Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
UZŅEMŠANA 2024./2025.m.g. no 17. jūnija. Vairāk informācijas -> SPIED ŠEIT!
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Jaunais gads ar jaunām pārmaiņām!

06.01.2023

Pamatojoties uz Ministru kabineta 13.12.2022. rīkojumu Nr. 898., no šī gada 1. janvāra mūsu tehnikuma nosaukums mainās no Profesionālās izglītības kompetences centrs "Latgales industriālais tehnikums"  uz "Latgales Industriālais tehnikums"!

Līdz šim katru gadu tika izvērtēta profesionālās izglītības iestādes atbilstība PIKC statusam, ņemot vērā dažādus kritērijus:

  • ir atbilstošs audzēkņu skaits
  • ir atbilstoši kvalifikācijas un centralizēto eksāmenu rezultāti
  • tiek organizēti dažādi kultūras pasākumi
  • ir sadarbība ar darba devējiem
  • veic reģionālā vai nozares metodiskā centra un ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas funkcijas
  • īsteno karjeras izglītības pasākumus
  • piedalās ESF u.c. projektos
  • piedāvā iespējas izglītojamo dalībai starptautiskajās apmaiņas programmās, kā arī praksi ES programmu ietvaros
  • nodrošina izglītojamo dalību nacionālos un starptautiskos konkursos un festivālos.
Latgales Industriālais tehnikums katru gadu uzrādīja pozitīvus darba rezultātus un atbilda visiem kritērijiem.

Ņemot vērā grozījumus profesionālās izglītības likumā, ar 1. janvāri visām profesionālās izglītības iestādēm tiek mainīti statusi, vairs nav PIKC statusu. Turpmāk Latgales Industriālajam tehnikumam būs tehnikuma statuss. Tomēr ikdienas darbā būtiskas izmaiņas tas nerada. Tāpat kā līdz šim Tehnikums strādās pie noteikto kritēriju izpildes, lai atbilstu piešķirtajam statusam. Kritērijos būtisku izmaiņu nav. Izmaiņu nav arī attiecībā uz pedagogu atalgojumu, konkrēti piemaksu par PIKC statusu. Piemaksa tādā pašā apmērā paredzēta arī turpmāk, tikai citā formulējumā.


Cienījamie sadarbības partneri, aicinām turpmākajā darbā dokumentos, saziņā izmantot nosaukumu "Latgales Industriālais tehnikums".

« atpakaļ