Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
UZŅEMŠANA 2024./2025.m.g. no 17. jūnija līdz 20. augustam. Vairāk informācijas -> SPIED ŠEIT!
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Noslēdzies seminārs ,,Ūdens kustas, ūdeni kustina”

22.03.2023
 
 Šodien, 2023. gada 22. martā notika Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Vides būvzinātņu fakultātes organizētais Pasaules ūdens dienai veltītais seminārs ,,Ūdens kustas, ūdeni kustina”, kurā piedalījās mūsu tehnikuma 1-23 grupas izglītojamie, pedagogs Sergejs Lukjanskis un izglītības metodiķe Svetlana Burlakova.
Semināra gaitā A. Veinbergs iepazīstināja klātesošos ar šādiem jautājumiem:
,,Kas ir ūdens?”, ,,Kā tas uzvedās?”, ,,Kur plūst ūdens?”, ,,Vai ūdens var plūst uz augšu?”, ,,Kas liek ūdenim kustēties?”, ,,Kur turēt, lai noturētu?”, ,,Kā palielināt ūdens caurplūdi?”, ,,Kas ietekmē ūdens plūsmu?” un citiem. Izglītojamie uzzināja par ūdens īpašību lietderīgu izmantošanu un to, kādi procesi ietekmē ūdens apriti. Izglītojamie arī veica ar ūdens iedarbību saistītus eksperimentus.
A. Lagzdiņš iepazīstināja ar ūdens kustību lauksaimniecības zemēs. Izstāstīja par Lauksaimniecības noteču monitoringu, ka tas uzsākts jau no 1995. gadā un pašlaik ir apkopoti un analizēti ilgtermiņa rezultāti. Liela uzmanība bija pievērsta notecēm: virszemes, drenu un gruntsūdens un to ietekmei uz augu barības vielām augsnē, kā arī faktoriem, kuri ietekmē augu barības vielu izskalošanās noteces apstākļos.
 K. Abramenko izstāstīja par ,,Digitāliem meliorācijas rīkiem” un izskaidroja zemes meliorāciju un tās daudzfunkcionālu lomu augsnes uzlabošanai. Tika stāstīts arī par materiāliem, kurus izmanto drenu sistēmai, atbilstoši zemes augsnei, uzsverot, ka liela nozīme ir drenu sistēmas kopšanai. Klātesošie iepazinās ar digitāliem meliorācijas rīkiem.
12. klašu skolēni un pēdējā kursa tehnikumu audzēkņiem ir iespēja piedalīties Ūdens dienas viktorīnā un tie, kuri uzrādīs vislabākos rezultātus, iegūs tiesības studēt valsts finansētās studiju vietās profesionālā bakalaura studiju programmā  ,,Vide un ūdenssaimniecība".
Dalība seminārā izglītojamajiem bija lieliska iespēja papildināt zināšanas dabaszinātņu jomā, iepazīstot ūdens dabu, tā dzinējspēku un cilvēku darbības ūdens apsaimniekošanā un izmantošanā savā labā.
Noslēgumā tika secināts, ka ūdenim ir būtiska nozīme mūsu un planētas Zeme dzīvē. 
 
Saudzējot ūdens dabu, spēsim uzturēt apsaimniekojamas zemes teritorijas, iegūt enerģiju, audzēt augus!
 

Sagatavoja:
Metodiskais un pedagogu tālākizglītības centrs
« atpakaļ