Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi