Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
UZŅEMŠANA 2024./2025.m.g. no 17. jūnija līdz 20. augustam. Vairāk informācijas -> SPIED ŠEIT!
Sākums \ Aktualitātes \ Pārskati un tāmes

 Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 25.septembra noteikumiem Nr.611 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” iestādēm savā mājas lapā sadaļā “Budžets” jāpublicē saite uz šo datubāzi (savā mājas lapā iestādei nav nepieciešams atsevišķi publicēt aktuālās tāmes). Pirmreizējo tāmi 2019.gadam valsts budžeta iestādes sagatavo ne vēlāk kā 40 darbdienu laikā pēc finansēšanas plānu reģistrēšanas Valsts kasē, saskaņā ar Finanšu ministrijas rīkojumu par valsts pagaidu budžetu 2019.gadam. Tādēļ informācija Valsts kases mājas lapas sadaļā “Pārskati un tāmes” būs pieejama sākot ar š.g. 27.februāri. 

Pārskati un tāmes/ Valsts budžeta tāmes