Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
UZŅEMŠANA 2024./2025.m.g. no 17. jūnija līdz 20. augustam. Vairāk informācijas -> SPIED ŠEIT!
Sākums \ Pieaugušo izglītības centrs


Latgales Industriālajā tehnikumā (iepriekš Daugavpils būvniecības tehnikums) 2018. gada 1. septembrī savu darbību uzsāka Pieaugušo izglītības centrs. Viens no galvenajiem Latgales Industriālā tehnikuma Pieaugušo izglītības centra uzdevumiem  ir izcilības (ekselences) un labās prakses ieviešana, vadot seminārus, konferences, praktiskās darbnīcas un meistarklases būvspeciālistiem, kā arī  organizējot seminārus profesionālās izglītības skolotājiem būvniecības nozarē.

Sadarbība ar Valsts izglītības attīstības aģentūru apmācību nodrošināšanā Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1 specifiskā atbalsta mērķa  “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros.

Sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūru apmācību nodrošināšanā Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1. specifiskā mērķa „Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 7.1.1.0/15/I/001 „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros.

Latgales Industriālais tehnikums ir noslēdzis  sadarbības līgumus par semināru, vebināru un izglītības programmu organizēšanu:

  • 2020. gada 28. janvārī - ar biedrību “Latvijas Būvinženieru savienība”. LBS iekļāva Tehnikumu būvspeciālistu kvalifikācijas celšanas kursu sarakstā.
  • 2020. gada 27. aprīlī - ar SIA “CMB Inženieru kompetences centrs” (https://ikc.cmb.lv/lv/aktualitates), kura darbības termiņš ir 5 gadi.
  • 2020. gada 14. maijā - ar biedrību “Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība”, kura darbības termiņš ir 5 gadi.
  • 2021. gada 24. martā - ar Valsts augu aizsardzības dienestu
  • 2021. gada 1. jūnijā – ar biedrību “Latvijas Arhitektu savienība” par izglītības pasākumu programmu novērtēšanu, kura darbības termiņš ir 5 gadi.
  • 2022. gada 13. jūlijā – ar Izglītības un Zinātnes ministriju par lietotāju piesaisti EPALE platformai.
  • 2023. gada 14. martā – ar pieaugušo izglītības profesionālās pilnveides mācību centru SIA Cleantech Hub par apmācību nodrošināšanu dažādās tīro tehnoloģiju kompetences jomās.
  • 2023. gada 26. septembrī – ar SIA “Latvijas Mobilais Telefons” par bezpilota gaisa kuģu tālvadības pilotu apmācību nodrošināšanu sadarbībā ar LMT struktūrvienību -  Pieaugušo neformālās izglītības iestādi “LMT Mācību centrs”. 

Par semināriem, vebināriem Latvijas Būvinženieru Savienība, Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība un Latvijas Arhitektu savienība piešķir kvalifikācijas punktus, profesionālās izglītības skolotājiem ir lieliska iespēja paaugstināt savu kvalifikācijas līmeni bezmaksas. 

2022/2023 m.g. Pieaugušo izglītības centrā dažādās apmācību kursos un programmās ieguva jaunas zināšanas, prasmes un kompetences, kā arī paaugstināja profesionālo kvalifikāciju 553 cilvēki. 

2023/2024 m.g. Pieaugušo izglītības centra apmācību kursu piedāvājums, kurā apkopota informācija par kursiem, semināriem un meistarklasēm.

2023/2024 m.g. Pieaugušo izglītības centrā dažādās apmācību kursos un programmās ieguva jaunas zināšanas, prasmes un kompetences, kā arī paaugstināja profesionālo kvalifikāciju 66 cilvēki.

Atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem, Latgales Industriālais tehnikums ir deleģēts kā Profesionālās kompetences novērtēšanas institūcija veikt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu un izsniegt izglītību apliecinošu dokumentu.

2022. gada 8. decembrī, Mākslas muzejā RĪGAS BIRŽA norisinājās Pieaugušo neformālās izglītības balvas “Saules laiva” pasniegšanas ceremonija. 2022. gadā konkurencē starp 19 nominētajām izglītības iestādēm galveno balvu - ceļojošo Saules laivu - ieguva Latgales Industriālā tehnikuma direktore Ināra Ostrovska.

2023. gada 6. decembrī norisinājās Pieaugušo neformālās izglītības balvas “Saules laiva” pasniegšanas ceremonija. Pieaugušo neformālās izglītības balvas SAULES LAIVA 2023 pasniegšanas ceremonijā Latgales Industriālais tehnikums  saņēma ceļojošās balvas “Saules laiva” miniatūru  kā labākais pieaugušo neformālās izglītības īstenotājs 2022. gadā!