Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Nāc mācīties Latgales Industriālajā tehnikumā!
Sākums \ Aktualitātes \ Pasākumi

Latgales industriālais tehnikums

pasākumi 05.09. – 09.06.2023.

Datums, laiks

Pasākums

Atbildīgais, organizators

21.05. - 09.06.

Erasmus+ programmas mācību mobilitāte/ izglītojamo prakse ārvalstu uzņēmumos Gribovā, Polijā.

Projekta dalībnieki- topošie apdares darbu tehniķi un automehāniķi.

Pavadošā persona- IPĪV “Dagda” bibliotekāre Anita Brice.

I.Leonova

V.Baranovska

29.05.-02.06.

Žurnālu izstāde “Zeme – mūsu māja!”, veltīta Pasaules Vides dienai (05.06.)

LIT bibliotēka

J.Sokolova

29.05.-09.06.

Grāmatu izstāde "Bērnu grāmatu karuselis visu vecumu braucējiem" veltīta Bērnu aizsardzības dienai (01.06.)

LIT bibliotēka

J.Sokolova

03. - 09.06.

Erasmus+ programmas darba vērošana Bragā, Portugālē.

Projekta dalībnieki-  profesionālās izglītības skolotāji Tatjana Cveka, Sergejs Lukjanskis, Aleksandrs Boginskis un Jeļena Trofimova.

I.Leonova

V.Baranovska

06.06.

plkst. 15:15

Lauksaimniecības nodaļas  Metodiskās komisijas sēde (6.kab. IPĪV „Višķi”)

I.Putniņa

07.06.

plkst. 15:15

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas nodaļas Metodiskās komisijas sēde

N.Bulis

T.Balašova

07.06.2023.

no 12:00 līdz 17:00

Profesionālās pilnveides kursi Daugavpils 11.pamatskolas skolotājiem “Patriotisma veicināšana audzināšanas procesā”

E.Drelinga

08.06.

plkst. 14:00

 

Smago spēkratu atslēdznieka PKE ekspertiem - sanāksme ar Ogres tehnikumu un Latgales industriālo tehnikumu par PKE saturu un PKE norises organizēšanu.

J. Fedosejeva,

O. Bogorodja

08.06.

 plkst. 15:15

Būvniecības nodaļas Metodiskās komisijas sēde

I. Ilarionovs

T.Balašova