņēmuma dzīves situāciju risināšanas variantus un pārvarēt krīzes situācijas.

Karjeras nedēļas laikā, no 17. – 21. oktobrim, skolēni no Latgales industriālā tehnikuma apmeklēja darba devējus, iesaistījās tiešsaistes pasākumos, mācību stundu laikā apguva uzņēmējdarbības tēmas un izmēģināja sevi uzņēmuma krīzes menedžeru lomā!

Karjeras nedēļas pasākumos šogad kopumā piedalījušies vairāk nekā 110 000 skolēni. Pasākumu ciklā ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” skolēni izzināja, kas ir uzņēmējspējas, kādēļ tās ir svarīgas savas karjeras veidošanā un kā tās var attīstīt, savukārt vecāki un pedagogi guva vērtīgus padomus, kā palīdzēt bērniem atklāt savus talantus. Karjeras nedēļas pasākumus organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas pilsētām un novadiem.

“Karjeras nedēļa ir kļuvusi par nozīmīgu notikumu, ko ik gadu aizvadām rudenī. Lai gan karjeras atbalsta pasākumi skolās norisinās visu gadu, Karjeras nedēļas laikā tiek īpaši izcelta kāda no karjeras izglītības jomas aktuālām tēmām. Šo desmit gadu laikā Karjeras nedēļa ir izaugusi no pāris pasākumiem valstpilsētās līdz tūkstošiem pasākumu teju katrā novadā, pilsētā un skolā. Tā ir tradīcija, kas jāturpina izglītības iestādēs gan skolēnu intereses rosināšanai par savu spēju un prasmju izzināšanu, apsverot savas nākotnes karjeras ievirzi, gan kā atbalsts pedagogiem karjeras izglītības īstenošanā,” uzsver VIAA direktore Dita Traidās.

Šogad Karjeras nedēļas aktivitāšu mērķis bija sekmēt skolēnu, vecāku, pedagogu izpratni par uzņēmējspējām kā zināšanu, prasmju un rakstura īpašību kopumu, kas nepieciešams ikvienam veiksmīgas karjeras veidošanā. Tās ietvaros tika izstrādātas tematiskās mācībstundas un palīgmateriāli, lai palīdzētu skolotājiem atraktīvā veidā izskaidrot skolēniem uzņēmējspēju konceptu un nozīmību. Izstrādātie materiāli ir pieejami VIAA mājaslapā.

Karjeras nedēļā notika divas VIAA organizētās tiešsaistes diskusijas. Diskusijā jauniešiem “Kādas superspējas veidos manu nākotni?” kopā ar moderatoru Dāvi Plotnieku uzņēmēji, augstskolu pasniedzēji, radošās industrijas pārstāvji pārrunāja, kā uz potenciālo darbinieku spējām, prasmēm un kompetencēm lūkosies darba devēji nākotnē, kā arī dalījās savā pieredzē par skolā un ārpus tās piedāvātajām iespējām jauniešu personības attīstīšanā. Savukārt diskusijā vecākiem “Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?” kopā ar moderatoru Ansi Bogustovu tika pārrunāts, kā pamanīt un atpazīt bērna stiprās puses, kā palīdzēt bērnam izkopt talantus un izvēlēties savu karjeras ceļu, neraugoties uz vecāku vēlmēm un bažām. Diskusiju ieraksti ar subtitriem būs pieejami VIAA YouTube kontā tuvākās nedēļas laikā.

Karjeras nedēļas laikā skolēni kopā ar skolotājiem viesojās uzņēmumos, iepazinās ar to darbiniekiem un izzināja viņu spilgtākās uzņēmējspējas. Aktivitāti papildināja iespēja piedalīties sociālo tīklu konkursos.

Par Karjeras nedēļu

Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, ko VIAA organizē sadarbībā ar Latvijas pilsētām un novadiem. Tajā jauniešiem ir iespēja iepazīt arvien jaunas ar karjeras izglītību saistītas tēmas - darba tirgus tendences, nākotnē pieprasītākās profesijas, skolā iegūto zināšanu un prasmju pielietojums izvēlētajā nozarē. Kopumā desmit gadu laikā Karjeras nedēļā notikuši gandrīz 16 000 pasākumu, kuros piedalījušies vairāk nekā 840 000 skolēnu. Karjeras nedēļa ir viena no VIAA īstenotā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātēm ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu.

Papildu informācija:
Oksana Soročina,
Latgales industriālā tehnikuma Karjeras nedēļas koordinators
e-pasts: dbt@dbt.lv

« atpakaļ