Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Ekoskolas statusa ieguve un ceļš pie Zaļā karoga

18.12.2022
 
Ekoskolu programma ir pasaulē populārākā vides izglītības iniciatīva jauniešiem. Izglītība palīdz veidot sabiedrību, kas izprot vides aizsardzības nepieciešamību, spēj novērtēt dabas vērtības un atrast ilgtspējīgus jeb šodienas un nākotnes paaudzēm vitāli svarīgus risinājumus. Programmas pamatā ir iedvesmojošas un iesaistošas vietējās rīcības un pozitīvu pārmaiņu veicināšana skolu vidē un sabiedrībā.

Lai padarītu vides jautājumus par daļu no tehnikuma un tā pārstāvju ikdienas dzīves, 2021./2022.m.g. bijām pieteikuši dalību šajā programmā, lai sākotnēji pretendētu uz Latvijas Ekoskolas sertifikāta (1. – 2. līmeņa) iegūšanu, ko arī ieguvām. Šogad, t.i. 2022./2023.m.g. pretendējam uz Zaļā Karoga (3.līmeņa) iegūšanu.

Ekoskolas mērķi 2022./2023.m.g. 3.līmeņa (“Zaļā karoga”) ieguvei:
  • Veidot izpratni par dzīvesveida un patēriņa ietekmi uz vidi un veselību.
  • Veicināt neveselīgo ieradumu aizvietošanu ar veselīgām alternatīvām, izmantojot radošumu un aktivitātes dabā.
  • Panākt, ka skolas un apkārtnes vide ir pēc iespējas tīrāka un mazāk piesārņota ar veselībai kaitīgām vielām (auto izplūdes gāzes, pesticīdi u.c.).
  • Veicināt skolēnu izpratni par sintētiskajām ķīmiskajām vielām produktos un to iepakojumos (kosmētikā, higiēnas produktos, sadzīves ķīmijā un plastmasas izstrādājumos).
  • Pievērst uzmanību klimata problēmu jautājumiem.
Vides problēmas pasaulē nemazinās, tādēļ vides izglītība un ilgtspējīgas attīstības jautājumi noteikti nezaudēs nozīmi arī nākotnē. Jauniešiem tā ir lieliska iespēja iesaistīties, veidot savu attieksmi un attīstīt vides apziņu. Izglītot jauniešus par veselīga dzīvesveida pamatprincipiem: sabalansēts uzturs, fiziskās aktivitātes, garīgais līdzsvars, veselības stāvoklis, kaitīgie ieradumi un iesaistīt izglītojamos darbībā veselīga dzīvesveida uzturēšanā- meistarklases, radošās darbnīcas, videosižeti, aptaujas, diskusijas u.c., kā arī pievērst viņu uzmanību apkārtējās vides problēmu risināšanai- tāds ir galvenais uzdevums šajā mainīgajā pasaulē.

Latgales industriālā tehnikuma Ekopadome darbojas jau otro gadu un jaunieši ienes savas idejas un domas par to, ko varētu uzlabot! Sadarbojoties ar Izglītojamo pašpārvaldi un Ekopadomi notiek ļoti daudzi pasākumi un aktivitātes, pedagogi savās mācību stundās vairāk uzmanības pievērš vides un resursu aktuālajām tēmām.

Kopīgiem Tehnikuma kolektīva un izglītojamo spēkiem līdz 15.06.2023 īstenosim pasākumus un aktivitātes, lai iegūtu Zaļo karogu.

 
 

« atpakaļ