Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Uzsākušas mācības nodarbinātajiem ESF projekta 7.kārtā

28.04.2022
 
 

Uzsākušas mācības nodarbinātajiem ESF projekta 7.kārtā

2022.gada aprīlī - maijā tehnikumā ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārtas ietvaros mācības uzsāks 8 nodarbināto personu grupas sekojošās izglītības programmās: profesionālās tālākizglītības programmās “Būvniecība” (Ēku būvtehniķis) un “Autotransports“ (Transportlīdzekļu krāsotājs); profesionālās pilnveides programmās “Būvdarbu dokumentācijas sagatavošana un plānošana”, “Būvprojekta rasējumu lasīšana”, “AutoCAD” (2 grupas); moduļu kopā “Uzņēmējdarbības prasmes ēku un būvju pārvaldīšanā (Ēku pārvaldīšana; Projektu vadīšana ēkās un būvēs; Komercaprēķini)”; modulī “Tāmēšana”. Septītās kārtas mācību piedāvājums ir balstīts uz darba tirgū aktuālas profesijas apguvi un profesionālo pilnveidi ar mērķi uzlabot nodarbināto profesionālās prasmes atbilstoši darba tirgus aktualitātēm un uzlabot nodarbināto inženierzinātņu un tehnoloģiju, kā arī uzņēmējdarbības kompetences. Kopskaitā 88 projekta dalībnieki pilnveidos esošās un apgūs jaunas zināšanas darba tirgū pieprasītās nozarēs – uzņēmējdarbības, būvniecības un mašīnzinību nozarēs. Mācības notiks attālināti, zoom.us un iLearn platformās, kā arī klātienē tehnikuma darbnīcās.

Grupas SAM-841-18 nodarbību grafiks.

Grupas SAM-841-19 nodarbību grafiks.

Materiālu sagatavoja Pieaugošo izglītības centra vadītāja Alīna Daugste.

« atpakaļ