Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Iepazīta Portugāles izglītības sistēma

07.05.2022
 

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas skolu sektora mobilitātes projekta  Nr.2021-1-LV01-KA121-SCH-000006492 ietvaros Daugavpils būvniecības tehnikuma metodiskā un pedagogu tālākizglītības centra vadītāja Jolanta Savvina un vispārizglītojošo priekšmetu skolotāja Jekaterīna Sivicka no 1. līdz 7.maijam apmeklēja Loules (Portugāle) dažādu izglītības līmeņu skolas, piedalījās stundu un mācību darba vērošanā vispārizglītojošajās skolās.

Pieredzes apmaiņas un mācību brauciena mērķis bija iepazīties ar Portugāles izglītības sistēmu, metodiskā darba plānošanu un īstenošanu, vērot mācību stundu norisi, apmeklēt dizaina jomas nodarbības, un mācību stundas, kurās tiek izmantoti IKT rīki.

Nedēļas laikā tika apmeklētas divas skolas Loules pilsētā: Escola Secundária de Loulé un Escola EB 2,3 Eng. Duarte Pacheco. Vērojot mācību stundas, iepazīstot skolu materiāli tehnisko bāzi un diskutējot ar skolotājiem, tika gūts priekšstats par mācīšanas un mācīšanās procesa īpatnībām, ārpusstundu darbu, par īstenojamo programmu saturu un mācīšanas metodēm, ko pielieto savā darbā pedagogi.

Mobilitātē piedalījās arī skolotāji no Beļģijas un Norvēģijas vispārizglītojošajām skolām. Katras valsts skolu pārstāvji stāstīja par izglītības iespējām savā mācību iestādē, dalījās ar labās prakses piemēriem. Tika izveidoti jauni kontakti ar citu valstu kolēģiem, iepazīta citu valstu pieredze.

Tā bija unikālā iespēja iepazīties ar portugāļu kultūru un tradīcijām, apmeklēt kultūrvēsturiski nozīmīgas vietas, apskatīt Loule, Faro pilsētu arhitektūru, to vēsturi, izpētīt Azulejo autentiskās flīzes, to neatkārtojamo mākslinieciskumu un unikalitati, burvīgo dienvidu valsts dabu ar tās floru un faunu, izbaudīt portugāļu virtuvi.

Erasmus mobilitātes gaisotne bija ļoti sirsnīga un labvēlīga, no dalībnieku puses tika saņemta atsaucība un atbalsts, tā bija iespēja arī pilnveidot angļu valodas zināšanas.

Sirsnīgi pateicamies par viesmīlību un īstenotajām aktivitātēm mobilitātes laikā Loules skolas projekta koordinatoriem Duarte un Paulo un ceram uz tālāko sadarbību izglītības jomā.

Fotogalerija

Sīkāku informāciju par Loules vidusskolu skatīt šeit:

https://www.escolasecundarialoule.pt/en

 

Sagatavoja:
Jolanta Savvina

Metodiskā un pedagogu tālākizglītības centra vadītāja

 

« atpakaļ