Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
UZŅEMŠANA 2024./2025.m.g. no 17. jūnija. Vairāk informācijas -> SPIED ŠEIT!
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Starppriekšmetu viktorīna "Zaļā Sadarbība" (mācību priekšmeti: angļu valoda un dabaszinības)

19.04.2023
 

Latgales Industriālā tehnikuma angļu un vācu valodas skolotāja Natālija Andrejeva un dabaszinību skolotāja Alla Berjoza organizēja starppriekšmetu viktorīnu ‘’Zaļā Sadarbība’’ (Green Cooperation).

No 13. līdz 17.martam skolotājas piedalījās profesionālās pilnveides kursos Tenerifē (Spānija). Atgriežoties no mācībām Spānijā, skolotājas nolēma apvienot savas idejas un kursos iegūtās zināšanas un organizēt kopīgu pasākumu, balstoties uz “Komunikācija, sadarbība, radošums un kritiskā domāšana.” (“4C:Communication, Collaboration, Creativity and Critical Thinking.”) un ‘’Zaļa Sadarbība’’(Green Future) .

Ir svarīgi skolā ne tikai apgūt mācību priekšmetus, bet gan saprast kopsakarības, kas valda pasaulē, kurā dzīvojam.  Viens no veidiem, kā līdz tam nonākt, ir veidot starppriekšmetu saikni.

Viktorīnas mērķi: 1) pilnveidot prasmes sadarboties komandā, 2) veidot atbildīgu attieksmi pret dabu, 3) attīstīt ekoloģisko domāšanu  nestandartā situācijā, izmantojot gan latviešu, gan angļu valodu un papildināt zināšanas par ekoloģiju.

Sadarbojoties komandā, audzēkņi no dažādām grupām,  izmantojot kompetenču pieeju, izveidoja atbildīgu attieksmi pret dabu. Viņi varēja attīstīt ekoloģisko domāšanu un prast  radoši apspriest ar ekoloģiju saistītus jautājumus gan latviešu, gan angļu  valodā. Audzēkņi  izmantoja dažādus informācijas avotus, apstrādāja  un izvērtēja informāciju.

VIKTORĪNAS  STACIJAS

1. IESILDĪŠANĀS

Uzminiet latviešu un angļu tautas mīklas par dabas parādībām un norisēm!

2. ŠIFRS

Attēlā iekodēts sakāmvārds. Atšifrējiet to!

3. DABAS JAUTĀJUMI

Jautājumi par dabas parādībām angļu valodā. Nosauciet piemērus arī latviešu valodā!

4. ATKRITUMU MAISS

 Atstājiet maisā tos atkritumus, kas nav droši videi !

5. GLOBĀLĀS EKOLOĢISKĀS PROBLĒMAS
Uzminiet ekoloģiskās problēmas pēc bildes!

6. ZAĻĀ SADARBĪBA

Izveidojiet kolāžu „Rīkojies, domājot par Zemes nākotni”!

Viktorīnā piedalījās 5 komandas (4 cilvēki katrā komandā) :

2-15 gr: S.Rubaniks, A.Obaruns, O.Navrockis, V.Kuzmins,

1-04 gr. K.Lukjanska, L.Vārtiņa, L.Kalinka, R.Šostaks

1-36 gr. I.DelversP.R. Matisāns, M.Sušinskis, A.Grigorjevs

2-15 gr. S.E. Rubaniks, A.Obaruns, Navrockis, V.Kuzmins

2-03 gr. V.Juraša, K.Fjodorova, V.Belkovska, E.Mitrofanova

3-23 gr. S.Krasovskis, D.Bogdanovs, A.Kovalevskis, V.Šajevskis

Visi dalībnieki saņēma ‘’Zaļo diplomu’’ par starppriekšmetu sadarbību un kompetenču radošu pieeju.

Fotogalerija

« atpakaļ