Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
UZŅEMŠANA 2024./2025.m.g. no 17. jūnija līdz 20. augustam. Vairāk informācijas -> SPIED ŠEIT!
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Biežāk uzdotie jautājumi par uzņemšanu DBT

27.07.2022
 

Esam apkopojuši biežāk uzdotos jautājumus par mācībām un iestāšanos Daugavpils būvniecības tehnikumā un apkopojuši atbildes uz tiem.

1. Kur un kad iesniegt dokumentus?


Dokumentus var iesniegt katru darba dienu no plkst. 9.00 – 16.00 Daugavpilī, Jātnieku ielā 87 (tel.26698899), Dagdā, Brīvības ielā 3 (tel. 26706303), Višķos, Augšdaugavas novadā (tel. 26585845).

Lai atvieglotu uzņemšanas komisijas darbu un padarītu procesu raitāku ir vēlams reģistrēties aizpildot anketu www.ej.uz/DBTuznemsana2022

2. Kādi dokumenti ir nepieciešami, lai iestātos DBT?

Uzņemšanai nepieciešamie dokumenti:

- izglītības dokuments (kopija);
- sekmju izraksts (kopija);
- pamatizglītības sertifikāts;
- pase/personas apliecība vai dzimšanas apliecība (kopija);
- 4 foto (3X4);
- vispārējās vidējās izglītības sertifikāts (kopija);
- medicīnas izziņa - forma 0-27u (jānorāda mācību iestādes nosaukums, var mācīties izvēlētajā specialitātē (specialitātes nosaukums) un veiktās potes);
- konta numurs (Swedbank, SEB, Citadele);
- Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem reflektantiem jāiesniedz dokumenti, kas pilnībā apliecina šo statusu;
- uzvārda maiņas apliecinošs dokuments (ja nepieciešams).

PERSONĀM, KURAS NAV SASNIEGUŠAS PILNGADĪBU DOKUMENTU IESNIEGŠANA NOTIEK VECĀKU KLĀTBŪTNĒ

3. Kuras ir pieprasītākās profesijas, kurās iespējams konkurss?

Šobrīd vispieprasītākās kvalifikācijas ir:

· Automehāniķis

· Interjera dizainera asistents

· Arhitektūras tehniķis

· Apdares darbu tehniķis

Iestājpārbaudījumi tiek noteikti jebkurai kvalifikācijai, ja pretendentu skaits pārsniedz noteikto skaitu uz vienu valsts budžeta vietu. Prioritāri tiek vērtēti skolēnu uzrādītie mācību rezultāti beidzot 9.klasi.

Iestājpārbaudījums sastāv no divām daļām:

1) pārrunas, kuru laikā uzņemšanas komisijas locekļi pretendentiem uzdod jautājumus;
2) konkrēto prasmju pārbaude, piemēram, datora lietošanas prasmes, rasēšanas prasmes u.c.
*konkrētai kvalifikācijai nepieciešamības gadījumā var noteikt savu konkrēto pamata prasmju pārbaudi.

4. Vai ir iespēja dzīvot dienesta viesnīcā? Cik tas maksā?

Dienesta viesnīca pieejama katrā no mācību programmu īstenošanas vietām - Daugavpilī, Dagdā un Višķos - un tā atrodas tieši blakus mācību telpām.

Tajā ir nodrošināti komfortabli dzīves apstākļi, finansiāli tas ir izdevīgāk nekā dzīvokļa īre pilsētā, jo kopējās mēneša izmaksas nepārsniedz 15 EUR mēnesī. Ir iespēja izmantot dažādus sadzīves pakalpojumus, kuri atrodas tehnikuma ēkās un nav nepieciešamība tērēt resursus sabiedriskajam transportam. Turklāt, tā ir arī laba iespēja iepazīt jaunus draugus no dažādām Latvijas pusēm.

Par jauniešu drošību rūpējās diennakts apsardze, dienesta viesnīcas audzinātāji, kā arī tās ir aprīkotas ar novērošanas kameru sistēmām.

5. Vai ir iespējams saņemt stipendiju?

Mācības tehnikumā ir bezmaksas un katram izglītojamajam ir iespēja saņemt stipendiju, kā grupās pēc pamatskolas absolvēšanas, tā arī pieaugušo izglītības grupās. Stipendijas apmērs tiek noteikts pēc mācību sasniegumiem. Minimālā summa, kuru var saņemt audzēknis ir 15 EUR, bet maksimālā var sasniegt pat 150 EUR.

6. Vai ir iespējams mainīt mācību programmu uz citu programmu?

Ir iespējams mainīt mācību programmu uz citu programmu 2 mēnešu laikā pēc mācību uzsākšanas, ja izvēlētajā mācību grupā nav aizpildītas visas mācību vietas.

7. Kā notiek mācību prakses vai pieredzes gūšana uzņēmumos?

1. kursa audzēkņiem notiek profesionālā satura mācību kursi. 2. un 3. kursu audzēkņiem praktiskās nodarbības notiek tehnikumā (izņemot 3. kursa programmā “Apdares darbu tehniķis”, var iziet uzņēmumā ), bet 4. kursa audzēkņiem notiek kvalifikācijas prakse, kuru var iziet vai tehnikumā, vai pie darba devēja. (Interjera dizainera asistentam nav prakses, viņiem ir nepieciešams izstrādāt interjera dizaina projektu, lai iegūtu kvalifikāciju).

Audzēkņiem ir iespēja piedalīties darba vidē balstītajās mācībās. Tas nozīmē - audzēknis praktiskās iemaņas, vismaz pusi no mācību laika, apgūst reālā darba vidē - uzņēmumā, bet teorētiskās zināšanas - profesionālās izglītības iestādē. Izglītības iestāde sadarbībā ar uzņēmumu katram audzēknim izstrādā individuālu mācību plānu.

8. Kādas ir iespējas iegūt starptautisku pieredzi mācību laikā?

Ir iespējams iesaistīties apmaiņas programmā ERASMUS+, kuras ietvaros var doties mācību praksē uz citu Eiropas Savienības valsti līdz pat 1 mēnesim. Mobilitāte notiek grupā un līdzi dodas arī pavadošais skolotājs.

Līdz šim jaunieši guvuši pieredzi Vācijā, Portugālē, Spānijā un Polijā. Ar mobilitāšu atskatiem var iepazīties šeit.

9. Kāds mācību grafiks un mācību saturs ir 1.- 4. kursu audzēkņiem?

1.-4.kursu audzēkņiem nodarbības notiek no 8:30 līdz 15:10. Mācību saturā ietilpst vispārizglītojošie mācību priekšmeti, mūžizglītības kompetenču mācību kursi un profesionālā satura mācību kursi.

10. Kāds mācību grafiks un mācību saturs ir izglītības programmās ar mācību ilgumu 1, 1,5 un 2 gadi (pēc pamatizglītības un vidējās izgl.)?

Mācības pieaugušo izglītības programmu grupās ar mācību ilgumu 1, 1,5 un 2 gadi Daugavpils būvniecības tehnikumā notiek katru dienu no plkst. 15:15 līdz plkst. 21:10. Mācību saturā ietilpst tikai mūžizglītības kompetenču mācību kursi un profesionālā satura mācību kursi (nebūs vispārizglītojošo mācību priekšmetu, piemēram, matemātika, sports u.c.).

11. Vai tehnikums nodrošina visus nepieciešamos materiālus un darba rīkus praktiskajām nodarbībām?

Tehnikumā ir viss nepieciešamais aprīkojums, kā arī tiek nodrošināti visi mācībām nepieciešamie darba rīki, materiāli un darba apģērbs.


Ja neesi saņēmis atbildi uz interesējošo jautājumu un uzskati, ka citiem arī būtu svarīgi zināt atbildi uz to, tad reģistrē savu jautājumu anketā:

www.ej.uz/DBTbuj

« atpakaļ