Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
UZŅEMŠANA 2024./2025.m.g. no 17. jūnija līdz 20. augustam. Vairāk informācijas -> SPIED ŠEIT!
Sākums \ Audzēkņiem \ Sociālais pedagogs

Kādos gadījumos var palīdzēt sociālais pedagogs?Kādos gadījumos var palīdzēt sociālais pedagogs?

Izglītojamam
, ja:
 • Nomāc kāda problēma, kuru viņš nevar atrisināt pats;
 • Ir problēmas mājās;
 • Mācību iestādē viņš jūtas vientuļš vai atstumts, nav draugu;
 • Ir mācīšanas grūtības;
 • Ir konflikts ar grupas biedriem, skolotājiem vai vecākiem; ir atkarības problēmas u.c.
Grupas audzinātājiem, ja:
 • Izglītojamais bieži kavē Tehnikumu neattaisnoto iemeslu dēļ;
 • Izglītojamam strauji pazeminās sekmes mācībās;
 • Pēkšņi mainījusies izglītojama uzvedība;
 • Izglītojamais ir uzticējis kādu problēmu, kuru nevar vai nedrīkst risināt vienpersoniski, un ir nepieciešama konsultācija;
 • Izglītojamais ir nonācis sociālās aprūpes vai citā institūcijā;
 • Izglītojamais saņem nepietiekamu vecāku aprūpi;
 • Izglītojamais stāsta, ka mājās jūtas slikti un nedroši u.c.
Vecākiem, ja:
 • Ir grūtības nodrošināt savu bērnu ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem u.c.
 • Radušās grūtības audzināšanā;
 • Bērns bieži klaiņo un nenāk mājās;
 • Bērna uzvedība ir pēkšņi mainījusies;
 • Bērnam ir regulāri konflikti ar vienaudžiem vai skolotājiem;
 • Bērns stāsta, ka Tehnikumā viņš jūtas nedroši vai slikti;
 • Bērnam ir atkarības problēmas;
 • Ir grūtības nodrošināt savu bērnu ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem u.c.
Sociālam pedagogam ir jāievēro profesionālās Ētikas kodekss, kas liek nodrošināt klientam konfidencialitāti.

Sociālais pedagogs, Marija Mukāne, pieņem izglītojamos un vecākus Latgales Industriālajā tehnikumā Jātnieku ielā 87, Daugavpilī; 2. korpusā 108. kabineta pēc grafika:

Diena
Darba laiks
Pusdienas
Pirmdiena
8:30 – 16:30
12:15 – 12:45
Otrdiena
8:30 – 16:30
12:15 – 12:45
Trešdiena
8:30 – 16:30
12:15 – 12:45
Ceturtdiena
8:30 – 16:30
12:15 – 12:45
Piektdiena
Brīvā diena
 

Kontakttālrunis: 28237511
 

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Sociālais dienests” mājas lapahttp://www.socd.lv/

Augšdaugavas novada mājas lapa - https://www.augsdaugavasnovads.lv/

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājas lapa - http://www.bti.gov.lv/