Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Kursi “Vispārizglītojošo un profesionālo mācību priekšmetu pedagogu sadarbība, īstenojot kompetenču pieeju un saturu”

22.03.2023
 
Latgales Industriālajā tehnikums, sadarbībā ar Mūžizglītības un kultūras institūtu VITAE, 21. martā tiešsaistē organizēja Izglītības un zinātnes ministrijas finansētus pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus “Vispārizglītojošo un profesionālo mācību priekšmetu pedagogu sadarbība, īstenojot kompetenču pieeju un saturu”. Kursus vadīja Rīgas Tehniskās Universitātes profesore Karine Oganisjana un to mērķis bija veicināt sadarbību starp dažādu metodisko jomu pedagogiem, lai uzlabotu mācību kvalitāti profesionālās izglītības iestādēs.
Kursos kopumā piedalījās 50 vispārizglītojošo un profesionālo mācību priekšmetu pedagogi no Latgales Industriālā tehnikuma, Saldus tehnikuma, Liepājas Valsts tehnikuma, Rēzeknes tehnikuma, Rīgas Celtniecības koledžas, Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma, Jelgavas tehnikuma un Smiltenes tehnikuma.
Pedagogiem tika piedāvāta interaktīvā lekcija “21. gadsimta aktuālās kompetences, starpdisciplinārs mācību process un sadarbība starp dažādu jomu pedagogiem reālu dzīves problēmu risināšanai”, tika apspriests mācību modelis un starpdisciplinārie projekti izglītojamo uzņēmējspējas veicināšanai un jaunu vērtību radīšanai, bet izmantojot Padlet virtuālo sienu notika starpdisciplināru projektu ideju izstrāde un prezentēšana.
 
Sagatavoja
Metodiskais un pedagogu tālākizglītības centrs
 
« atpakaļ