Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

LIT Mazā Universitāte

07.12.2022
 
Latgales industriālā tehnikuma mazā universitāte izveidota kā Metodiskā un pedagogu tālākizglītības centra sastāvdaļa, kas darbojas, lai veidotos stiprs, darbīgs un saliedēts pedagoģiskais kolektīvs ar kopīgu izpratni par tehnikuma vīziju un misiju, sasniedzamo mērķi un uzdevumiem, paaugstinātu izglītojamo profesionālo kompetenci, veiksmīgu integrāciju un konkurētspēju darba tirgū, veicinātu sadarbību starp profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem, audzēkņiem un absolventiem, darba devējiem, nozaru profesionāļiem.

Tehnikuma izglītības metodiķe Elga Drelinga uztur un veido Mazās universitātes mājaslapu, kurā apkopota vispārējās vidējās un profesionālās izglītības pedagogu pieredzes, labās prakses piemēri, pētījumi un atbalsta materiāli mācību un audzināšanas stundām, informācija par plānotajiem un novadītajiem pedagogu profesionālās pilnveides kursiem, semināriem, lekcijām un stažēšanos.

Te var iepazīties ar tehnikuma pedagogu - multiplikatoru paveikto savas un izglītības iestādes pieredzes popularizēšanā.

Dalāmies ar Mazās Universitātes mājas lapu: https://www.lint.lv/lv/LIT-maza-universitate

« atpakaļ