Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
UZŅEMŠANA 2024./2025.m.g. no 17. jūnija līdz 20. augustam. Vairāk informācijas -> SPIED ŠEIT!
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Stažēšanās skolvadības jomā profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekiem

22.09.2021
 

Trešdien, 22.septembrī, Daugavpils būvniecības tehnikumā notika Latvijas profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietnieku stažēšanās, kas tiek īstenota ESF projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr.8.5.3.0/16/I/001) ietvaros.

Direktoru vietnieki iepazinās ar tehnikuma nodaļām, materiāli tehnisko bāzi, mācību procesa organizēšanu un īstenošanu. Tehnikuma pedagogi dalījās savā pieredzē, stāstīja par pozitīvo un arī problēmām, kas veidojas mācību laikā.

Daugavpils būvniecības tehnikuma direktore I.Ostrovska uzrunāja stažēšanās dalībniekus, diskutēja par pašlaik profesionālajā izglītībā izskatāmajiem aktuālajiem jautājumiem, kas tiek risināti saistībā ar Profesionālās izglītības likuma izstrādi.

Direktores vietniece mācību darba un audzināšanas jomā J.Fedosejeva stāstīja par Pieaugušo izglītības centra darbību, par piedāvājumiem tālākizglītības, neformālās, pilnveides programmās un  ārpusfromālās izglītības ceļā iegūto izglītību, iepazīstināja ar statistiku.

Metodiskā un pedagogu tālākizglītības centra vadītāja J.Savvina runāja par modulāro izglītības programmu īstenošanu, aprobācijas procesu, par organizētajiem pasākumiem Būvniecības nozares metodiskā atbalsta centra ietvaros, par mācību iestāžu sadarbību. Stāstījums tika papildināts ar video intervijām, kurās pedagogi izklāstīja savu viedokli. Izvērtās diskusija, kurā stažēšanās dalībnieki dalījās ar savu pieredzi.

Noslēgumā J.Savvina stāstīja par mārketinga rīkiem un metodēm, kas tiek izmantotas, lai prezentētu mācību iestādi, popularizētu profesionālās izglītības programmas sabiedrībā.

Stažēšanās dalībnieki bija gandarīti par iespēju iegūt jaunu pieredzi, dalīties savā, kopīgi izrunāt skolvadības aktuālos jautājumus.


Fotogalerija

Sagatavoja:
Jolanta Savvina
Metodiskais un pedagogu tālākizglītības centrs

« atpakaļ