Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
UZŅEMŠANA 2024./2025.m.g. no 17. jūnija līdz 20. augustam. Vairāk informācijas -> SPIED ŠEIT!
Sākums \ Izglītība \ Profesijas

Apdares darbu tehniķis

Apdares darbu tehniķis plāno, uzrauga un izpilda apdares darbus, ievērojot darbu vadītāja norādījumus. Komplektē apdares darbu strādnieku posmus un vada to darbu, kā arī izpilda apdares darbus visa veida būvēs. Spēj lasīt rasējumus, patstāvīgi izplānot veicamā darba operācijas darba vietā un izvēlēties piemērotas tehnoloģijas, būvmateriālus, instrumentus un palīgaprīkojumu, kā arī prot rīkoties ar instrumentiem. Plāno būvmateriālu piegādi, apdares darbu strādnieku sadarbību un darbu veikšanas kārtību, dod nepieciešamos rīkojumus un pārbauda šo rīkojumu izpildi, nodrošina apdares darbu izpildi atbilstoši projekta, būvnormatīvu, standartu un kvalitātes prasībām.

3.kursā ir iespēja kārtot kvalifikācijas eksāmenu "Apdares darbu strādnieks" LKI 3.līmeņa iegūšanai.

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils, Dagda

Profesionālo kompetenču moduļi:
 • Būvniecības process un būvdarbu veidi
 • Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde
 • Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana
 • Ģeodēzisko darbu izpilde
 • Apmešana
 • Sausā apmetuma veidošana
 • Grīdu ieklāšana
 • Flīzēšana
 • Krāsošana
 • Tapešu līmēšana
 • Dekoratīvā krāsošana
 • Ēku fasāžu siltināšana
 • Apdares darbu izpildes plānošana
 • Iekštelpu dekoratīvā apdare
 • Apdares darbu izpildes organizēšana
 • Apdares darbu strādnieka prakse
 • Apdares darbu tehniķa prakse
 • Dekoratīvo dizaina un akustisko sistēmu montāža
 • Apdares vēsturiskā atjaunošana
 • Būves informācijas modeļa izmantošanā būvniecībā
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība

Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeti:

 • Latviešu valoda I un Literatūra I
 • Matemātika I
 • Svešvaloda I (B2) – angļu val.
 • Svešvaloda (B1) – vācu val.
 • Sociālās zinības un vēsture
 • Dabaszinības
 • Fizika I
 • Sports
 • Valsts aizsardzības mācība
 • Fizika II vai Matemātika II (augstākais līmenis - izvēles kurss) 

Profesijas standarts

Profesijas karte


Ēku būvtehniķis

Ēku būvtehniķis plāno, organizē un uzrauga izpildītāju darbu, kas veic ēkas nesošo un norobežojošo konstrukciju būvniecību, nojaukšanu vai nomaiņu atbilstoši būvprojektam, būvdarbu organizēšanas projektam un darbu veikšanas projektam. Strādā būvuzņēmumos, kas nodarbojas ar dažāda veida ēku būvniecības, atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas darbiem, vai individuāli kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants. 

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils

Profesionālo kompetenču moduļi:

 • Būvniecības process un būvdarbu veidi
 • Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana
 • Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde
 • Ģeodēzisko darbu izpilde
 • Sienu mūrēšana
 • Betonēšanas pamati
 • Virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmu ierīkošana
 • Būvdarbu dokumentācijas sagatavošana un plānošana
 • Pamatu un sienu izbūve
 • Grīdu konstrukciju izbūve
 • Ēku koka konstrukciju izbūve
 • Ēku metāla un saliekamā dzelzsbetona konstrukciju izbūve
 • Ēku konstrukciju montāžas darbu organizēšana
 • Ēku būvtehniķa prakse
 • Sarežģītu būvelementu mūrēšana
 • Jumta iesegumu ieklāšana
 • Zemes darbu organizēšana
 • Koka ēku montāža
 • Metāla karkasa ēku montāža
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība

Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeti:

 • Latviešu valoda I un Literatūra I
 • Matemātika I
 • Svešvaloda I (B2) – angļu val.
 • Svešvaloda (B1) – vācu val.
 • Sociālās zinības un vēsture
 • Dabaszinības
 • Fizika I
 • Sports
 • Valsts aizsardzības mācība
 • Fizika II vai Matemātika II (augstākais līmenis - izvēles kurss) 

Profesijas standarts

Profesijas karte


Inženiersistēmu būvtehniķis

Inženiersistēmu būvtehniķis veic iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju sistēmu, tai skaitā apkures, vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu, aukstumiekārtu sistēmu, izbūves, ekspluatācijas un remonta darbu organizēšanu un vadīšanu, nosaka atsevišķu inženierkomunikāciju montāžas darbu veidu un apjomu izbūvi, izvēlas materiālus, instrumentus un aprīkojumu šo darbu veikšanai atbilstoši būvprojektā paredzētajiem materiāliem un iekārtām, plāno to piegādi, novietojumu un uzglabāšanu būvobjektā, saskaņo savu darbu ar visiem projekta realizācijā iesaistītajiem dalībniekiem, kopējiem darbu grafikiem, dod nepieciešamos rīkojumus padotajiem un pārbauda rīkojuma izpildi.

3.kursā ir iespēja kārtot kvalifikācijas eksāmenu "Inženiersistēmu montētājs" LKI 3.līmeņa iegūšanai.

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils

Profesionālo kompetenču moduļi:

 • Būvniecības process un cauruļvadu iebūves veidi
 • Pagaidu konstrukciju montēšana
 • Tranšeju ierīkošana inženiersistēmu montāžas darbu veikšanai
 • Cauruļvadu montāža
 • Iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu montāža
 • Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu montāža
 • Sanitārtehnisko iekārtu uzstādīšana un pieslēgšana
 • Prakse Inženiersistēmu montāžas darbi
 • Apkures sistēmu montāža
 • Apkures sistēmas pieslēgšana siltuma avotam
 • Apkures sistēmas apkalpošana un uzturēšana
 • Inženiersistēmu ierīkošanas un uzturēšanas plānošana un organizēšana
 • Inženiersistēmu montāžas un uzturēšanas vadīšana un kontrole
 • Inženiersistēmu materiālu plūsma un izmaksas
 • Inzeniersistemu montāžas darbi/Prakse
 • Inženiersistēmu montētāja prakse
 • Inženiersistēmu būvtehniķa ievadprakse
 • Inženiersistēmu būvtehniķa prakse
 • Rokas lokmetināšana MMA
 • Siltumsūkņu sistēmu izveidošana
 • Heliotermisko iekārtu uzstādīšana
 • Aukstumiekārtu ierīkošana un uzturēšana
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība

Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeti:

 • Latviešu valoda I un Literatūra I
 • Matemātika I
 • Svešvaloda I (B2) – angļu val.
 • Svešvaloda (B1) – vācu val.
 • Sociālās zinības un vēsture
 • Dabaszinības
 • Fizika I
 • Sports
 • Valsts aizsardzības mācība
 • Fizika II vai Matemātika II (augstākais līmenis - izvēles kurss)

Profesijas standarts

Profesijas karte


Interjera dizainera asistents

Interjera dizainera asistents veic auditorijas vajadzību, analogu un materiālu, vides dizaina risinājumu, resursu izpēti, izgatavo maketus, sagatavo tehnisko projektu, piedalās dizaina projekta īstenošanā – funkcionālas, estētiskas un ilgtspējīgas vides radīšanā – un rezultātu prezentēšanā.

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils

Profesionālo kompetenču moduļi:

 • Zīmēšana I
 • Kompozīcija
 • Gleznošana I
 • Dizaina procesi
 • Tehnisko rasējumu izstrāde
 • Interjera projektēšana vienai telpai
 • Zīmēšana II vides dizainā
 • Gleznošana II vides dizainā
 • Maketēšana un modelēšana materiālā
 • Grafikas dizaina paņēmienu lietošana vides dizainā
 • 3D modelēšana un vizualizāciju izstrāde digitālā vidē
 • Kultūrvēsturisko vērtību apzināšana vides dizainā
 • Interjera projektēšana privātai telpu grupai
 • Aprites ekonomikas piemērošana dizainā
 • Interjera projektēšana publiskai telpu grupai
 • Uzņēmējdarbība dizainā
 • Interjera dizainera asistenta darbu prakse
 • Interjera dizainera asistenta prakse
 • Arhitektūras pamati
 • Pasākuma vides projektēšana
 • Darbs ar telpas apdares materiāliem
 • Zīmēšana III
 • Gleznošana III
 • Specializētais profesionālais kurss
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeti:

 • Latviešu valoda I un Literatūra I
 • Matemātika
 • Svešvaloda I (B2) – angļu val.
 • Vēsture un sociālās zinātnes I
 • Kultūras pamati
 • Dabaszinības
 • Sports
 • Valsts aizsardzības mācība
 • Kultūra un māksla II, Svešvaloda II (C1) Latviešu valoda un Literatūra II (augstākais līmenis - izvēles kurss)

Profesijas standarts

Profesijas karte


Arhitektūras tehniķis

Arhitektūras tehniķis arhitekta vadībā veic būvprojekta daļu un sadaļu izstrādes darbus: uzmēra objektu un izgatavo uzmērījumu rasējumus, izstrādā objekta darba rasējumus un ēku arhitektūras konstruktīvos mezglus, grafiski apkopo informāciju un noformē tehnisko dokumentāciju, izmantojot automatizētās projektēšanas programmas.

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils

Profesionālo kompetenču moduļi:

 • Būvniecības process un būvdarbu veidi
 • Kultūrvēsturisko vērtību apzināšana arhitektūrā
 • Arhitektūras grafikas pamati
 • Arhitektūras projektēšanas sagatavošanās darbi
 • Arhitektūras rasējumu izstrāde
 • Arhitektūras maketēšanas pamatu apgūšana
 • Objekta parametriskā modeļa un rasējumu sagatavošana
 • Būvprojekta arhitektūras daļas noformēšana
 • Arhitektūras tehniķa kvalifikācijas prakse
 • Restaurācijas projekta noformēšana
 • Būves informācijas modeļa izmantošana būvniecībā
 • Teritorijas sadaļas grafisko datu noformēšana
 • 3D arhitektūras vizualizācijas izstrāde
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība

Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeti:

 • Latviešu valoda I un Literatūra I
 • Matemātika I
 • Svešvaloda I (B2) – angļu val.
 • Svešvaloda (B1) – vācu val.
 • Sociālās zinības un vēsture
 • Dabaszinības
 • Fizika I
 • Sports
 • Valsts aizsardzības mācība
 • Fizika II vai Matemātika II (augstākais līmenis - izvēles kurss)

Profesijas standarts

Profesijas karte


Automehāniķis

Automehāniķis plāno un veic automobiļu un to piekabju pieņemšanu remontā, diagnostiku, apkopi un remontu, veic automobiļa nodošanu klientam. Konstatē un novērš automobiļu un to piekabju defektus. Kvalifikācijas ieguvei nepieciešama B kategorijas autovadītāja apliecība.

*Lai iegūtu Automehāniķis 4 LKI, jāiegūst zemāka kvalifikācija - Autoatslēdznieks 3LKI (3.kursā)

*Mācību laikā izglītojamajiem ir iespēja iegūt B kategorijas vadītāja apliecību 

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils

Profesionālo kompetenču moduļi (mācību ilgums 4 gadi):

 • Transportlīdzekļu uzbūves pamati
 • Atslēdznieka darbi
 • Demontāža un montāža
 • Virsbūves detaļu remonta pamati
 • Riepu maiņa un remonts
 • Automobiļu apkope un detaļu nomaiņa
 • Mašīnbūves rasēšanas pamati
 • Automobiļu šasijas  remonts
 • Motoru remonts
 • Automobiļa elektroiekārtu un vadību sistēmu remonts
 • Mikroklimata uzturēšanas sistēmas remonts
 • Transportlīdzekļu sākotnējā pārbaude
 • Tehniskā servisa organizācija
 • Atslēdznieka prakse 
 • Automehāniķa prakse
 • Automobiļu vadītāju sagatavošana 
 • Metināšanas pamati 
 • Klientu menedžments 
 • Kravas automobiļa remonts 
 • Kravas automobiļa apkope 
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes 
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība

Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeti (mācību ilgums 4 gadi):

 • Latviešu valoda I un Literatūra I
 • Matemātika I
 • Svešvaloda I (B2) – angļu val.
 • Svešvaloda (B1) – vācu val.
 • Sociālās zinības un vēsture
 • Dabaszinības
 • Fizika I
 • Sports
 • Valsts aizsardzības mācība
 • Fizika II vai Matemātika II (augstākais līmenis - izvēles kurss)

Profesijas standarts

Profesijas karte


Transportlīdzekļu krāsotājs

Transportlīdzekļu krāsotājs sagatavo transportlīdzekli vai tā sastāvdaļas krāsošanai un krāso to virsmas, veic virsmu lakošanu, žāvēšanu, pulēšanu un antikorozijas apstrādi remontētām detaļām. 

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils

Profesionālo kompetenču moduļi (mācību ilgums 4 gadi):

 • Transportlīdzekļu uzbūves pamati
 • Atslēdznieka darbi
 • Demontāža un montāža
 • Virsbūves detaļu remonta pamati
 • Virsbūves plastmasas detaļu remonts
 • Virsmas sagatavošana krāsošanai
 • Virsmas krāsošana
 • Krāsu toņu veidošana
 • Virsbūves dekoratīvā aplīmēšana
 • Krāsošanas darbu organizēšana
 • Transportlīdzekļu sagatavošanas darbu prakse
 • Transportlīdzekļu krāsotāja prakse
 • Klientu menedžments
 • Virsbūves dekoratīvā krāsošana
 • Virsbūves stiklojuma remonts
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība

Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeti:

 • Latviešu valoda I un Literatūra I
 • Matemātika I
 • Svešvaloda I (B2) – angļu val.
 • Svešvaloda (B1) – vācu val.
 • Sociālās zinības un vēsture
 • Dabaszinības
 • Fizika I
 • Sports
 • Valsts aizsardzības mācība
 • Fizika II vai Matemātika II (augstākais līmenis - izvēles kurss)

Profesijas standarts

Profesijas karte


Smago spēkratu mehāniķis

Smago spēkratu mehāniķis plāno un veic smago spēkratu pieņemšanu remontā, diagnostiku, apkopi un remontu. Konstatē un novērš smago spēkratu defektus. Veic mezglu un agregātu demontāžu, montāžu, remontu un regulēšanu.

*Lai iegūtu Smago spēkratu mehāniķis 4 LKI, jāiegūst zemāka kvalifikācija - Smago spēkratu atslēdznieks 3LKI

*Mācību laikā izglītojamajiem ir iespēja iegūt traktortehnikas TR2 vadītāja apliecību un B kategorijas vadītāja apliecību

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils, Višķi*

*Teorētiskā apmācība tiek īstenota Daugavpilī, praktiskās mācības – Višķos

Profesionālo kompetenču moduļi:

 • Transportlīdzekļu uzbūves pamati
 • Atslēdznieku darbi
 • Demontāža un montāža
 • Virsbūves detaļu remonta pamati
 • Riepu maiņa un remonts
 • Smago spēkratu apkope un detaļu nomaiņa
 • Mašīnbūves rasēšanas pamati
 • Transmisijas un gaitas iekārtu remonts
 • Motoru remonts
 • Smago spēkratu elektroiekārtu un vadības sistēmu remonts
 • Mikroklimata uzturēšanas sistēmas remonts
 • Smago spēkratu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts
 • Transportlīdzekļu sākotnējā pārbaude
 • Tehniskā servisa organizēšana
 • Lauksaimniecības tehnikas ekspluatācijas un apkope
 • Mežsaimniecības tehnikas ekspluatācija un apkope
 • Būvtehnikas ekspluatācija un apkope
 • Lauksaimniecības tehnikas remonts
 • Mežsaimniecības tehnikas remonts
 • Būvtehnikas remonts
 • Automobiļu vadītāju sagatavošana/ Prakse
 • TR2 traktortehnikas vadītājs/Prakse
 • Smago spēkratu atslēdznieka prakse
 • Smago spēkratu mehāniķa prakse
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība

Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeti:

 • Latviešu valoda I un Literatūra I
 • Matemātika I
 • Svešvaloda I (B2) – angļu val.
 • Svešvaloda (B1) – vācu val.
 • Sociālās zinības un vēsture
 • Dabaszinības
 • Fizika I
 • Sports
 • Valsts aizsardzības mācība
 • Fizika II vai Matemātika II (augstākais līmenis - izvēles kurss)

Profesijas standarts

Profesijas karte


Mašīnbūves tehniķis

Mašīnbūves tehniķis ir mašīnbūves un metālapstrādes ražošanas nozares speciālists, kurš, sadarbībā ar dažāda līmeņa metālapstrādes speciālistiem, piedalās metālapstrādes tehnoloģiskā procesa sagatavošanā, organizēšanā un realizēšanā. Mašīnbūves tehniķis var strādāt ar mašīnbūvi un metālapstrādi saistītos uzņēmumos.

*Lai iegūtu Mašīnbūves tehniķis 4 LKI,  jāiegūst zemāka kvalifikācija - Atslēdznieks 3LKI

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils

Profesionālo kompetenču moduļi:

 • Metālapstrādes pamatprocesi
 • Metāla virsmas apstrāde
 • Metāla detaļas izgatavošanas tehniskā dokumentācija
 • Vienkāršu mezglu montāža un demontāža
 • Lokšņu liekšana un ciršana
 • Metāla detaļu noslēguma apstrāde
 • Metāla virsmu un detaļu lodēšana un alvošana
 • Mehānisko mezglu montāža un demontāža
 • Mašīnbūves darba uzdevuma analizēšana
 • Mašīnbūves tehnoloģiskā procesa organizēšana
 • Mašīnbūves tehnoloģiskā procesa vadīšana
 • Remonta darbu veikšana mašīnbūvē
 • Mašīnbūves materiāli
 • Frēzēšana ar programmvadības darbgaldu
 • Metināšanas pamati
 • Metālloksnes apstrāde ar lāzergriešanas iekārtu
 • Metālu termiskā apstrāde
 • Atslēdznieka prakse
 • Mašīnbūves tehniķa prakse
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība

Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeti: 

 • Latviešu valoda I un Literatūra I
 • Matemātika I
 • Svešvaloda I (B2) – angļu val.
 • Svešvaloda (B1) – vācu val.
 • Sociālās zinības un vēsture
 • Dabaszinības
 • Fizika I
 • Sports
 • Valsts aizsardzības mācība
 • Fizika II, Matemātika II, Latviešu valoda un literatūra II, Svešvaloda II (C1) (augstākais līmenis - izvēles kurss)

Profesijas standarts

Profesijas karte


Autovirsbūvju remontatslēdznieks

Autovirsbūvju remontatslēdznieks veic transportlīdzekļu, transportlīdzekļu sastāvu, traktortehnikas virsbūvju, kabīņu, furgonu, vagonu, kā arī to sastāvdaļu nomaiņu, remontu, restaurāciju un virsmas sagatavošanu krāsošanai.

Autovirsbūvju remontatslēdznieks strādā uzņēmumos, kuros veic transportlīdzekļu tehnisko apkopi un remontu, specializējoties virsbūvju remontdarbu izpildē, vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils

Profesionālo kompetenču moduļi:

 • Automobiļu uzbūves pamati
 • Rasēšanas pamati
 • Demontāža un montāža
 • Remonta pamati
 • Virsbūves detaļu remonta pamati
 • Rasēšana
 • Virsbūves defektācija un aprīkojuma detaļu nomaiņa
 • Virsbūves stiklojuma remonts
 • Virsbūves taisnošana
 • Virsbūves metināšana
 • Virsbūves detaļu virsmu atjaunošana
 • Virsbūves plastmasas detaļu remonts
 • Virsbūves remonta organizācija
 • Klientu menedžments
 • Autovadītāju apmācības programma
 • Virsbūves remontatsēdznieka prakse
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība
 • Zaļās prasmes

Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeti:

 • Latviešu valoda I un Literatūra I
 • Matemātika I
 • Svešvaloda I (B2) – angļu val.
 • Svešvaloda (B1) – vācu val.
 • Sociālās zinības un vēsture
 • Dabaszinības
 • Fizika I
 • Sports
 • Valsts aizsardzības mācība
 • Fizika II vai Matemātika II (augstākais līmenis - izvēles kurss)

Profesijas standarts

Profesijas karte


Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs

Programmvadības metālapstrādes darbgaldu  iestatītājs veic programmvadības metālapstrādes darbgaldu un tehnoloģisko līniju iestatīšanas darbus, veido metāla un kompozītmateriālu detaļu apstrādes programmas, plāno un veic sagatavju, palīgierīču un instrumentu piesaistes darbus, uzrauga ražošanas iekārtu darba procesu. Konsultē un sniedz tehnisku atbalstu programmvadības metālapstrādes darbgaldu operatoram.

3.kursā kārto kvalifikācijas eksāmenu "Programmvadības metālapstrādes darbgaldu operators" LKI 3.līmeņa iegūšanai.

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils

Profesionālo kompetenču moduļi:

 • Metāla vai kompozītmateriālu apstrādes darbu pamatprocesi
 • Metāla vai kompozītmateriālu virsmas apstrāde
 • Metāla vai kompozītmateriālu detaļas izgatavošanas tehniskā dokumentācija
 • Programmvadības metālapstrādes darba galdu sagatavošana darbam
 • Frēzēšana ar programmvadības metālapstrādes darbgaldu
 • Virpošana ar programmvadības metālapstrādes darbgaldu
 • Metāla vai kompozītmateriālu detaļas izgatavošana uz programmvadības metālapstrādes darbgaldiem
 • Izgatavotās metāla vai kompozītmateriālu detaļas apstrāde
 • Metāla vai kompozītmateriālu saražotās produkcijas uzskaite
 • Programmvadības metālapstrādes darbgaldu programmas izveide
 • Paaugstinātas sarežģītības metāla vai kompozītmateriālu detaļu virpošana
 • Mašīnbūves materiāli
 • Metālu termiskā apstrāde
 • Programmvadības metālapstrādes darbgaldu operatora prakse
 • Programmvadības darbgaldu iestatītāja prakse

Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeti:

 • Latviešu valoda un literatūra I
 • Matemātika I
 • Svešvaloda I (B2) – angļu val.
 • Svešvaloda (B1) – vācu val.
 • Sociālās zinības un vēsture
 • Dabaszinības
 • Fizika I
 • Sports
 • Valsts aizsardzības mācība
 • Fizika II vai Matemātika II, vai Svešvaloda II, vai Latviešu valoda un literatūra II, vai specializētais kurss

Profesijas standarts

Profesijas karte


Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis

Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis patstāvīgi strādā ar lauksaimniecības tehniku un iekārtām, veic mehanizētos augkopības, dārzkopības un lopkopības darbus, veic lauksaimniecības tehnikas un iekārtu defektēšanu, tehnisko apkopi un defektu novēršanu, plāno un organizē lauksaimniecības uzņēmuma tehnisko nodrošinājumu. Pēc diploma saņemšanas iespējams strādāt lauksaimniecības ražošanas un tehnikas servisa uzņēmumos.

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Višķi

*Mācību laikā izglītojamajiem ir iespēja iegūt traktortehnikas TR2 vadītāja apliecību un 2.reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietotāja apliecību

Profesionālo kompetenču moduļi (mācību ilgums 4 gadi):

 • Lauksaimniecības pamatprocesi
 • Augsnes īpašības, apstrāde, ielabošana
 • Lauksaimnieciskās ražošanas dokumentēšana
 • Lauksaimniecības mehanizācijas pamati
 • Atslēdznieka darbi
 • Demontāža un montāža
 • Mehanizētā lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana un kopšana
 • Augu aizsardzība
 • Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu ekspluatācija
 • Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu tehniskā apkope
 • Mehanizēta kultūraugu audzēšana un glabāšana
 • Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu defektu novēršana
 • Darba plānošana un organizēšana
 • Traktortehnikas vadītāju sagatavošana
 • Autovadītāju apmācība
 • Metināšanas pamati
 • Bioloģiskā lauksaimniecība
 • Meža apsaimniekošana
 • Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķa prakse
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība

Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeti:

 • Latviešu valoda I un Literatūra I
 • Matemātika I
 • Svešvaloda I (B2) – angļu val.
 • Svešvaloda (B1) – vācu val.
 • Sociālās zinības un vēsture
 • Dabaszinības
 • Fizika I
 • Sports
 • Valsts aizsardzības mācība
 • Fizika II, Matemātika II, Svešvaloda II (C1) (augstākais līmenis - izvēles kurss)

Profesijas standarts

Profesijas karte


Interjera dizainera asistents

Interjera dizainera asistents veic auditorijas vajadzību, analogu un materiālu, vides dizaina risinājumu, resursu izpēti, izgatavo maketus, sagatavo tehnisko projektu, piedalās dizaina projekta īstenošanā – funkcionālas, estētiskas un ilgtspējīgas vides radīšanā – un rezultātu prezentēšanā.

Mācību ilgums: 2 gadi (pēc vidējās izglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils

Profesionālo kompetenču moduļi:

 • Zīmēšana I
 • Kompozīcija
 • Gleznošana I
 • Dizaina procesi
 • Tehnisko rasējumu izstrāde
 • Interjera projektēšana vienai telpai
 • Zīmēšana II vides dizainā
 • Gleznošana II vides dizainā
 • Maketēšana un modelēšana materiālā
 • Grafikas dizaina paņēmienu lietošana vides dizainā
 • 3D modelēšana un vizualizāciju izstrāde digitālā vidē
 • Kultūrvēsturisko vērtību apzināšana vides dizainā
 • Interjera projektēšana privātai telpu grupai
 • Aprites ekonomikas piemērošana dizainā
 • Interjera projektēšana publiskai telpu grupai
 • Uzņēmējdarbība dizainā
 • Interjera dizainera asistenta darbu prakse
 • Arhitektūras pamati
 • Pasākuma vides projektēšana
 • Darbs ar telpas apdares materiāliem
 • Zīmēšana III
 • Gleznošana III
 • Interjera dizainera asistenta prakse
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
 • Sociālās un pilsoniskās prasmes
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes

Profesijas standarts

Profesijas karte


Apdares darbu tehniķis

Apdares darbu tehniķis plāno, uzrauga un izpilda apdares darbus, ievērojot darbu vadītāja norādījumus. Komplektē apdares darbu strādnieku posmus un vada to darbu, kā arī izpilda apdares darbus visa veida būvēs. Spēj lasīt rasējumus, patstāvīgi izplānot veicamā darba operācijas darba vietā un izvēlēties piemērotas tehnoloģijas, būvmateriālus, instrumentus un palīgaprīkojumu, kā arī prot rīkoties ar instrumentiem. Plāno būvmateriālu piegādi, apdares darbu strādnieku sadarbību un darbu veikšanas kārtību, dod nepieciešamos rīkojumus un pārbauda šo rīkojumu izpildi, nodrošina apdares darbu izpildi atbilstoši projekta, būvnormatīvu, standartu un kvalitātes prasībām.

Mācību ilgums Daugavpilī: 1,5 gads (pēc vidējās izglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils

Profesionālo kompetenču moduļi:

 • Būvniecības process un būvdarbu veidi
 • Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde
 • Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana
 • Ģeodēzisko darbu izpilde
 • Apmešana
 • Sausā apmetuma veidošana
 • Grīdu ieklāšana
 • Flīzēšana
 • Krāsošana
 • Tapešu līmēšana
 • Dekoratīvā krāsošana
 • Ēku fasāžu siltināšana
 • Apdares darbu izpildes plānošana
 • Iekštelpu dekoratīvā apdare
 • Apdares darbu izpildes organizēšana
 • Būves informācijas modeļa izmantošanā būvniecībā
 • Dekoratīvo dizaina un akustisko sistēmu montāža
 • Apdares vēsturiskā atjaunošana
 • Apdares darbu tehniķa prakse
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes
 • Sociālās un pilsoniskās prasmes

Profesijas standarts

Profesijas karte


Augkopības tehniķis

Augkopības tehniķis plāno, organizē un veic kultūraugu audzēšanu, ražas novākšanu un uzglabāšanu dažādās lauksaimniecības sistēmās, ievērojot labas lauksaimniecības prakses nosacījumus; sastāda augkopības produkcijas ražošanas darbu veikšanas plānu; izstrādā darba uzdevumus, vada darba procesu augkopībā, izpilda darbus augkopības produkcijas ražošanā.

*Mācību laikā izglītojamajiem ir iespēja iegūt traktortehnikas TR2 vadītāja apliecību un 2.reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietotāja apliecību 

Mācību ilgums: 1,5 gads (pēc vidējās izglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Višķi

Profesionālo kompetenču moduļi:

 • Lauksaimniecības pamatprocesi
 • Augsnes īpašības un ielabošana
 • Lauksaimnieciskās ražošanas dokumentēšana
 • Augu pavairojamais materiāls
 • Kultūraugu mēslošana
 • Augu aizsardzība
 • Augkopības mehanizācija
 • Ražas sagatavošana uzglabāšanai
 • Lopbarības ražošana
 • Traktortehnikas vadītāju sagatavošana
 • Augkopja prakse
 • Lauksaimniecības darbu organizēšana
 • Augkopības procesu organizēšana
 • Precīzās tehnoloģijas lauksaimniecībā
 • Lopkopības pamati
 • Dārzkopības pamati
 • Lopkopības darbu organizēšana
 • Bioloģiskā lauksaimniecība
 • Augkopības tehniķa prakse
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība
 • Sociālās un pilsoniskās prasmes

Profesijas standarts

Profesijas karte


Transportbūvju būvtehniķis

Transportbūvju būvtehniķis organizē un veic transportbūvju izbūves vai uzturēšanas darbus ceļu, tiltu un citu transportbūvju būvobjektā vai ceļu uzturēšanas iecirknī, pamatojoties uz tehnisko dokumentāciju un/vai būvdarbu vadītāja norādījumiem.

Mācību ilgums: 1,5 gads (pēc vidējās izglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils

Profesionālo kompetenču moduļi:

 • Būvniecības process un būvdarbu veidi
 • Sienu mūrēšana
 • Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana
 • Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde
 • Betonēšanas pamati
 • Virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmu ierīkošana
 • Ģeodēzisko darbu izpilde
 • Būvdarbu dokumentācijas sagatavošana un plānošana
 • Ceļu būves darbu organizēšana
 • Caurteku un tuneļu būvēšana
 • Uzbērumu un ierakumu būvēšana
 • Autoceļu aprīkojuma mazo konstruktīvo elementu būve
 • Ceļu, ielu un laukumu segu konstrukciju izbūve
 • Ceļu labiekārtošana un uzturēšana
 • Satiksmes organizēšana un darba aizsardzība ceļu būvē
 • Asfalta ražošana
 • Karjeru izstrāde un minerālo materiālu ražošana
 • Zemes darbu organizēšana
 • Tiltu konstrukciju būve
 • Ceļu būvtehniķa prakse
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes
 • Sociālās un pilsoniskās prasmes
 • Zaļās prasmes

Profesijas standarts

Profesijas karte


Namu pārzinis

Namu pārzinis ir speciālists, kas nodrošina ēku un citu būvju pārvaldīšanu, fizisku saglabāšanu un tām pieguļošo teritoriju, funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu un vides objektu fizisku saglabāšanu un uzturēšanu tehniskā kārtībā, atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam. Namu pārzinis strādā namu pārvaldnieka vadībā.

Mācību ilgums: 1,5 gads (pēc vidējās izglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils

Profesionālo kompetenču moduļi (mācību ilgums 1,5 gads):

 • Ēku apsaimniekošanas darbi
 • Vides aizsardzība namu apsaimniekošanā
 • Ēku uzturēšana un saglabāšana
 • Ēku un būvju vizuālā pārbaude
 • Ēku apkopes organizēšana
 • Sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšana
 • Teritorijas labiekārtošanas darbi
 • Energoefektivitātes pasākumu īstenošana
 • Būvniecības darbu plānošana un organizēšana
 • Remonta darbu organizēšana
 • Ēku pārvaldīšana
 • Komercaprēķini
 • Projektu vadīšana ēkās un būvēs
 • Tāmēšana
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes
 • Sociālās un pilsoniskās prasmes

Profesijas standarts

Profesijas karte


Ainavu būvtehniķis

Ainavu būvtehniķis ir speciālists, kas publiskās un privātās teritorijās organizē, īsteno un pārrauga teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu izbūves un uzturēšanas darbus. Ainavu būvtehniķis strādā uzņēmumos vai iestādēs, kas nodarbojas ar teritoriju labiekārtojuma un apstādījumu izbūves, uzturēšanas un remonta darbiem, vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.

Mācību ilgums: 1,5 gads (pēc vidējās izglītības)

*Mācību laikā izglītojamajiem ir iespēja iegūt traktortehnikas TR1 vadītāja apliecību 

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils, Dagda, Višķi

Profesionālo kompetenču moduļi (mācību ilgums 1,5 gads):

 • Ģeodēzisko darbu izpilde
 • Darba rīku un mehānismu uzturēšana un apkope ainavu un koku kopšanas darbos
 • Augu iedalījuma, uzbūves un to dzīvības funkciju pamati
 • Darba vietas organizēšana ainavu izbūves un uzturēšanas darbu nodrošināšanai
 • Ainavu būvniecības priekšdarbu veikšana
 • Augsnes īpašības un ielabošana
 • Lakstaugu pazīšana un pielietošana ainavu būvniecībā I
 • Zālienu un zālāju izbūve
 • Ceļu un laukumu būvdarbi
 • Augu stādīšana
 • Lakstaugu pazīšana un pielietošana ainavu būvniecībā II
 • Ūdens režīma regulēšana ainavu darbos
 • Kokaugu kopšana
 • Ainavu elementu izbūvēšana
 • Apstādījumu augu aizsargāšana
 • Kokaugu pazīšana un pielietošana ainavu būvniecībā
 • Ainavu uzturēšanas darbi
 • Ainavu būvniecības un uzturēšanas darbu vadīšana un organizēšana
 • Ainavu veidošanas, uzturēšanas un koku kopšanas personāla vadīšana
 • Pakalpojumu sniegšana ainavu veidošanā, uzturēšanā un koku kopšanā
 • Traktortehnikas vadītāju sagatavošana
 • Ainavu būvtehniķa prakse
 • Vertikālo virsmu apzaļumošana
 • Augu pavairošana
 • Sporta laukumu zālienu ierīkošana un uzturēšana
 • Intensīvo augļu dārzu ierīkošana un kopšana
 • Būves informācijas modeļa izmantošana būvniecībā
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība
 • Sociālās un pilsoniskās prasmes

Profesijas standarts

Profesijas karte


Inženiersistēmu būvtehniķis

Inženiersistēmu būvtehniķis veic iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju sistēmu, tai skaitā apkures, vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu, aukstumiekārtu sistēmu, izbūves, ekspluatācijas un remonta darbu organizēšanu un vadīšanu, nosaka atsevišķu inženierkomunikāciju montāžas darbu veidu un apjomu izbūvi, izvēlas materiālus, instrumentus un aprīkojumu šo darbu veikšanai atbilstoši būvprojektā paredzētajiem materiāliem un iekārtām, plāno to piegādi, novietojumu un uzglabāšanu būvobjektā, saskaņo savu darbu ar visiem projekta realizācijā iesaistītajiem dalībniekiem, kopējiem darbu grafikiem, dod nepieciešamos rīkojumus padotajiem un pārbauda rīkojuma izpildi.

Mācību ilgums: 1,5 gads (pēc vidējās izglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils

Profesionālo kompetenču moduļi:

 • Būvniecības process un cauruļvadu iebūves veidi
 • Pagaidu konstrukciju montēšana
 • Tranšeju ierīkošana inženiersistēmu montāžas darbu veikšanai
 • Cauruļvadu montāža
 • Iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu montāža
 • Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu montāža
 • Sanitārtehnisko iekārtu uzstādīšana un pieslēgšana
 • Prakse Inženiersistēmu montāžas darbi
 • Apkures sistēmu montāža
 • Apkures sistēmas pieslēgšana siltuma avotam
 • Apkures sistēmas apkalpošana un uzturēšana
 • Inženiersistēmu būvtehniķa ievadprakse
 • Inženiersistēmu ierīkošanas un uzturēšanas plānošana un organizēšana
 • Inženiersistēmu montāžas un uzturēšanas vadīšana un kontrole
 • Inženiersistēmu materiālu plūsma un izmaksas
 • Rokas lokmetināšana MMA
 • Siltumsūkņu sistēmu izveidošana
 • Heliotermisko iekārtu uzstādīšana
 • Aukstumiekārtu ierīkošana un uzturēšana
 • Inženiersistēmu būvtehniķa prakse
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība
 • Sociālās un pilsoniskās prasmes

Profesijas standarts

Profesijas karte


Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis

Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis būvspeciālista uzraudzībā veic siltuma avotu, ārējo un ēku iekšējo siltumtīklu un iekārtu montāžas darbu plānošanu, organizēšanu un izpildīšanu. Patstāvīgi plāno, organizē un veic ekspluatācijā esošo siltuma avotu, ārējo un ēku iekšējo siltumtīklu un iekārtu darbības uzraudzību, diagnostiku, regulēšanu un remontu. Novērtē un novērš siltuma avotu, palīgiekārtu un siltumtīklu bojājumus. Patstāvīgi novērtē siltumiekārtu un tīklu tehnisko stāvokli, nodrošina iekārtu un sistēmu optimālu darba režīmu.

Mācību ilgums: 1,5 gads (pēc vidējās izglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils

Profesionālo kompetenču moduļi:

 • Inženiersistēmu izbūves pamatprocesi
 • Atslēdznieka darbi
 • Materiālu virsmas apstrāde
 • Cauruļvadu savienojumu izgatavošana
 • Inženiersistēmu cauruļvadu montāža
 • Siltumavotu montāža
 • Siltumtīklu montāža
 • Ēku iekšējo siltumapgādes sistēmu montāža
 • Siltumapgādes sistēmu un iekārtu ekspluatācija
 • Siltumtehnisko sistēmu un iekārtu remonts
 • Inženiersistēmu avāriju lokalizācija un likvidācija
 • Inženiersistēmu ekspluatācijas darbu plānošana
 • Inženiersistēmu ekspluatācijas darbu organizēšana
 • Inženiersistēmu ekspluatācijas darbu vadīšana un kontrole
 • Inženiersistēmu materiālu plūsma un izmaksas
 • Inženiersistēmu nodošana ekspluatācijā
 • Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķa prakse
 • Sagatavošanas darbi cauruļu metināšanai
 • Lodēšana un alvošana
 • Saldēšanas iekārtu ekspluatācija
 • Cauruļvadu un iekārtu stropēšana
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība
 • Zaļās prasmes
 • Sociālās un pilsoniskās prasmes

Profesijas standarts

Profesijas karte


Ģeotehnikas izpētes tehniķis

Ģeotehnikas izpētes tehniķis, ievērojot darbu vadītāja vai ģeotehnikas speciālista norādes, plāno un izpilda darbus, kas saistīti ar grunts un pazemes ūdens izpētes darbiem. Piedalās ģeotehnisko, derīgo izrakteņu, hidroģeoloģisko un ģeoekoloģiskos izpētes darbos. Ģeotehnikas izpētes tehniķis strādā ģeotehnikas speciālista vai projekta vadītāja vadībā.

Mācību ilgums: 1,5 gads (pēc vidējās izglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils

Profesionālo kompetenču moduļi:

 • Būvniecības process un būvdarbu veidi
 • Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde
 • Ģeodēzisko darbu izpilde
 • Darba vides un darba procesu sagatavošana ģeotehniskās izpētes darbiem
 • Lauku izpētes darbu veikšana I
 • Lauku izpētes darbu veikšana II
 • Lauku izpētes materiālu nodošana
 • Hidroģeoloģisko novērojumu darbi
 • Ēku un būvju pamatu būvkonstrukciju apsekošana
 • Ģeotehnikas izpētes tehniķa prakse
 • Grunšu testēšana laboratorijā
 • Speciālie ģeotehniskie darbi
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
 • Sociālās un pilsoniskās prasmes
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes

Profesijas standarts

Profesijas karte


Automehāniķis

Automehāniķis plāno un veic automobiļu un to piekabju pieņemšanu remontā, diagnostiku, apkopi un remontu, veic automobiļa nodošanu klientam. Konstatē un novērš automobiļu un to piekabju defektus. Kvalifikācijas ieguvei nepieciešama B kategorijas autovadītāja apliecība.

*Lai iegūtu Automehāniķis 4 LKI, jāiegūst zemāka kvalifikācija - Autoatslēdznieks 3LKI

*Mācību laikā izglītojamajiem ir iespēja iegūt B kategorijas vadītāja apliecību 

Mācību ilgums: 1,5 gads (pēc vidējās izglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils

Profesionālo kompetenču moduļi (mācību ilgums 1,5 gads):

 • Transportlīdzekļu uzbūves pamati
 • Atslēdznieka darbi
 • Demontāža un montāža
 • Virsbūves detaļu remonta pamati
 • Riepu maiņa un remonts
 • Automobiļu apkope un detaļu nomaiņa
 • Mašīnbūves rasēšanas pamati
 • Automobiļu šasijas remonts
 • Motoru remonts
 • Automobiļa elektroiekārtu un vadību sistēmu remonts
 • Mikroklimata uzturēšanas sistēmas remonts
 • Transportlīdzekļu sākotnējā pārbaude
 • Tehniskā servisa organizācija
 • Atslēdznieka prakse
 • Automehāniķa prakse
 • Automobiļu vadītāju sagatavošana
 • Metināšanas pamati
 • Klientu menedžments
 • Kravas automobiļa remonts
 • Kravas automobiļa apkope
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība
 • Sociālās un pilsoniskās prasmes

Profesijas standarts

Profesijas karte


Transportlīdzekļu krāsotājs

Transportlīdzekļu krāsotājs sagatavo transportlīdzekli vai tā sastāvdaļas krāsošanai un krāso to virsmas, veic virsmu lakošanu, žāvēšanu, pulēšanu un antikorozijas apstrādi remontētām detaļām. 

Mācību ilgums: 1,5 gads (pēc vidējās izglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils

Profesionālo kompetenču moduļi (mācību ilgums 1,5 gads):

 • Transportlīdzekļu uzbūves pamati
 • Atslēdznieka darbi
 • Demontāža un montāža
 • Virsbūves detaļu remonta pamati
 • Virsbūves plastmasas detaļu remonts
 • Virsmas sagatavošana krāsošanai
 • Virsmas krāsošana
 • Krāsu toņu veidošana
 • Virsbūves dekoratīvā aplīmēšana
 • Krāsošanas darbu organizēšana
 • Transportlīdzekļu krāsotāja prakse
 • Klientu menedžments
 • Virsbūves dekoratīvā krāsošana
 • Virsbūves stiklojuma remonts
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība
 • Sociālās un pilsoniskās prasmes

Profesijas standarts

Profesijas karte


Krāšņu un kamīnu mūrnieks

Krāšņu un kamīnu mūrnieks mūrē un atjauno/pārbūvē krāsnis un kamīnus atbilstoši projektam.

Mācību ilgums: 1,5 gads (pēc vidējās izglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils, Dagda

Profesionālo kompetenču moduļi:

 • Būvniecības process un būvdarbu veidi
 • Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde
 • Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana
 • Ģeodēzisko darbu izpilde
 • Darba vietas organizēšana kamīnu un krāšņu mūrēšanā
 • Mūrēšanas darbi I
 • Pagaidu konstrukciju montēšana
 • Mūra elementu izbūve
 • Betonēšanas, armēšanas un izolācijas darbu veikšana I
 • Dūmeņu izbūve un montāža
 • Stacionāro apkures ierīču izbūvēšana
 • Speciālo un rūpnieciski ražoto krāšņu būvēšana un uzstādīšana
 • Kamīnu izbūvēšana
 • Gaisa sistēmas apkures iekārtām
 • Dokumentu sagatavošana apkures ierīces izbūves darbiem
 • Krāšņu un kamīnu mūrnieka prakse
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Apdares vēsturiskā atjaunošana
 • Dūmvadu tīrīšanas pamati
 • Tāmēšana mūrēšanas darbiem
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība
 • Sociālās un pilsoniskās prasmes
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes

Profesijas standarts

Profesijas karte


Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis

Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis patstāvīgi strādā ar lauksaimniecības tehniku un iekārtām, veic mehanizētos augkopības, dārzkopības un lopkopības darbus, veic lauksaimniecības tehnikas un iekārtu defektēšanu, tehnisko apkopi un defektu novēršanu, plāno un organizē lauksaimniecības uzņēmuma tehnisko nodrošinājumu. Pēc diploma saņemšanas iespējams strādāt lauksaimniecības ražošanas un tehnikas servisa uzņēmumos.

Mācību ilgums: 1,5 gads (pēc vidējās izglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Višķi

*Mācību laikā izglītojamajiem ir iespēja iegūt traktortehnikas TR2 vadītāja apliecību un 2.reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietotāja apliecību. 

Profesionālo kompetenču moduļi (mācību ilguma 1,5 gads):

 • Lauksaimniecības pamatprocesi
 • Augsnes īpašības, apstrāde, ielabošana
 • Lauksaimnieciskās ražošanas dokumentēšana
 • Lauksaimniecības mehanizācijas pamati
 • Atslēdznieka darbi
 • Demontāža un montāža
 • Mehanizētā lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana un kopšana
 • Augu aizsardzība
 • Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu ekspluatācija
 • Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu tehniskā apkope
 • Mehanizēta kultūraugu audzēšana un glabāšana
 • Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu defektu novēršana
 • Darba plānošana un organizēšana
 • Traktortehnikas vadītāju sagatavošana
 • Autovadītāju apmācība
 • Metināšanas pamati
 • Bioloģiskā lauksaimniecība
 • Meža apsaimniekošana

Profesijas standarts

Profesijas karte


Konditora palīgs

Konditora palīgs veic darba uzdevumus konditorejas vai ēdināšanas uzņēmumā atbilstoši konditora norādījumiem. Veic izejvielu un produktu pirmapstrādi, sagatavo darbam inventāru, tehnoloģiskās iekārtas. Gatavo konditorejas starpproduktus un izstrādājumus, ievērojot receptūras.

Mācību ilgums: 1 gads (pēc pamatizglītības no 17 gadu vecuma)

Programmas īstenošanas vieta: Dagda

Profesionālo kompetenču moduļi:

 • Ēdināšanas uzņēmuma darbības pamatprincipi
 • Paškontroles sistēma ēdināšanas uzņēmumā
 • Lietišķās saskarsmes pamatprincipi
 • Ražošanas darba organizācija
 • Pārtikas produktu un izejvielu pirmapstrāde
 • Produktu un izstrādājumu uzglabāšana
 • Konditorejas izstrādājumu gatavošana
 • Krēmu un desertu gatavošana
 • Maizes gatavošana un cepšana
 • Ēdienu gatavošanas pamatiemaņas
 • Bāra uzkodu un sagatavju gatavošana
 • Konditora palīga prakse
 • Sociālās un pilsoniskās prasmes
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība

Profesijas standarts

Profesijas karte


Lokmetinātājs (TIG/141)

Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG) veic metināšanas darbus, izmantojot elektrolokmetināšanas iekārtas, materiālus un tehnoloģiskos paņēmienus, atbilstoši tehniskajiem noteikumiem izgatavo metālizstrādājumus un konstrukcijas no leģētā (nerūsējošā) tērauda un alumīnija un tā sakausējumiem, veic montāžas un remonta darbus, ievērojot darba un vides aizsardzības noteikumus. 

Mācību ilgums: 1 gads (pēc pamatizglītības no 17 gadu vecuma)

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils

Profesionālo kompetenču moduļi:

 • Pamatprocesi metināšanā
 • Metināšanas darba vietas organizēšana
 • Rasējumi un tehniskā dokumentācija metināšanā
 • Materiālu veidi un to sagatavošana metināšanai
 • Elektriskā loka lietošana metināšanā
 • Metināmo savienojumu sagatavošana
 • TIG/141 metināšanas tehnoloģija
 • Metināto šuvju kvalitātes pārbaude
 • Starptautiskās atestācijas prasības metināšanā
 • TIG/141 metinātāja prakse
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Starptautiskā atestācija kakta šuvju metināšanā (TIG/141)
 • Starptautiskā atestācijas saduršuvju metināšanā plāksnēm (TIG/141)
 • Starptautiskā atestācija saduršuvju metināšanā caurulēm (TIG/141)
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība
 • Sociālās un pilsoniskās prasmes
 • Valodas, kultūras izpratne un izpasumes

Profesijas standarts

Profesijas karte


Lokmetinātājs (MAG/135)

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) veic metināšanas darbus, izmantojot elektrolokmetināšanas iekārtas, materiālus un tehnoloģiskos paņēmienus, atbilstoši tehniskajiem noteikumiem izgatavo metālizstrādājumus un konstrukcijas no tērauda, alumīnija un tā sakausējumiem veic montāžas un remonta darbus, ievērojot darba un vides aizsardzības noteikumus.

Mācību ilgums: 1 gads (pēc pamatizglītības no 17 gadu vecuma)

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils

Profesionālo kompetenču moduļi:

 • Pamatprocesi metināšanā
 • Metināšanas darba vietas organizēšana
 • Rasējumi un tehniskā dokumentācija metināšanā
 • Materiālu veidi un to sagatavošana metināšanai
 • Elektriskā loka lietošana metināšanā
 • Metināmo savienojumu sagatavošana
 • MAG/135 metināšanas tehnoloģija
 • Metināto šuvju kvalitātes pārbaude
 • Starptautiskās atestācijas prasības metināšanā
 • MAG/135 metinātāja prakse
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Starptautiskā atestācija kakta šuvju metināšanā (MAG/135)
 • Starptautiskā atestācija saduršuvju metināšanā plāksnēm (MAG/135)
 • Starptautiskā atestācija saduršuvju metināšanā caurulēm (MAG/135)
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes
 • Sociālās un pilsoniskās prasmes

Profesijas standarts

Profesijas karte


Apdares darbu strādnieks

Apdares darbu strādnieks veic apdares darbus visa veida būvēs atbilstoši projekta, būvnormatīvu, standartu un kvalitātes prasībām, ievērojot darbu vadītāja, apdares darbu tehniķa vai vadošā speciālista norādījumus. Apdares darbu strādnieks spēj lasīt rasējumus, patstāvīgi izplānot veicamā darba operācijas darba vietā un pielietot instrumentus, izvēlētās tehnoloģijas, būvmateriālus un palīgaprīkojumu.

Mācību ilgums: 1 gads (pēc pamatizglītības no 17 gadu vecuma)

Programmas īstenošanas vieta: Dagda

Profesionālo kompetenču moduļi:

 • Būvniecības process un būvdarbu veidi
 • Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde
 • Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana
 • Ģeodēzisko darbu izpilde
 • Apmešana
 • Sausā apmetuma veidošana
 • Grīdu ieklāšana
 • Flīzēšana
 • Krāsošana
 • Tapešu līmēšana
 • Dekoratīvā krāsošana
 • Ēku fasāžu siltināšana
 • Dekoratīvo dizaina un akustisko sistēmu montāža
 • Apdares vēsturiskā atjaunošana
 • Apdares darbu strādnieka prakse
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība
 • Sociālās un pilsoniskās prasmes

Profesijas standarts

Profesijas karte


Uzņemšana 2024./2025.m.g. skatīt šeit

Uzņemšanas kārtība skatīt šeit

Uzņemšanas kontakti: tālr. 28818932, e-pasts: uznemsana@lint.lv

Dokumentus pieņem no 2024. gada 17. jūnija līdz 20. augustam (uzņemšana notiek kārtās; 1. kārta - no 17. jūnija līdz 26. jūlijam, 2. kārta - no 29. jūlija līdz 20. augustam)

Dokumentus pieņem klātienē:
 •  Jātnieku iela 87, Daugavpils
                 Pirmdiena no plkst. 9.00 līdz 18.00
                 Otrdiena - piektdiena no plkst. 9.00 līdz 16.00
 • Brīvības iela 3, Dagda, Krāslavas novads
                 Pirmdiena - piektdiena no plkst. 9.00 līdz 16.00
 • Višķu tehnikums 18, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads
                 Pirmdiena - piektdiena no plkst. 9.00 līdz 16.00

Uzņemšanai nepieciešamie dokumenti (uzrādot oriģinālu):

- izglītības dokuments (kopija);
- sekmju izraksts (kopija);
- pamatizglītības sertifikāts;
- pase/personas apliecība un dzimšanas apliecība (kopija);
- 4 foto (3X4);
- vispārējās vidējās izglītības sertifikāts (kopija);
- medicīnas izziņa - forma 0-27u (jānorāda mācību iestādes nosaukums, var mācīties izvēlētajā specialitātē (specialitātes nosaukums) un veiktās potes);
- konta numurs Swedbank, SEB vai Citadele;
- b
āreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem reflektantiem jāiesniedz dokumenti, kas pilnībā apliecina šo statusu;

- uzvārda maiņas apliecinošs dokuments (ja nepieciešams);
- profesionālās darba pieredzes apliecinājums.

PERSONĀM, KURAS NAV SASNIEGUŠAS PILNGADĪBU DOKUMENTU IESNIEGŠANA NOTIEK LIKUMISKO PĀRSTĀVJU KLĀTBŪTNĒ
BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Sagatavojies mācībām laicīgi! Piesaki ISIC karti un izmanto visas savas priekšrocības!
ISIC (International Scholar Identity Card) ir vienīgā starptautiski atzītā skolēna identifikācijas karte, kuru katru gadu izmanto 5 miljoni jauniešu 130 pasaules valstīs. Piesaki savu ISIC arī Tu un iegūsti:

 • Oficiālu starptautiski atzītu skolēna apliecību
 • Atlaides 550 vietās Latvijā un 150 000 vietās visā pasaulē

Izvēlies sev piemērotāko:
 • Swedbank ISIC karte. Ar piesaistītu kontu Tavai stipendijai, bezkontakta maksājumiem un ērtu mobilo lietotni. Piesaki ŠEIT
 • ISIC karte Starptautiski atzīta skolēnu apliecība ar atlaižu funkciju bez piesaistīta konta. Piesaki ŠEIT