Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
UZŅEMŠANA 2024./2025.m.g. no 17. jūnija līdz 20. augustam. Vairāk informācijas -> SPIED ŠEIT!
Sākums \ Kontakti

Kontaktinformācija

LATGALES INDUSTRIĀLAIS TEHNIKUMS

Jātnieku iela 87,
Daugavpils,LV-5410

lr.: 65446296

Fakss: 63794300
Mob. tālr. 28818932 (Mācību daļa)
E-pasts: lint[at]lint.lv

E-adrese


Pie mums var nokļūt ar autobusu Nr.  2., 3., 3C., 3B., 20., 20A., 2., 20B., 22., 23 vai ar tramvaju Nr.1 un Nr.2
Pietura: Jātnieku iela

 

Mūsu rekvizīti:
Latgales Industriālais tehnikums
reģ. Nr. LV90000066069
Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV - 5410
Valsts kase, kods TRELLV22
konts LV27TREL215025103200B - Valsts budžets
konts LV33TREL2150251006000 – maksas pakalpojumiem, kā arī par isziņām, kopēšanu, dienesta viesnīcas pakalpojumiem – iepriekšējais 2020.gada budžeta programmai 02.01.00 piesaistīts konts


Direktore

Ināra Ostrovska
tel.: 65446296
e-pasts: inara.ostrovska[at]lint.lv
Adrese: Jātnieku iela 87, 1 - 216 kab.


Direktores vietniece mācību darba un audzināšanas jomā

Jeļena Fedosejeva
tel.: 65446296
e-pasts: jelena.fedosejeva[at]lint.lv
Adrese: Jātnieku iela 87, 2 - 105 kab.


Direktores vietniece attīstības un inovāciju jomā

Inta Laurena
tel.: 65446296
e-pasts: inta.laurena[at]lint.lv
Adrese: Jātnieku iela 87, 2 - 106 kab.


Izglītības metodiķe mācību darba organizēšanā

Jeļena Vasiļjeva
tel.: 65446296
e-pasts: jelena.vasiljeva[at]lint.lv
Adrese: Jātnieku iela 87, 1 - 110 kab.


Izglītības metodiķis mācību prakses organizēšanā

Arturs Karols
tel.: 65446296
e-pasts: arturs.karols[at]lint.lv
Adrese: Jātnieku iela 87, 1 - 110 kab.


Izglītības metodiķe centralizēto eksāmenu jomā

Gunta Šukurova
tel.: 65446296
e-pasts: gunta.sukurova[at]lint.lv
Adrese: Jātnieku iela 87, 2 - 208 kab.


Izglītības metodiķe metodiskajā un pedagogu tālākizglītības jomā

Jolanta Savvina
tel.: 65446296
e-pasts: jolanta.savvina[at]lint.lv
Adrese: Jātnieku iela 87, 1 - 112 kab.


Izglītības metodiķis audzināšanas darba jomā

Jevgeņijs Ļitvinovs
tel.: 
65446296
e-pasts: jevgenijs.litvinovs[at]lint.lv
Adrese: Jātnieku iela 87


Izglītības metodiķe pieaugušo izglītības jomā

Alīna Daugste
tel.: 65446296
e-pasts: alina.daugste[at]lint.lv
Adrese: Varšavas iela 23, 101 kab.


Izglītības metodiķis izglītības programmu īstenošanā IPĪV "Daugavgrīvas cietums"

Jurijs Umbraško
tel.: 65446296
e-pasts: jurijs.umbrasko[at]lint.lv
Adrese: Lielā iela 1, Daugavpilī


IPĪV "Dagda" vadītāja

Aina Bluka
tel.: 65681158
e-pasts: aina.bluka[at]lint.lv
Adrese: Brīvības iela 3, Dagda


Izglītība metodiķe  izglītības programmu īstenošanā IPĪV "Višķi"

Anita Lāčauniece
tel.: 65476051
e-pasts: anita.lacauniece[at]lint.lv
Adrese: Višķu tehnikums 18, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads


Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas nodaļas vadītājs

Normunds Bulis
tel.: 65446296
e-pasts: normunds.bulis[at]lint.lv
Adrese: Jātnieku iela 87, 3 - 206 kab.


Metālapstrādes un mašīnzinību nodaļas vadītājs

Aigars Veliks
tel.: 65446296
e-pasts: aigars.veliks[at]lint.lv
Adrese: Jātnieku iela 87, 4 - 109 kab.


Būvniecības nodaļas vadītājs

Igors Ilarionovs
tel.: 65446296
e-pasts: igors.ilarionovs[at]lint.lv
Adrese: Jātnieku iela 87, 2 - 105 kab.


Arhitektūras un dizaina nodaļas vadītāja

Sigita Svēteņa
tel.: 65446296
e-pasts: sigita.svetena[at]lint.lv
Adrese: Jātnieku iela 87, 1 - 210 kab.


Ēdināšanas pakalpojumu nodaļas vadītāja

Alīna Cimoška
tel.: 65446296
e-pasts: alina.cimoska[at]lint.lv
Adrese: Dagda, Brīvības iela 3, 28. kab. 


Lauksaimniecības nodaļas vadītājs

Valērija Ančevcska
tel.: 65446296
e-pasts: valerija.ancevska[at]lint.lv
Adrese: Višķu tehnikums 18, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads


Finanšu nodaļas vadītāja

Valentīna Košeļonoka
tel.: 65446323
e-pasts:valentina.koselonoka[at]lint.lv
Adrese: Jātnieku iela 87, 1 - 206 kab.


Administratīvās nodaļas vadītāja

Olga Anisimoviča
tel.: 65446323
e-pasts:olga.anisimovica[at]lint.lv
Adrese: Jātnieku iela 87, 1 - 111 kab.

Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldniece

Natālija Leikuma
tel.: 65446296
e-pasts: natalija.leikuma[at]lint.lv
Adrese: Jātnieku iela 87, 2 - 117.1 kab.


Dienesta viesnīcas vadītāja

Irina Andrejeva
tel.: 65446296
e-pasts: dienesta.viesnica[at]lint.lv
Adrese: Jātnieku iela 87, 2 - 115 kab.


Iepirkumu speciālists

Ņikita Aleksejevs
tel.: 65446296
e-pasts: nikita.aleksejevs[at]lint.lv
Adrese: Jātnieku iela 87, 2 - 117.1 kab.


Sporta organizators

Jānis Čaplinskis
tel.: 65446296
e-pasts: janis.caplinskis[at]lint.lv
Adrese: Jātnieku iela 87.


 

 Jautājumos par datu aizsardzību lūdzam kontaktēties ar datu aizsardzības speciālistu Raivis Grūbe,

  e-pasts raivis@grubesbirojs.lv