Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Stažēšanās skolvadības jomā profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekiem

21.04.2022
 
Trešdien, 21.aprīlī, Daugavpils būvniecības tehnikumā notika Latvijas profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietnieku stažēšanās, kas tiek īstenota ESF projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr.8.5.3.0/16/I/001) ietvaros.

Direktoru vietnieki iepazinās ar tehnikuma nodaļām, materiāli tehnisko bāzi, mācību procesa organizēšanu un īstenošanu. Daugavpils būvniecības tehnikuma direktora vietnieki, struktūrvienību vadītāji, skolotāji dalījās savā pieredzē, stāstīja par pozitīvo un arī problēmām, kas veidojas mācību procesa laikā.

Tehnikuma direktore I.Ostrovska uzrunāja stažēšanās dalībniekus, diskutēja par profesionālajā izglītībā aktuālajiem jautājumiem.

Direktores vietniece stratēģiskās attīstības un inovāciju jomā O.Soročina stāstīja par praktiskiem risinājumiem izglītojamo un pieaugušo profesionālās tālākizglītības un pilnveides mācību organizēšanā, DBT Pieaugušo izglītības centra piedāvājumiem nodarbinātajām personām un bezdarbniekiem, kā arī par ārpus formālās izglītības apgūto profesionālo kompetenču novērtēšanas iespējām. Dalījās ar informāciju par Pieaugušo izglītības centra piedāvātajiem profesionālās pilnveides semināriem un vebināriem.

Metodiskā un pedagogu tālākizglītības centra vadītāja J.Savvina runāja par tehnikuma metodiskā darba prioritātēm un īstenošanas pieejām, modulāro izglītības programmu aprobācijas procesu, par organizētajiem pasākumiem metodiskā atbalsta centra ietvaros un mācību iestāžu sadarbību.

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju  nodaļas vadītājs N.Bulis runāja par modulāro izglītības programmu satura integrācijas iespējām, izklāstot piemērus, kā sadarbojas fizikas un profesionālo priekšmetu skolotāji apgūstot moduli “Flīzēšana”. Tie bija interesanti piemēri no ikdienas dzīves, kas ļauj moduļu tēmas izglītojamajiem izprast daudz dziļāk.

Noslēgumā DBT Komunikācijas un karjeras centra vadītāja L.Pūdāne dalījās savā pieredzē par to, kā tehnikumā tiek organizēts karjeras izglītības darbs, ko ir jādara, lai tas nestu augļus. Tika stāstīts par mārketinga rīkiem un metodēm, kas tiek izmantotas, lai prezentētu mācību iestādi, popularizētu profesionālās izglītības programmas sabiedrībā un uzrunātu visus interesentus izvēlēties mācību iestādi un iegūtu darba tirgū pieprasītu profesiju.
Stažēšanās dalībnieki bija gandarīti par iespēju iegūt jaunu pieredzi, dalīties savā, kopīgi izrunāt skolvadības aktuālos jautājumus.
 
Sagatavoja:
Jolanta Savvina
Metodiskā un pedagogu tālākizglītības centra vadītāja
« atpakaļ