Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Īstenoto projektu noslēguma pasākums "Pieredze. Izaicinājumi. Sadarbība."

12.05.2022
 

2022. gada 12.maijā atpūtas bāzē un mācību centrā "Virogna" norisinājās šajā mācību gadā tehnikumā īstenoto starptautisko mācību mobilitāšu izvērtēšanas pasākums. Pasākumu atklāja direktore Ināra Ostrovska un direktores vietniece attīstības un inovāciju jomā Oksana Soročina.

Pasākuma viesis, Europe Direct Dienvidlatgales centra vadītājs Oskars Zuģickis pastāstīja par plānotajām aktivitātēm- diskusiju pasākumiem, semināriem un citām aktivitātēm saistībā ar ekonomiku, jaunatnes lietām, NVO darbību, Eiropas Savienības institūcijām un citām Eiropas Komisijas aktualitātēm. Visvairāk pasākumi tiks organizēti tieši jauniešiem, jo Eiropas Komisija 2022. gadu ir pasludinājusi par Jaunatnes gadu.

 Eiropas Savienības Erasmus+ programmas un Ziemeļvalstu ministru padomes Nordplus programmas projektu ietvaros šajā mācību gadā tehnikumā īstenota 101 mācību mobilitāte 11 valstīs.

Tehnikumam ir piešķirta Erasmus akreditācija divās izglītības mācību jomās: profesionālajā izglītībā un skolu izglītībā. Erasmus akreditācija apliecina izglītības iestādes spējas īstenot augstas kvalitātes mobilitātes. Šajā programmas periodā uzsvars likts uz personu individuālo un grupu mācību mobilitāti, kā arī organizāciju sadarbību, kas sekmē iekļaušanu, izcilību, radošumu, inovācijas un ilgtspēju.

Pasākuma laikā tika izvērtētas  dažādas starptautiskās aktivitātes, t.sk. mācību mobilitātes Erasmus+ programmā- rezultatīvie rādītāji un mobilitāšu nozīme izglītības iestādes internacionalizācijā. Tika uzsvērts, ka šajā  plānošanas periodā no 2021.-2027. gadam programmai būs pieejams lielāks finansējums, kas sniegs plašākas iespējas ikvienam tehnikuma izglītojamajam un darbiniekam iesaistīties mācību mobilitātēs.

Lai uzlabotu sadarbības prasmes un komandas darbu, projektu dalībniekiem bija iespēja pildīt dažādus kopīgus uzdevumus un darboties radošajā darbnīcā DIY (Do It Yourself/ Dari pats). Komandas darbam un sadarbībai ir pozitīva un profesionāla ietekme, kas sekmē ikviena projekta mērķu sasniegšanu.

Pasākuma noslēgumā projektu īstenotāji no dažādiem izglītības sektoriem, kā arī izglītības metodiķi no citām izglītības iestādēm un starptautiskās sadarbības partneri no Portugāles, Horvātijas un Grieķijas (zoom pieslēgumā), dalījās pieredzē ar labās prakses piemēriem- kāda ir  Erasmus+ mācību mobilitāšu ietekme uz   izglītojamo mācību procesā un pedagogu profesionālajā pilnveidē.

Plašāka informācija par Erasmus+ programmu šeit

Fotogalerija

Sagatavoja:

Starptautiskās sadarbības un projektu nodaļa

projekti@dbt.lv

« atpakaļ