Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

DBT iesaistās pētījumā par attālinātā mācību procesa ietekmes izvērtēšanu

28.01.2022
 
Sadarbībā  starp Daugavpils Universitātes UNESCO katedru, Rīgas Tehnisko universitāti un Daugavpils būvniecības tehnikumu ir veikts pētījums par attālinātā mācību procesa ietekmi uz audzēkņu vēlmi un prasmi sadarboties, godīgumu attiecībā pret sevi un citiem.  Lai to noskaidrotu, tika aptaujāts 51 tehnikuma audzēknis par tādiem jautājumiem kā izlikšanās, savu personīgo mērķu un interešu ignorēšana, sevis vai apkārtējo cilvēku idealizēšana. Apkopojot iegūtās atbildes, tika secināts, ka:
  • jaunieši bieži slēpj savu patieso “es”, jo nejūtas droši, neatklāj savu viedokli, “spēlē dzīves teātri”, manipulē, lai iegūtu kādu labumu;
  • jauniešiem nav pārliecības par to, vai viņu tuvinieki zina viņu patieso “es”, jo ir atklātības trūkums ģimenē, atsvešinātība vai dažu vecāku vienaldzība par bērna dzīvi;
  • parādās arī protests pret sabiedrībā noteiktajām normām, nav vienotības par to, ka vajadzētu ignorēt personiskos mērķus, lai palīdzētu citiem;
  • jaunieši atzīst, ka milzīgais informācijas apjoms piesaista viņus viedierīcēm, bet tā vairumā nav noderīga, jo šai informācijai pietrūkst personīgi nozīmīga piesaiste.

Iepriekš minētie secinājumi ļauj izdarīt pieņēmumus par to, ka  attālināto mācību laikā audzēkņiem ir pietrūcis kontakta ar vienaudžiem un arī pieaugušajiem, bet gandrīz nepārtrauktā atrašanās interneta vidē ir veicinājusi noslēgšanos sevī , šaubas par to, kas ir patiess un, kas tāds nav. Apzinot problēmu, var meklēt tās risinājumus. Pētījuma rezultātus iespējams izmantot veidojot audzināšanas darba un pedagogu profesionālās pilnveides kursu programmas.
Pētījuma rezultāti ir publicēti starptautiski atzītā žurnālā. Pilnu raksta tekstu var skatīt šeit.

Sagatavoja:

Elga Drelinga
Liene Briede
Metodiskais un pedagogu tālākizglītības centrs

« atpakaļ