Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
UZŅEMŠANA 2024./2025.m.g. no 17. jūnija līdz 20. augustam. Vairāk informācijas -> SPIED ŠEIT!
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Izlaidums izglītības programmu īstenošanas vietā Dagda

22.06.2021
 

Laidiet savus sapņus viršu ziedu silos,
Lai tie cerībām un mīlestībai zied,
Lai tie neizgaist, bet ieslīd mākoņvālos zilos,

Un kā brīnums,

Un kā mīļums,

Katru dienu līdzās iet!

(Ā.Āre.)


Lai kas arī pasaulē nenotiktu, laiks neapstājas. Klāt ir izlaidumu laiks! Vasara zied un reibina ar savām smaržām un karstumu. Pasaule pilna ar krāsām un skaņām.
Šogad 15.06.2021. un 22.06.2021. meklēt savu vietu plašajā pasaulē devās 72 IPĪV „Dagda” absolventi. Tehnikumu absolvēja jaunie speciālisti: ēdināšanas pakalpojumu speciālisti, apdares darbu tehniķi, konditora palīgi, lokmetinātāji metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās/inertās gāzes vidē (MAG/MIG) un interjera dizaina speciālisti.
Absolventus uzrunāja DBT direktores vietniece mācību darba organizēšanā Jeļena Fedosejeva. Viņa apsveica absolventus ar vēl vienu uzvaru, jo uzvara ir ne tā lielākā, tomēr pietiekami nopietna, lai varētu iet dzīvē tālāk. Veiksmes un izdošanās vēlējumus nākotnei vēlēja Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētaja vietniece Sandra Viškure. Lai pateiktos pedagogiem, absolventiem, vecākiem, DBT vadībai sirsnīgus vārdus teica IPĪV „Dagda” vadītāja A.Bluka. Vadītāja pateicās visiem par izturību, spēku un gribasspēku, par grūtajiem, bet interesantajiem un auglīgajiem gadiem. Absolventiem  tika pasniegti diplomi un arī Pateicības raksti.
Visus šos gadus par saviem audzēkņiem vairāk kā citi uztraucās, katru neveiksmi un veiksmi uzskatīja par savējo grupu audzinātāji, proti, J.Andžāns, A.Strolis, T.Jevstrahina, A.Bluka un A.Brice. Audzinātāji novēlēja absolventiem daudz saules, lai tā apgaismo dienas, daudz lietus, lai spētu novērtēt sauli, pietiekami daudz prieka, lai tas stiprinātu dvēseli, pietiekami daudz sāpju, lai spētu novērtēt dzīves mazos priekus. No savas puses absolventi mīļi un sirsnīgi pateicās pedagogiem, grupu audzinātājiem, ka tie veiksmīgi uzmundrinājuši audzēkņus mācībām un devuši stimulu iet un darīt, par kopīgi piedzīvoto un pārdzīvoto.
Lai Jums, absolventi, veiksmīgs turpmākais ceļš! Lai piepildās Jūsu sapņi un cerības, lai izdodas sasniegt visu, kas iecerēts! Lai darbi sokas, lai veicas! Laimīgu ceļavēju!  

IPĪV “Dagda” vadītāja A.Bluka        

 

Izlaidumu foto galerija:

D-023M, D-03A, D-09

 

« atpakaļ