Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Tehnikums iesaistās Ekoskolu programmā

14.01.2022
 

Ekoskolu programma ir pasaulē populārākā vides izglītības iniciatīva jauniešiem. Izglītība palīdz veidot sabiedrību, kas izprot vides aizsardzības nepieciešamību, spēj novērtēt dabas vērtības un atrast ilgtspējīgus jeb šodienas un nākotnes paaudzēm vitāli svarīgus risinājumus. Programmas pamatā ir iedvesmojošas un iesaistošas vietējās rīcības un pozitīvu pārmaiņu veicināšana skolu vidē un sabiedrībā.

Lai padarītu vides jautājumus par daļu no tehnikuma un tā pārstāvju ikdienas dzīves, mēs esam pieteikuši dalību šajā programmā, lai sākotnēji pretendētu uz Latvijas Ekoskolas sertifikāta (1. – 2. līmeņa) iegūšanu.

Šobrīd ir izveidota Ekopadome, kuras sastāvā darbojas 70% izglītojamie. Veikts tehnikuma vides novērtējums, kas palīdz apzināt sākotnējo situāciju, tehnikuma pārstāvju paradumu ietekmi izglītības iestādē un tās apkārtnē ar vidi saistītās jomās. Par gada tēmu esam izvēlējušies -  “Veselīgs dzīvesveids”. Izveidots rīcības plāns, kurā noteikti mērķi, kurus vēlamies sasniegt, izvēlētas prioritātes un atbilstošas aktivitātes. Izglītības iestādes mērķis ir veicināt izpratni par vērtībām - dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, tīru un drošu apkārtējo vidi, cilvēka veselību, kā arī piedāvāt izglītojamajiem izzināt, izprast, veidot attieksmi un vēlmi rīkoties veselīga dzīvesveida paradumu veidošanā.  

Novembrī un decembrī īstenotas vairākas aktivitātes, piemēram, pieteikšanās Zaļās jostas organizētajā makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai”, dalība konkursā “Izveidosim Ziemassvētku eglīti, izmantojot otrreizējos materiālus vai citas nevajadzīgas lietas/alternatīvus materiālus”, veselīga ēdiena gatavošana kopā ar restorāna “Vairāk Saules” šefpavāru Tomasu Godiņu u.c. Janvārī veidosim vides kodeksu, videotapšanas laboratorijā uzņemsim filmiņu “Kustība un veselība”, ZOOM ekskursijā viesosimies bioloģiskajā saimniecībā “Getliņi”, lai noskaidrotu - kā notiek videi draudzīgu bioloģisko atkritumu apsaimniekošana.

Vides problēmas pasaulē nemazinās, tādēļ vides izglītība un ilgtspējīgas attīstības jautājumi noteikti nezaudēs nozīmi arī nākotnē. Jauniešiem tā ir lieliska iespēja iesaistīties, veidot savu attieksmi un attīstīt vides apziņu.

 

Ekopadome,

Inna Rotjko

« atpakaļ