Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
UZŅEMŠANA 2024./2025.m.g. no 17. jūnija. Vairāk informācijas -> SPIED ŠEIT!
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Tehnikuma audzēkņi piedalās biznesa modelēšanas meistarklasē

10.02.2023

Daugavpils Inovāciju centrā tiek piedāvāta Izglītojošā programma “Makerspace”. Šī programma tiek īstenota Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta ietvaros. “Makerspace" programma dod iespēju praktiski un radoši darboties un izmēģināt savas idejas dzīvotspēju.

10.02.2023. “Makerspace" piedalījās 2-04.gr. izglītojamais V.Mihailovs. Šajā biznesa modelēšanas meistarklasē nodarbībās bija iespēja noklausīties biznesa kouča, Rīgas Tehniskās universitātes docētāju teorētiskās zināšanas, praktiskās iemaņas, noskaidrota optimālā biznesa modeļa radīšana.

Šo nodarbību laikā izglītojamie radīja biznesa ideju tās attīstību, pētīja tirgu, noteica potenciālo klientu, izstrādāja produktu, noteica preču virzīšanas inovatīvas metodes, reklamēšanas piemērotākos veidus, strādāja grupā, prezentēja savu ideju, kā arī izvērtēja citu darba grupu biznesa ideju dzīvotspēju.

Šīs programmas dalībnieks V.Mihailovs atzina, ka bija ļoti vērtīga informācija, kuru viņš ieguva šajā meistarklasē un ieteica piedalīties arī citiem, kuriem ir domas  kļūt par uzņēmēju, bet ir jāņēm vērā svarīgākos aspektus: "Kāds būs tavs biznesa modelis? Kur meklēsi savu klientu un cik liels būs tavs tirgus? Šajā nodarbībā gūsi ieskatu, kā virzīt idejas attīstību un kāda varētu būt tava biznesa modeļa struktūra."

Rakstu sagatavoja I.Kuņicka

 

« atpakaļ