Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Dabaszinību un matemātikas mācību jomas nedēļa

15.03.2024

Latgales Industriālajā tehnikumā no 11. līdz 15.martam norisinājās Dabaszinību un matemātikas mācību jomas nedēļa. Šīs nedēļas ietvaros savās zināšanās un prāta veiklībās iesaistījās ikkatrs izglītojamais. Lielākā daļa no piedāvātiem pasākumiem un aktivitātēm tika balstīta uz izglītojamo lietpratības veicināšanu un piesaistīšanu reālajai dzīvei. Skolotāji piedāvāja āķīgus atjautības uzdevumus, kuri raisīja pozitīvas emocijas un kuros izglītojamie demonstrēja savas praktiskās iemaņas.

Svarīgākais šīs nedēļas mērķis bija modināt izglītojamo interesi un pierādīt ikvienam, ka apgūstamie mācību priekšmeti ir aizraujošs piedzīvojums, kas attīsta domāšanu.

Nedēļas laikā 1.-3. kursa izglītojamie piedalījās “Praktiskā satura matemātikas olimpiādē”, kuru organizēja LIT matemātikas skolotāji. Šīs olimpiādes mērķis bija veicināt izglītojamo interesi par matemātiku un tās praktisko pielietojumu, kā arī attīstīt izglītojamo loģisko domāšanu un pielietot savas zināšanas dažādās dzīves situācijās.

14. martā tiek atzīmēta skaitļa π dzimšanas diena. Par godu šim notikumam un, lai paplašinātu izglītojamo redzesloku, fizikas skolotāja Lija Gladeviča un matemātikas skolotāja Ināra Simanoviča 14.03.2024. novadīja integrēto mācību stundu  1-02b grupā. Mācību stundas laikā skolotājas stāstīja par par šo skaitli, tā vēsturi un interesantiem faktiem. Pēc tam izglītojamajiem bija jāiesaistās viktorīnā, kuras veikšanai izmantoja aplikāciju. Pēc viktorīnas sekoja praktiska satura uzdevumu risināšana gan fizikā, gan matemātikā, kuru rēķināšanai ir nepieciešams skaitlis π. Bez tam 14.03.2024. notika spēle – “Strādā kā dators. Kodēšanas spēle”, kuru organizēja matemātikas un informātikas skolotājas Oksana Dembovska un Ludmila Bogačova. Šīs spēles ietvaros izglītojamie iepazinās ar visdažādākajiem kodēšanas principiem un uzzināja to, kā var atšifrēt informāciju.

Matemātikas skolotāja Ināra Simanoviča ar vairākām grupām izspēlēja atjautības spēli “Jūras kauja”. Šajā spēlē ir svarīgas ne tikai matemātikas zināšanas, darbs komandā, bet arī liela loma ir veiksmei. Kopā ar izglītojamajiem fizikas skolotāja Lija Gladeviča izspēlēja arī vairākas viktorīnas dažādās fizikas tēmās. Piemēram, “Fizika apkārt mums’’, “Senās latviešu mērvienības” un viktorīna par “Tilpuma noteikšanu”.  Kā arī šīs nedēļas ietvaros izglītojamajiem tika stāstīts par A. Einšteina dzimšanas dienu, dzīves vēsturi, nozīmīgajiem atklājumiem un  pēc tam sekoja atjautības uzdevumi aplikācijā par šo tēmu.

Arī šogad dabaszinību nedēļas laikā notika dažādas aktivitātes, kas aicināja ne tikai redzēt, bet arī darīt, darot mācīties un domāt! Redzesloka paplašināšanai skolotāja Alla Berjoza mācību klasē izveidoja izstādi “Iepazīsties - mežs!’’, kuru varēja apskatīt katrs interesents. Dabaszinību priekšmetu kopējais mērķis ir motivēt un  organizēt savu ikdienu saskaņā ar dabas likumiem, nekaitējot videi un saglabājot to arī nākamajām paaudzēm. Mācību stundu laikā notika  dabaszinību viktorīna “Pavasaris’’, Zemes un ūdens stundas, vides spēle “Es un klimata izmaiņas”. Mācību stundu laikā notika spēle “Loto”, kurā izglītojamie apguva prasmes taupīt dabas resursus, šķirot un pārstrādāt atkritumus, atbildīgi izturēties pret apkārtējo vidi, to saudzēt un kopt, kā arī taupīt elektroenerģiju, ūdeni mājsaimniecībā, pievērst lielāku uzmanību veselīgam un aktīvam dzīvesveidam, mazāk izmantot autotransportu. Veicot globālāku izpēti, 1.-3 . kursa izglītojamie veidoja kontinentu vizītkartes, iekļaujot svarīgāko informāciju, objektus.

Savās mācību stundās skolotāja Nadežda Solovjova kopā ar izglītojamajiem izspēlēja viktorīnu 'Jautrā matemātika'. Toties fizikas skolotājs Arjoms Pučinskis kopā ar matemātikas skolotāju Sergeju Ertmanu organizēja konkursu matemātikā portālā uzdevumi.lv.

Paldies katram skolotājam un izglītojamajam, kas iesaistījās šajā nedēļā, padarot eksaktos mācību priekšmetus interesantākus un  saprotamākus.

Sagatavoja: Dabaszinību un matemātikas metodiskās komisijas vadītāja: L.Gladeviča

« atpakaļ