Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Pasākumi

Latgales industriālais tehnikums

pasākumi 02.10. – 06.10.2023.

Datums, laiks

Pasākums

Atbildīgais, organizators

02.10.

Projekta “Plastmasas pirāti” koordinatoru sapulce zoom platformā.

V.Mamedova

M.Grigorjeva

02.-06.10.

 

Arhitektūras nedēļa. Grāmatu izstāde “Latvijas slavenākie arhitekti”, veltīta Pasaules Arhitektūras dienai

LIT  bibliotēka

J.Sokolova, V.Siņakova

      02.-06.10.

Pasaules dzīvnieku aizsardzības dienai veltīta izstāde "Mūsu mīluļi"

LIT  bibliotēka

J.Sokolova

     02.-13.10.

Audzināšanas un vēstures stundas “Latvijas karoga stāsts” (pēc stundu saraksta)

KKC

N.Leončuka, J.Sokolova

     02.-13.10.

 

Foto izstādeIeskats mūsu tehnikuma būvniecības posmos

KKC

Z.Cirša, J.Dideviča, K.HnikinsJ.Sokolova

04.10.

Ekoskolas jauniešu sastāva sanāksme.

V.Mamedova

04.-06.10.

Virtuālā izstāde “Tev, skolotāj!” (jaunākās metodiskās literatūras popularizēšana)

LIT mājaslapa un sociālie tīkli

J.Sokolova

04.10.
plkst.10.00-12.00

LNB tīmekļseminārs bibliotekāriem “Medijpratība un informācijpratība”

ZOOM

J.Sokolova

05.10.

Seminārs plašākas skolēnu izglītības pieredzes jomas koordinātoriem.

 

V.Mamedova

05.10.

plkst.15-20

Mazā Pedagogiskā sēde

J. Fedosejeva

J. Vasiljeva

gr. audzinātāji

06.10.
plkst.10.00-14.00

LNB konference “Terminoloģija un standartizācija: saskarpunkti informācijas un dokumentācijas jomā”

ZOOM

J.Sokolova