Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Apgūstam pieredzi kā notiek pieaugušo motivēšana līdzdalībai mūžizglītības procesos Itālijā

19.05.2022
 

19.maijā Daugavpils Būvniecības tehnikums organizēja pārstāvju apaļā galda diskusijas ar Pixel – Starptautisko izglītības un apmācību institūciju Florencē, Itālijā. Diskusijas norisinājās tiešsaistē e-platformā Zoom.

Diskusijas mērķis bija izzināt, kā apgūstot profesiju notiek pieaugušo motivēšana līdzdalībai mūžizglītības procesos un kā darbojas apmācības sistēma Itālijā.

Itālijā kopš 1997. gada darbojas pieaugušo izglītības sistēma, kas tiek organizēta vietējos pastāvīgajos centros (Centri territorii permanententi - CTP) un vakara kursos vidējās izglītības iestādēs. 2007. gadā tika uzsākta pieaugušo izglītības sistēmas reforma, kas sākās 2012. gadā un noslēdzās 2016. gadā. Reforma arī paredzēja izveidot reģionālos pieaugušo skolu izglītības centrus (Centri provinciali per lstruzione degli adulti - CPIA), kas kopā ar otrā līmeņa kursu vidusskolām attiecīgi ir aizstājuši esošos CTP un vakara kursus. CPIA nodrošina programmas, kas atbilst pamata izglītībai līdz obligātās izglītības pabeigšanai, kā arī valodu kursus imigrantiem. Tehnoloģiskās izmaiņas, iedzīvotāju novecošanās un zemais pamatprasmju līmenis pieaugušo vidū uzliek nopietnu atbildību Itālijas pieaugušo izglītības sistēmai. Mācību fondiem Itālijā ir nozīmīga loma strādājošo kvalifikācijas paaugstināšanā. Kopš 2004. gada mācību fondiem ir uzdots mudināt uzņēmumus nodrošināt apmācību saviem darbiniekiem, un tas ir veicinājis ievērojamu dalības pieaugumu pieaugušo izglītībā. CPIA darbības izdevumus sedz no Izglītības, universitāšu un pētniecības ministrijas budžeta līdzekļiem un valdības piešķirtajām iemaksām. Kursus finansē arī no citiem ES fondiem, kā arī no reģionu un vietējo pašvaldību iemaksām.

Mūsu tehnikums pastāstīja kā pieaugušo apmācība notiek Latvijā un dalījās pieredzē par tehnikuma Pieaugušo izglītības centra darbu.

Diskusija notika Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) Profesionālās izglītības sektora projekta „Jaunas zināšanas, prasmes un kompetences kopā ar ERASMUS” (Nr. 2020-1-LV01-KA116-077223) ietvaros.

Sagatavoja:
Starptautiskās sadarbības un projektu nodaļa
projekti@dbt.lv

« atpakaļ