Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Ekonomikas nedēļa Daugavpils būvniecības tehnikumā

03.06.2022
 
Daugavpils būvniecības tehnikumā no 30.05.-03.06.2022. notika ekonomikas nedēļa. Orientējot mācību procesu uz kompetenču izglītību, arī ekonomikas nedēļas galvenais mērķis – aicināt izglītojamos domāt un darboties kompleksās situācijās, dzīvot daudzveidīgā pasaulē kā aktīvam, atbildīgam pilsonim. Tāpēc arī ekonomikas nedēļa tika orientēta uz to, ko izglītojamais spēj paveikt, pielietot iegūtās zināšanas ekonomikas stundās.

Ekonomikas nedēļas pasākumos aktīvi piedalījās visi tehnikuma 3.kursu izglītojamie. Prasmes, kuras iegūtas mācību stundās tika orientētas uz kompetencēm, lai izglītojamais spētu ne tikai iegūt zināšanas un prast, bet tās mērķtiecīgi pielietot. Indivīda gatavība dzīves darbībai mūsdienu mainīgajā pasaulē ir spēja izmantot zināšanas, prasmes un paust attieksmi, risinot problēmas mainīgās, reālās dzīves situācijās, ka arī spēja adekvāti lietot mācīšanās rezultātu noteiktā līmenī, veidā, konkrētajā situācijā.

Ekonomikas nedēļas ietvaros izglītojamie piedalījās dažādos pasākumos, bet kā aizraujošāko var atzīmēt meistardarbnīcu “Tirgzinības darbība uzņēmumā” grupas 3-15 izglītojamajiem. Izglītojamie grupās veidoja reklāmu savam produktam vai pakalpojumam, prezentējot to. Parādot sava produkta priekšrocības, novērtējot spēju konkurēt tirgū, aizstāvot savu ideju, kā arī apzinoties, cik svarīga mūsdienās ir prasme pārdot. Izglītojamie apgalvoja, ka ātrāk un kvalitatīvāk sasniegt uzdevuma izpildi un rezultātu var veicot uzdevumu komandā, izstrādājot darbības stratēģiju, sadalot pienākumus. Visi dalībnieki apgalvoja, ka pēc šīs meistardarbnīcas aizdomājās - kas ir komanda, atbildība, uzticētais uzdevums, rezultāts. Darbojoties grupā izglītojamie parādīja loģiskās domāšanas, atjautības, sadarbības prasmes, prezentēšanas prasmes.

Savukārt ļoti aktīvi ekonomikas krustvārdu mīklu risināšanā iesaistījās arī citu trešo kursu izglītojamie, tādejādi asinot prātu, atrodot dažādus ekonomikas terminus. Šādi izglītojamajam radot spēju veidot spriedumus, pieņemt loģiskus lēmumus, attīstot zinātkāri kļūt intelektuāli bagātākiem.

Izglītojamajiem bija iespēja pārbaudīt arī savas zināšanas viktorīnā “Ekonomika ikdienā”. Dalībnieki apgalvoja, ka viktorīnas jautājumi bija ļoti cieši saistīti ar viņu ikdienas dzīvi, ekonomikas jautājumiem, kurus risina ikdienā. Kā arī deva iespēju vēlreiz apzināt sevi, savas vajadzības, savas vēlmes, intereses, veidojot ekonomiskus, patstāvīgus spriedumus.

Tehnikuma bibliotēkā šīs nedēļas laikā bija iespējams iepazīties ar izstādi-ekspozīciju „Ekonomika manā dzīvē”, tādejādi apskatot ekonomiku no cita aspekta - mūsu ikdienas, sadzīves redzējuma, pielietojuma.

 
 

Rakstu sagatavoja: Sociālo zinību un kultūrizglītības MK vadītāja Ilona Kuņicka

« atpakaļ