Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi

26.10.2022
 

Latgales industriālajā tehnikumā noslēdzies profesionālās un vispārējās izglītības skolotāju sadarbības projekts. Projekta iniciators ir profesionālās izglītības skolotājs Māris Ločmelis, kurš sagatavo topošos transportlīdzekļu krāsotājus. Metodiskajā un pedagogu tālākizglītības centrā viņš izklāstīja ideālo modeli, kā skolotāju sadarbība palīdzētu jauniešiem kļūt par labiem profesionāļiem. Metālapstrādes un mašīnzinību, Dabaszinību un matemātikas, Valodu un literatūras, Kultūras un sociālo zinību mācību jomas metodiskajās komisijās tika diskutēts par piedāvāto modeli. Apspriestas iespējas un ierobežojumi, kas saistīti ar kvalifikācijas ieguvi un katra konkrēta mācību priekšmeta mērķi un sasniedzamajiem rezultātiem.

Skolotāji izpētīja transportlīdzekļa krāsotāja profesijas standartu, meklēja un atrada saskarsmes punktus ar savu mācību priekšmetu, piedalījās sanāksmē transportlīdzekļu krāsotavā, sarunājās ar idejas iniciatoru – Māris Ločmelis par iespējamo sadarbību, kā arī iepazinās ar audzēkņu darba vietām. Kopdarbā tika izveidotas un apkopotas idejas integrētas pieejas īstenošanai Modulārās izglītības programmas “Transportlīdzekļu krāsotājs” ietvaros.

Mūsu tehnikuma skolotāji-lektori  2022.gada 26.oktobrī pedagogu profesionālās pilnveides kursos "Vispārizglītojošo un profesionālo priekšmetu pedagogu sadarbība kompetenču pieejas mācību satura īstenošanā MIP «Transportlīdzekļu krāsotājs» ietvaros" dalījās ar savu pieredzi un jaunatklājumiem. Iepazīstināja klausītājus un tiešsaistē ar  prezentācijām: “Transportlīdzekļu krāsotājs, mācību moduļu saturs. Palīdzība, kādu sagaidām no vispārizglītojošajiem mācību priekšmetu skolotājiem”, “Integrētas mācību procesa struktūra, mērķi un sasniedzamie rezultāti”, “Ieskats autotransporta attīstības vēsturē”, “Kāpēc transportlīdzekļu krāsotājiem jāpārzina autoatslēdznieka darbi?”, “Darba drošības noteikumi transportlīdzekļu krāsotājiem. Ugunsdrošība”, “Fizikas skolotāja ieteikumi transportlīdzekļu krāsotājam”, “Ķīmijas skolotāja ieteikumi transportlīdzekļu krāsotājam”, “Teksti, uzdevumi, vārdnīcas topošajiem transportlīdzekļu krāsotājiem”, “3D modelēšana topošajiem transportlīdzekļu krāsotājiem”, “Sports - transportlīdzekļa krāsotāja ilgtspējīgas darbības pamats”, “IKT atgriezeniskās saites nodrošināšanai mācību procesā”. Kopā mums izdevās dziļāk ieskatīties savā ikdienas darba saturā, meklēt un atrast kopīgo atšķirīgajā, sagatavot idejas  ikdienas darbam, pārvarēt satraukumu.

Kursu laikā iezīmējās produktīva sadarbība ar Rīgas Valsts tehnikuma profesionālās izglītības skolotājiem Andri Lagzdiņu un Andreju Laicānu. Izteiktos komentārus un ieteikumus ņemsim vērā turpmākajā darbā.

Paldies visai mūsu komandai: Mārim LOČMELIM, Aigaram VELIKAM, Jolantai SAVVINAI, Olitai RAGELEI, Natālijai NAGLEI, Margaritai GRIGORJEVAI, Jekaterinai SIVICKAI, Edgaram BALTACIM, Pēterim KALVĀNAM,  Allai BERJOZAI,  Lienei BRIEDEI!

Skolotāju sadarbība ir pamats kvalitatīvai izglītībai. Paldies par atsaucību, uzdrīkstēšanos, atvēlēto laiku!

Kopā mums viss izdosies!

Sagatavoja

Izglītības metodiķe Elga Drelinga

  

« atpakaļ