Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Parakstīts transnacionālās sadarbības Erasmus PoVe Water projekta līgums

07.06.2022
 


Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra Olaines Tehnoloģiju koledža, Daugavpils būvniecības tehnikums, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums un Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija kā lielāka konsorcija dalībnieki 2022. gada 16. februārī saņēma Eiropas Komisijas apstiprinājumu 2021. gadā iesniegtajam Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektam  “Ūdens nozares profesionālās izcilības platformas paplašināšana - Platform of Vocational Excellence Water Scale-up”, projekta identifikācijas numurs 101055851. Projekts tika nominēts granta līguma sagatavošanai.

Minētajā profesionālās izcilības centru iniciatīvā tiek atbalstīti transnacionāli sadarbības projekti, lai veicinātu reģionālo attīstību, inovācijas un viedās specializācijas stratēģijas, kā arī starptautiskas sadarbības platformas. Tīkli apvieno dažādās valstīs esošus profesionālās izcilības centrus, izveidojot partnerības, lai starptautiskas sadarbības rezultātā attīstītu profesionālo izcilību vietējā kontekstā.

Projekta  iesniedzējs un vadošais partneris ir vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības un pieaugušo izglītības organizācija no Nīderlandes Stichting Voor Algemeen Voortgezet Onderwijs. Projekta īstenošanā piedalās 23 partneri no septiņām valstīm: Latvijas, Igaunijas, Nīderlandes, Maltas, Čehijas, Vācijas un Dienvidāfrikas. Jāņem vērā, ka divi no projekta partneriem ir Hanse-Parlament, kurš ir mazo un vidējo uzņēmēju tīkls Baltijas jūras reģionā, kā arī Eiropā bāzēta nevalstiskā organizācija Women Engage for a Common Future, kura apvieno sievietes, un organizācijas mērķis ir panākt taisnīgu un ilgtspējīgu veselīgu vidi visiem. Projekta īstenošanas ilgums ir 4 kalendārie gadi - no 2022. gada 1. jūnija līdz 2026. gada 31. maijam.

07.06.2022 notika Zoom tiešsaistes PoVe Water visu projekta sadarbības partneru tikšanās, kurā tika paziņots par visu iesaistīto partneru “Gala Vienošanās” parakstīšanas procesa noslēgumu, kas nozīmē to, ka Projekta īstenošana var sākties! Daugavpils būvniecības tehnikums uzsācis transnacionālo sadarbību un par Reģionālo izglītības eksperti šajā Konsorcijā ir kļuvusi direktores vietniece attīstības un inovāciju jomā Oksana Soročina. Reģionālā eksperta loma šajā projektā ir sekot ūdens industrijas attīstībai, pārvaldīt ūdens jomas izglītības īpatnības EQF 3. un 4. līmenī, lai nodrošinātu, ka PoVE ūdens mēroga izglītojošie materiāli ir atbilstoši un svarīgi studentiem un ūdens nozarei un nodrošināt mācīšanos no līdzbiedriem un saskaņošanu reģionālās izglītības ekspertu regulāras sanāksmes.

Profesionālās izcilības centrs apvieno skolas, uzņēmumus un valsts organizācijas noteiktā reģionā un nozarē, tā sauktajā prasmju ekosistēmā. Tā kā katrs reģions ir atšķirīgs, ar savām problēmām, norisēm un kultūras aspektiem, nav vienota risinājuma, kas der visiem. Tā vietā katram Profesionālās izcilības centram ir savs attīstības process, kas ir pielāgots prasmju ekosistēmai, kurā centrs darbojas. Tomēr Profesionālās izcilības platforma Water ir izstrādājusi ceļvedi virzībā uz Profesionālās izcilības centru, iezīmējot dažādus posmus, kas būs jāiziet visiem centriem.

Daugavpils būvniecības tehnikums lepojas par iespēju kļūt par partneri transnacionālajā Konsorcijā, un virzīties uz Ekselences centra darbības un inovāciju pārņemšanu un ieviešanu savā darbībā.

 

Uz sadarbību un lai izdodas sasniegt Projekta nospraustos mērķus kopīgā darbā!

  
  
  


Papildus informācija:

https://www.povewater.eu/

Sagatavoja

Direktores vietniece attīstības un inovāciju jomā

O.Soročina

 

« atpakaļ