Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
UZŅEMŠANA 2024./2025.m.g. no 17. jūnija. Vairāk informācijas -> SPIED ŠEIT!
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Projektu darba rezultātu prezentēšana

12.05.2023
 
Projektu nedēļas ietvaros (03.05.2023) topošie mašīnbūves tehniķi (MT-21, 1-37) kopā ar profesionālās izglītības skolotājiem V. Paļčiku, O. Rudzi un A. Vageli devās ekskursijā uz SIA "East Metal" un Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīcu. Ekskursijas mērķis: iepazīties ar uzņēmumu specifiku, iekārtām, projektiem un darba un prakses iespējām, paaugstināt motivāciju pilnveidot zināšanas un prasmes apgūstamajā profesijā.

Dziļu iespaidu uz ekskursijas dalībniekiem atstāja uzņēmumu aprīkojums, īstenotie pasūtījumu projekti. Daudzi jaunieši izteica vēlmi praksē un darba vidē balstītās mācībās veidot darbam nepieciešamās iemaņas tieši šajos uzņēmumos, apsverot nākotnē izvēlēties uzņēmumu "East Metal" vai Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca (DLRR) par savu darba vietu.

09.05 projekta "Piramīdas arhitektūra laikmetu griežos" rezultātus prezentēja 3-02 un 3-03 grupu audzēkņi (audzēkņus konsultēja A. Pučinskis, L. Sakajeva, N. Leončuka, I. Kiruka un I. Abramova). Projekta mērķis bija izpētīt piramīdu vēsturi dažādās kultūrās un veicināt prasmi atrast un apkopot nepieciešamo informāciju, saskatīt dažādu jomu kopsakarības. 
Audzēkņi izpētīja pasaules ievērojamāko seno civilizāciju piramīdu vēsturi, salīdzināja seno civilizāciju piramīdu būvniecības tehnoloģijas un specifikācijas, izmantojot matemātiskus aprēķinus veidoja seno piramīdu maketus, sagatavoja prezentācijas par pasaules ievērojamākajām seno civilizāciju piramīdām, iepazīstināja citus audzēkņus ar savu pētījumu rezultātiem, kā arī  prezentēja Ēģiptes, Guimāras un Maiju piramīdas maketus. Grupas 3-02. audzēkņi izveidoja no metāla Nikronu monolītu no izdomātās Warhammer 40 000 pasaules, kas ir galvenā Necronu armijas izmantotā seno tehnoloģiju iekārta.


09.05 projekta tēmas "Pusaudžu garīgās veselības problēmas prezentācija ar vizuālu tēlu palīdzību (plakāts)" ietvaros izglītojamajiem no grupām 2-03  un 1-02R bija jāapskata aktuālākās psiholoģiskās tēmas ar kurām saskarās mūsdienu cilvēks un viņi paši. Izglītojamie viedoja plakātus/bukletus par izvēlētu tēmu un tālāk audzināšanas stundā prezentēja tos.

10.05 1-36 un 3-33 grupu audzēkņi izstrādāja projektu "Latviešu literatūras popularizēšana ārzemēs" ar mērķi motivēt audzēkņus aktīvi iesaistīties dažādās mācību formās, pilnveidojot savas zināšanas, iemaņas un prasmes, kompetences ikdienas mainīgajai sociāli-ekonomiskajai videi. Audzēkņus konsultēja A. Ņikitina, A .Rižakova un I. Kuņicka.
Visi audzēkņi pozitīvi vērtēja projekta īstenošanas lietderību un izteica vēlmi arī turpmāk izstrādāt kādus projektu darbus.

Fotogalerija

Sagatavoja Metodiskais un pedagogu tālākizglītības centrs
« atpakaļ