Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
UZŅEMŠANA 2024./2025.m.g. no 17. jūnija līdz 20. augustam. Vairāk informācijas -> SPIED ŠEIT!
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Teorētiskās nodarbības un darba vidē balstītas mācības sadarbībā ar uzņēmumu "HANSAFLEX HIDRAULIKA"

16.12.2022
 

Lai veicinātu jauniešu interesi, paplašinātu redzesloku attiecībā uz smago spēkratu tehniķa profesiju, kā arī lai audzēkņi iegūtu kvalitatīvas teorētiskās zināšanas, 15.12.-16.12.2022. uzņēmuma “HANSAFLEX HIDRAULIKA” apmācības instruktors Juris Majors novadīja teorētiskās nodarbības gr. 2-36 izglītojamiem. Apmācības mērķis ir sekmēt izglītojamo spējas apkopt smago spēkratu sistēmas un agregātus, atjaunot spēkratu mezglu un piedziņas mehānismu darbspējas. Nodarbību laikā izglītojamos iepazīstināja ar datu bāzu veidiem, reglamentējošiem dokumentiem, ekspluatācijas materiāliem un citiem aktuāliem jautājumiem šajā nozarē.  Paralēli tiek organizētas darba vidē balstītas mācības (ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001 ietvaros) visai grupai. Gala rezultātā modulis “Smago spēkratu apkope un detaļu nomaiņa” pilnā apmērā būs apgūts uzņēmumā.

Izsakām pateicību SIA “HANSAFLEX HIDRAULIKA” vadībai un darbinieku komandai par veiksmīgu sadarbību jauno speciālistu sagatavošanā!

 

 

Informāciju sagatavoja:

Direktores vietniece mācību darba un audzināšanas jomā

Jeļena Fedosejeva

« atpakaļ