Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Metodisko izstrādņu skate

13.05.2022
 

Daugavpils būvniecības tehnikuma bibliotēkā no 11.05. - 12.06. notiek METODISKO IZSTRĀDŅU SKATE.
Skatē var aplūkot sešu pedagogu: L.Spūļa, K.Mukāna, I.Putniņas, A.Pumpures, Z.Vingres, M.Blūmentāla 20 izstrādātos materiālus.
Tās ir apgūstamo izglītības programmu tēmu prezentācijas, praktisko darbu burtnīcas, darba lapas u.c., materiāli, kas palīdz nodrošināt mācību stundu plānošanu un īstenošanu.

Aicinām visus iepazīties ar IPĪV "Višķi" pedagogu izstrādātajiem materiāliem!

Metodiskās izstrādnes IPĪV “Višķi” 2021-2022

1. 

Augkopības mehanizācija
Prezentācija (202 slaidi)

LEONARDS SPŪLIS

Vielas izklāsts slaidos

2.

Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu defektu novēršana Prezentācija (104 slaidi)

3.

Metināšanas pamati
Metālmateriālu metinātāja darbu tehnoloģijas (366)

4.

Metināšanas pamati
Metālmateriālu metinātāja iekārtas, aparatūra un aprīkojums (226)

5.

Metināšanas pamati
Metinātu savienojumu izveidošanas tehnoloģijas (160)

6.

Traktortehnikas vadītāju sagatavošana
Ceļu satiksmes noteikumi
Ceļa zīmes un to raksturojums. Brīdinājuma zīmes (88)

7. 

Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu tehniskā apkope
Ekspluatācijas un apkopes materiāli (215)

8.

Augsnes īpašības, apstrāde un ielabošana
Augsnes apstrādes mehanizācija (32)

KASPARS MUKĀNS

Komentējami attēli slaidos

9.

Lauksaimniecības mehanizācijas pamati
Lauksaimniecības produkcijas pirmapstrādes iekārtas (23)

10.

Lauksaimniecības mehanizācijas pamati
Lauksaimniecības tehnikas iedalījums, vispārējā uzbūve un tehniskais raksturojums (47)

11.

Lauksaimniecības mehanizācijas pamati
Sējmašīnas un stādāmās mašīnas (25)

12.

Lauksaimniecības mehanizācijas pamati
Traktortehnikas, pašgājējtehnikas galvenie agregāti, mezgli, to uzdevumi un darbības princips (12)

13.

Lauksaimnieciskās ražošanas dokumentēšana
Grāmatvedības pirmdokumenti

IRĒNA PUTNIŅA

Vielas izklāsts slaidos

14.

Darba plānošana un organizēšana Uzņēmuma līdzekļi un finansēšanas avoti (75)

15.

Dārzkopības  pamati
Lauku dārzeņu audzēšanas tehnoloģijas (82)

16.

Bioloģiskā lauksaimniecība
Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija, augu maiņa , kultūraugu mēslošana bioloģiskajā lauksaimniecībā (87)

AIJA PUMPURE

Vielas izklāsts slaidos

17.

Augu aizsardzība
Darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem (68)

ZINAĪDA VINGRE

Vielas izklāsts slaidos, praktisko darbu burtnīcas drukātā sagatave

18.

Augu aizsardzība
Kultūraugu kaitēkļi, to izraisītie bojājumi (109)

19.

Praktisko darbu žurnāls Augu noteicējs (33)

20.

Elektronika un iekārtu elektroniskā vadība
Spēkratu elektrosistēmu tehnoloģiskie izpildījumi un to darbības nosacījumi (770 lpp.)

MODRIS BLŪMENTĀLS

Lekciju pieraksti, darba lapas

« atpakaļ