Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
UZŅEMŠANA 2024./2025.m.g. no 17. jūnija līdz 20. augustam. Vairāk informācijas -> SPIED ŠEIT!
Sākums \ Projekti

Lai nodrošinātu Latgales Industriālā tehnikuma stratēģiskajā attīstībā paredzēto mērķu un uzdevumu izpildi, izglītības iestādē tiek īstenoti dažādi projekti, kurus, atbilstoši galvenajam projekta īstenošanas mērķim, var iedalīt:

 • projekts profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai (SAM 8.5.2.);
 • projekts profesionālās izglītības iestādes efektīvai pārvaldībai un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidei (SAM 8.5.3.);
 • projekti izglītojamo mācību iespēju un kvalitātes uzlabošanai (SAM 8.3.4., SAM 8.5.1., SAM 7.2.1., Latvijas skolas soma);
 • projekts pieaugušo apmācībai (SAM 8.4.1.);
 • infrastruktūras modernizācijas projekti (SAM 8.1.3., SAM 4.2.1., Augstas gatavības projekts);
 • mobilitātes projekti izglītojamajiem, pedagogiem un administrācijas darbiniekiem (Erasmus+ KA1, Nordplus);
 • projekti izglītības procesa (satura) pilnveidošanai (Erasmus+ KA2).

Līdz šim iestādes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācijai piesaistīts finansējums EUR  16 627 966 apmērā, t.sk.:

 • Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Valsts budžeta finansējums “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” EUR 9 419 349 apmērā (2.kārta, 3.1.1.1. aktivitāte);
 • Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Valsts budžeta finansējums ““Daugavpils Būvniecības tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”” EUR 4 081 341 apmērā;
 • Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Valsts budžeta finansējums “Energoefektivitātes paaugstināšana Profesionālās izglītības kompetences centra IPĪV “Dagda”” EUR 289 860 apmērā; (SAM 4.2.1.);
 • Valsts budžeta finansējums Klimata Pārmaiņu un finanšu instrumenta projektā „IPĪV “Dagda” dienesta viesnīcas siltināšana” EUR 337 416 apmērā;
 • Valsts budžeta finansējums Augstas gatavības projektā  “Daugavpils Būvniecības tehnikuma multifunkcionālās halles 2. kārtas “Sporta zāles piebūve” un 4.kārtas “Metāla konstrukciju nojume un slīpā siena” būvdarbi Jātnieku ielā 87, Daugavpilī” EUR 2 500 000 apmērā.

Papildus izglītojamo un pedagogu mobilitātēm Erasmus+  K1 un K2 aktivitāšu projektu ietvaros piesaistīts finansējums EUR 894 000 apmērā.
Latgales Industriālajam tehnikumam ir 41 sadarbības partneris 22 valstīs.

Starptautiskie sadarbības partneri

Balkrievija

Polotsk State University

Polockas valsts universitāte

www.psu.by

Islande

Teaching Centre Smart Teachers Play More

Mācību centrs – gudrie skolotāji vairāk spēlējas

www.leikuradlaera.is

Kazahstāna

Higher College APEC PetroTechnic

Augstākā koledža APEC PetroTechnic

www.apec.edu.kz  

Lietuva

Vilnius Builders Training Centre

Viļņas Būvniecības mācību centrs

www.vsrc.lt


Vilnius Jeruzale Labour Market Training Centre

Viļņas Jeruzalemas darba tirgus mācību centrs

www.vjdrmc.lt


Vilnius College of Technologies and Design

Viļņas tehnoloģiju un dizaina koledža

www.vtdko.lt


Lithuanian Construction Association

Lietuvas Būvnieku asociācija

www.statybininkai.lt


Marijampole VET Centre

Marijampoles profesionālās izglītības centrs

www.mprc.lt
Klaipeda Technology Training Center

Klaipēdas Tehnoloģiju mācību centrs

www.ktmc.lt

Malta

The Psychology CBT Clinic

Psiholoģijas klīnika CBT

www.psychologycbtclinic.com


Malta College of Arts Science and Technology

Maltas Mākslas zinātņu un tehnoloģiju koledža

mcast.edu.mt

Moldova

Public Institution Centre of Excellence in Constructions

Valsts institūcija būvniecības ekselences centrs

www.ccc.md

Polija

Artur Grottgers secondary school in Grybow

Artura Grottgera vispārējās vidējās izglītības licējs

www.logrybow.pl


Elka 2nd Secondary School Krzysztof Kamila Bachinska

Kšištofa Kamila Bačiņska v.n. Elkas 2.vidusskola

lo2elk.edupage.org

Portugāle

Euroyouth Organisation

Euroyouth organizācija

www.euroyouth.org


European Projects Development Unipessoal (EPD)

Eiropas projektu attīstība Unipessoal (EPD)

www.epdmobility.com


Loule Secondary School

Loules vidusskolaBraga Mobitity Open (BragaMob)

BragaMob

bragamobilityopen.com

Slovēnija

Kranj School Center 

Kranjas Skolu centrs

www.sckr.si

Somija

Global Training Institute eduKarjala

Globālais mācību institūts eduKarjala

www.edukarjala.com


Educational Consulting Firm EduFuture

Izglītības konsultāciju firma EduFuture

www.edufuture.eu

Turcija

iTeach International Training & Learning Institute

iTeach Starptautiskais mācīšanas un mācīšanās institūts

www.itl-institute.com