Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
UZŅEMŠANA 2024./2025.m.g. no 17. jūnija līdz 20. augustam. Vairāk informācijas -> SPIED ŠEIT!
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Biežāk uzdotie jautājumi par uzņemšanu LIT

02.04.2024
 
Esam apkopojuši biežāk uzdotos jautājumus par mācībām un iestāšanos LIT un apkopojuši atbildes uz tiem.

1. Kur un kā iesniegt dokumentus?
Uzņemšana sākas ar 2024. gada 17. jūniju.
Dokumentus Daugavpilī, Jātnieku ielā 87 (tel. 28818932) var iesniegt:
  • Pirmdiena no plkst. 9:00 līdz 18:00
  • Otrdiena - Piektdiena no plkst. 9:00 līdz 16:00
Dagdā, Brīvības ielā 3, Krāslavas novads (tel. 26706303):
  • Pirmdiena - Piektdiena no plkst. 9:00 līdz 16:00
Višķos, Višķu tehnikums 18, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads (tel. 26585845):
  • Pirmdiena - Piektdiena no plkst. 9:00 līdz 16:00

2. 
Kādi dokumenti ir nepieciešami, lai iestātos LIT?
Uzņemšanai nepieciešamie dokumenti (uzrādot oriģinālu):
- izglītības dokuments (kopija);
- sekmju izraksts (kopija);
- pamatizglītības sertifikāts (kopija);
- pase/personas apliecība un dzimšanas apliecība (kopija);
- 4 foto (3X4);
- vispārējās vidējās izglītības sertifikāts (kopija);
- medicīnas izziņa - forma 0-27u (jānorāda mācību iestādes nosaukums, var mācīties izvēlētajā specialitātē (specialitātes nosaukums) un veiktās potes);
- konta numurs Swedbank, SEB vai Citadele
- bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem reflektantiem jāiesniedz dokumenti, kas pilnībā apliecina šo statusu
- uzvārda maiņas apliecinošs dokuments (ja nepieciešams);
profesionālās darba pieredzes apliecinājums.
 
PERSONĀM, KURAS NAV SASNIEGUŠAS PILNGADĪBU DOKUMENTU IESNIEGŠANA NOTIEK LIKUMISKO PĀRSTĀVJU KLĀTBŪTNĒ
 
3. Vai ir iespēja dzīvot dienesta viesnīcā? Cik tas maksā?
Dienesta viesnīca pieejama katrā no mācību programmu īstenošanas vietām - Daugavpilī, Dagdā un Višķos - un tā atrodas tieši blakus mācību telpām. Tajā ir nodrošināti komfortabli dzīves apstākļi, finansiāli tas ir izdevīgāk nekā dzīvokļa īre pilsētā, jo kopējās mēneša izmaksas nepārsniedz 15 EUR mēnesī. Ir iespēja izmantot dažādus sadzīves pakalpojumus, kuri atrodas tehnikuma ēkās un nav nepieciešamība tērēt resursus sabiedriskajam transportam. Turklāt, tā ir arī laba iespēja iepazīt jaunus draugus no dažādām Latvijas pusēm.
Par jauniešu drošību rūpējās diennakts apsardze, dienesta viesnīcas audzinātāji, kā arī tās ir aprīkotas ar novērošanas kameru sistēmām. Informāciju var skatīt šeit.
 
4. Vai ir iespējams saņemt stipendiju?
Mācības tehnikumā ir bezmaksas un katram izglītojamajam ir iespēja saņemt stipendiju, kā grupās pēc pamatskolas absolvēšanas, tā arī pieaugušo izglītības grupās. Stipendijas apmērs tiek noteikts pēc mācību un ārpusstundu sasniegumiem. Minimālā summa, kuru var saņemt audzēknis ir 15 EUR, bet maksimālā var sasniegt pat 150 EUR.
 
5. Vai ir iespējams mainīt mācību programmu uz citu programmu?
Ir iespējams mainīt mācību programmu uz citu programmu 2 mēnešu laikā pēc mācību uzsākšanas, ja izvēlētajā mācību grupā nav aizpildītas visas mācību vietas.
 
6. Kā notiek mācību prakses vai pieredzes gūšana uzņēmumos?
1. kursa audzēkņiem notiek profesionālā satura mācību kursi.  
2. un 3. kursu laikā notiek prakse (ir atkarīga no programmas) tehnikumā vai uzņēmumā.
4. kursa audzēkņiem notiek kvalifikācijas prakse. (Interjera dizainera asistentam prakse notiek tehnikumā, tiem ir nepieciešams izstrādāt un aizstāvēt interjera dizaina projektu, lai iegūtu kvalifikāciju).
Visām atzīmēm ir jābūt sekmīgām, lai ļautu kārtot kvalifikācijas eksāmenu
Audzēkņiem ir iespēja piedalīties darba vidē balstītajās mācībās. Tas nozīmē - audzēknis praktiskās iemaņas, vismaz pusi no mācību laika, apgūst reālā darba vidē - uzņēmumā, bet teorētiskās zināšanas - profesionālās izglītības iestādē. 
 
7. Kādas ir iespējas iegūt starptautisku pieredzi mācību laikā?
Ir iespējams iesaistīties apmaiņas programmā ERASMUS+, kuras ietvaros var doties mācību praksē uz citu Eiropas Savienības valsti. Mobilitāte notiek grupā un līdzi dodas arī pavadošais skolotājs.
Līdz šim jaunieši guvuši pieredzi Vācijā, Portugālē, Spānijā un Polijā. Ar mobilitāšu atskatiem var iepazīties šeit.
 
8. Kāds mācību grafiks un mācību saturs ir 1.- 4. kursu audzēkņiem?
Mācības tehnikumā ir klātienē, katru darba dienu saskaņā ar stundu sarakstu. 
1. - 4. kursu audzēkņiem nodarbības notiek no 8:30 līdz 15:10. Mācību saturā ietilpst vispārizglītojošie mācību priekšmeti, mūžizglītības kompetenču mācību kursi un profesionālā satura mācību kursi.

9. Kāds mācību grafiks un mācību saturs ir izglītības programmās ar mācību ilgumu 1, 1,5 un 2 gadi (pēc pamatizglītības un vidējās izgl.)?
Mācības pieaugušo izglītības programmu grupās ar mācību ilgumu 1, 1,5 un 2 gadi Latgales Industriālajā tehnikumā notiek katru dienu no plkst. 15:15 līdz plkst. 21:10. Mācību saturā ietilpst tikai mūžizglītības kompetenču mācību kursi un profesionālā satura mācību kursi (nebūs vispārizglītojošo mācību priekšmetu, piemēram, matemātika, sports u.c.).

10. Vai tehnikums nodrošina visus nepieciešamos materiālus un darba rīkus praktiskām nodarbībām?
Tehnikumā ir viss nepieciešamais aprīkojums, kā arī tiek nodrošināti visi mācībām nepieciešamie darba rīki, materiāli un darba apģērbs.
 

Vairāk informācijas par programmām skatīt 
šeit.

Jautājumus var uzdot e-pastā uznemsana@lint.lv vai zvanot pa tālruni 28818932 

« atpakaļ