Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Profesionālās kompetences pilnveide kursos Splitā, Horvātijā

21.04.2023
 


Vispārējās vidējās izglītības skolotājas
 Ilona Kuņicka un Lija Gladeviča no 17. līdz 21.aprīlim piedalījās ERASMUS+ profesionālās pilnveides kursos Horvātijā (Splita). Kursos piedalījās liels skaits dalībnieku no dažādām valstīm- Lietuvas, Portugāles, Zviedrijas, Slovēnijas, Francijas, Vācijas, Latvijas  u.c.
 
Kursos “Socializēšanās prasmju apgūšana un emocionālās inteliģences palielināšana pārdomātā veidā” (Master Soft skills and growing emotional intelligence using mindfulness) tika piedāvāts teorētiskais un praktiskais materiāls, kā arī notika darbs grupās, attīstot sadarbības, konfliktu risināšanas, pielāgošanās spēju, attieksmes, stresa samazināšanas prasmes. Liels uzsvars tika likts uz komandas darbu, lēmumu pieņemšanu komandā. Veidojot attiecības ar izglītojamajiem, kolēģiem, novēršot spriedzi, ļoti liela nozīme ir pašapziņas un emocionālajai kontrolei, kā arī emocionālās inteliģences attīstībai.   
 
Kursos “Mācīšana saistošā veidā digitālajā laikmetā” (Teaching the fun way in the digital era) uzsvars tika likts uz informāciju tehnoloģiju lielo lomu īstenojot kompetenču pieeju mācību procesā. Kā jau zināms mūsdienu tehnoloģijas nepārtraukti virzās uz priekšu un attīstās, kā rezultātā tradicionālās mācību metodes ir nemitīgi jāaktualizē un jāievieš jaunas. Mūsdienās skolotājiem ir jāstrādā vēl vairāk, lai piesaistītu izglītojamā uzmanību. Šo kursu laikā tika gūta noderīga informācija (spēles, viktorīnas utt.) kā to izdarīt efektīvāk, uzskatāmāk un kā to realizēt mācību procesā.
 
Šajos kursos skolotāji guva zināšanas un iemaņas kā vēl vairāk piesaistīt jauniešu interesi mācībām un uzlabot viņu mācību motivāciju, ieviešot digitālos rīkus (QR kodus, Escape Room, Google veidlapas, Goosechase, Jeopardy spēles, galda spēles, Wordwall, Quizlet) mācību stundās. Kursu laikā tika apgūtas un izmēģinātas radošās metodes, kuras ļauj aktivizēt jauniešu radošumu, izmantojot dažādas interneta lietojumprogrammas un rīkus. Bez šaubām, šādi rīki padara mācību vielu vēl vieglāk apgūstamu, vieglāk vizuāli uztveramu un interesantu.
 
Iegūtās zināšanas un prasmes tagad tiks pielietotas mācību procesā, kas sniegs izglītojamajiem lielāku spēju sazināties, sadarboties, kritiski domāt un būt radošiem.
 
 
Informāciju sagatavoja:
skolotājas Lija Gladeviča un Ilona Kuņicka
 
 
« atpakaļ