Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
UZŅEMŠANA 2024./2025.m.g. no 17. jūnija līdz 20. augustam. Vairāk informācijas -> SPIED ŠEIT!
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Slovākijas studentes veiksmīgā prakse mūsu tehnikumā

30.05.2024
 
“Šeit es ne tikai uzlaboju manas mācīšanas prasmes, bet arī guvu iedvesmu un pārliecinājos par savu aicinājumu būt skolotājai.”
 
Liels prieks ir paziņot par īpašu notikumu Latgales Industriālajā tehnikumā – mūsu tehnikumā praksi pavadīja talantīga un entuziasma pilna studente no Slovākijas Henrieta Kolnikova, kas pievienoja vērtīgu starptautisko pieredzi mūsu izglītības procesam un veicināja mūsu starptautisko sadarbību ar Slovākiju.
 
Jau otru reizi Henrieta ieradās Daugavpilī ar mērķi iepazīties ar Latvijas izglītības sistēmu, gūt pieredzi praktiskajā darbā un dalīties savās zināšanās ar mūsu studentiem. Šoreiz viņa izvēlējas mūsu tehnikumu un angļu valodas skolotāju Ņinu Šuksti, kā prakses vietu un savu mentoru (prakses vadītāju). No 22. aprīļa līdz 30. maijam, Henrieta apmeklēja 10 angļu valodas un „Valodas, kultūras izpratne un izpausmes” stundas, kā arī novadīja 8 angļu valodas stundas mūsu tehnikuma 1-04 grupas izglītojamajiem, kas bija priecīgi sadarboties ar studenti no Slovākijas un praktizēt savas angļu valodas prasmes. Viņas profesionālais līmenis un attieksme kalpoja kā lielisks piemērs mūsu izglītojamajiem.
 
Paldies Henrietai par viņas entuziasmu un vēlēšanos dalīties savās zināšanās un pieredzē! Mēs novēlām viņai veiksmi turpmākajās gaitās!
 
„My name is Henrieta Kolníková and I am an Erasmus+ student at Daugavpils University from Slovakia. My study programme is Teaching Academic Subjects. During my time at Latgales Industriālais tehnikums, I had the opportunity to observe lessons and actively participate in teaching lessons of English language, which has been an enriching experience for me. One of the highlights was a cultural lesson where we compared Latvian and Slovak cultures and traditions, we played games and engaged in fun activities. I am especially thankful to my mentor Nina Šukste for her valuable advice and help, which really improved my teaching skills. Her dedication and expertise have not only helped me improve my teaching skills but also inspired me and strengthened my passion for teaching.”
 
„Mani sauc Henrieta Kolņikova, un es esmu Erasmus+ studente Daugavpils Universitātē no Slovākijas. Mana studiju programma ir Akadēmisko priekšmetu mācīšana. Darbojoties Latgales Industriālajā tehnikumā, man bija iespēja vērot nodarbības un aktīvi piedalīties angļu valodas pasniegšanas stundās, kas man ir bijusi bagātinoša pieredze. Viens no spilgtākajiem brīžiem bija kultūras stunda, kurā salīdzinājām latviešu un slovāku kultūras un tradīcijas, spēlējām spēles un iesaistījāmies jautrās aktivitātēs. Īpaši pateicos savai prakses vadītājai Ņinai Šukstei par vērtīgajiem padomiem un palīdzību, kas patiešām uzlaboja manas pedagoģiskās prasmes. Viņas centība un zināšanas ir ne tikai palīdzējušas man uzlabot manas pedagoģiskās prasmes, bet arī iedvesmojušas un nostiprinājušas aizraušanos ar mācīšanu.”
 
Henrieta Kolņikovam, Slovākija
  Informāciju sagatavoja vispārējas vidējās izglītības skolotāja Ņina
Šukste 
« atpakaļ