Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Izglītība \ Interešu izglītība

Vadītājs E.Baltacis

Badmintons

Latgales Industriālā tehnikuma sporta zālē

Pirmdien: 17:00 - 20:40

Trešdien: 17:15 - 18:30

Vadītājs I.Gaļašs

Svarbumbu celšana

Latgales Industriālā tehnikuma sporta zāle / svaru zāle

Pirmdien: 15:15 - 17:15

Trešdien: 15:15 - 17:15

Piektdien: 15:15 - 17:15

Vadītājs E.Baltacis

Fiziskā sagatavotība

Latgales Industriālā tehnikuma sporta zāle / svaru zāle

Otrdien: 15:15 - 16:40

Trešdien: 15:15 - 16:40

Ceturtdien: 15:15 - 17:25

Vadītāja I.Kiruka

Vokālais ansamblis "Celtnieks"

Latgales Industriālais tehnikums, 1-314. kab.

Pirmdien: 13:45 - 16:45

Otrdien: 13:45 - 16:45

Trešdien: 13:45 - 15:45

Ceturtdien: 13:45 - 16:45

Vadītāja Z.Cirša

Floristika un noformēšana

Latgales Industriālā tehnikuma aktu zāle

Pirmdien: 15:15 - 17:25

Otrdien: 15:15 - 17:25

Trešdien: 15:15 - 17:25

Ceturtdien: 15:15 - 17:25

Piektdien: 15:15 - 17:25

Vadītāja N.Ļeončuka

"Erudīts"

Latgales Industriālais tehnikums, 2-211. kab.

Pirmdien: 15:15 - 16:15

Otrdien: 15:15 - 16:15

Trešdien: 15:15 - 16:15

Ceturtdien: 15:15 - 16:15 (1., 2., 3. ceturtdiena)

Vadītājs P. Kalvāns

Zinātne un fizika

Latgales Industriālais tehnikums, 1-202. kab.

Otrdien: 15:15 - 16:15

Ceturtdien: 15:15 - 16:15

Vadītājs V.Streļcovs

Fiziskā sagatavotība (Visķi)

Višķu stadions / Špoģu vidusskolas sporta zāle

Pirmdien: 17:00 - 19:00

Otrdien: 17:00 - 19:00

Trešdien: 17:00 - 19:00

Ceturtdien: 17:00 - 19:00

Vadītājs J.Dubovecs

Vieglatlētika (Dagda)

Dagda (stadions / sporta zāle)

Pirmdien: 15:15 - 16:45
Otrdien: 15:15 - 16:45
Ceturtdien: 15:15 - 16:45