Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Audzēkņu dalība praktisko nodarbību ciklā “Esi savas dzīves menedžeris”

02.02.2022
 

Decembrī un janvārī  DBT grupas 1-03 un D3-09 audzēkņi piedalījās attālināto (Zoom platformā) izglītojošo un praktisko nodarbību ciklā “Esi savas dzīves menedžeris” (Programma tiek realizēta Veselības ministrijas īstenotajā ESF projektā “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Nr.9.2.4.1./16/I/001)). Nodarbības mērķis - veicināt jauniešu prasmes, zināšanas un praktiskās iemaņas psihiskās veselības uzlabošanā un saglabāšanā. Apgūt informāciju par pusaudža emocionālo sfēru un problēmām, veicināt jauniešu spēju izvirzīt mērķus un pārvaldīt stresu atbilstoši savai iekšējai motivācijai. Iemācīties risināt konfliktus un novērst mobingu. Vienas nodarbības ilgums bija 120 minūtes. Katrai grupai notika 5 nodarbības.

Nodarbības laikā tika apspriestas šādas tēmas: psihiskās veselības nozīme; emociju ietekme uz domāšanu, uztveri, rīcību, lēmumu pieņemšanu; mobings un konflikti; kā pārtraukt ņirgāšanās gadījumu; stresa pārvarēšanas stratēģijas; nomāktība, depresija, pašnāvība: kad meklēt palīdzību?; atkarības problēmu analīze; dzimuma identitāte. 

DBT audzēkņu komentāri par piedalīšanos programmā:

Sanita Kekere, D3-09 grupas audzēkne:

Mums bija iespēja piedalīties piecās informatīvajās nodarbībās par tēmu “Mentālā veselība”, kuru vadīja projekta psihologs. Šīs nodarbības bija interesantas, es varēju apgūt daudz jaunas informācijas. Brīžiem bija tādas tēmas, par ko ir jāaizdomājas. Piemēram, par attiecibām ģimenē, par konfliktu risināšanu, kā celt savu pašvērtējumu, par trauksmes un depresijas pārvarēšanas metodēm. Man šīs nodarbības patika. Protams, būtu daudz labāk, ja tās notiktu klātienē. Nodarbību laikā bija jauki strādāt grupās, apspriest mūsu vecumam aktuālās tēmas. Man īpaši bija interesanti strādāt kopā ar saviem grupas biedriem, es uzzināju daudz faktu par viņiem un sapratu, kā citi vēro un risina savas problēmas.”

Ksenija Puriškeviča, 1-03 grupas audzēkne:

“Vēlos padalīties ar saviem komentāriem saistībā ar aizvadītajām lekcijām par psiholoģiju. Es kopumā teiktu, ka tās bijušas ļoti uzrunājošas, jo šīs tēmas vienmēr ir aktuālas, neatkarīgi no dzimuma vai vecuma. Visvairāk mani uzrunāja tēmas saistībā ar stresu un cilvēku attiecībām ar sevi un citiem cilvēkiem. Man ļoti patika teorētiskās daļas, jo lektors stāstīja arī par situācijām no reālās dzīves. Protams, lekcijas nenotika tikai teorētiski un vienmuļi sarunājoties, mēs arī spēlējam spēles, analizējām situācijas, pildījām testus un dalījāmies arī ar savu pieredzi. Lekcijas bija ļoti noderīgas un palīdzēja arī uzzināt ko jaunu, par ko pirms tām nebiju dzirdējusi, iemācīja pielietot dažādas elpošanas un meditēšanas tehnikas, kuras varētu palīdzēt tikt galā ar dažādiem dzīves sarežģījumiem. Varētu arī ieteikt šīs lekcijas tiem, kuriem šīs tēmas varētu būt interesantas un aktuālas. Liels paldies, bija ļoti interesanti klausīties un piedalīties!”

Paldies Veselības ministrijai par iespēju piedalīties nodarbību norisē! Paldies projekta pasniedzējiem par nodarbību noris, tā bija lieliska pieredze.

Šeit pieejams informatīvais materiāls Esi savas dzīves menedžeris, kuru var izmantot skolotāji un citi speciālisti savā profesionālā darbā.

Sagatavoja:

DBT psihologs Jurijs Stičinskis

« atpakaļ