Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
UZŅEMŠANA 2024./2025.m.g. no 17. jūnija. Vairāk informācijas -> SPIED ŠEIT!
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Noritēja ekonomikas nedēļa

26.05.2023
 
 Latgales Industriālajā tehnikumā no 22.05.-26.05.2023. notika ekonomikas nedēļa. Nodrošinot mācību procesu vērstu uz kompetenču izglītību, arī ekonomikas nedēļas galvenie mērķi bija, izmantojot kritisko domāšanu, izglītojamais meklē un saskata daudzveidīgas iespējas dažādās ekonomikas problēmsituācijās, kā arī izmantojot caurviju prasmes dažādās mācību jomās nostiprina skolēnu spējas tās izmantot patstāvīgi un visdažādākās situācijās, tostarp sarežģītās un neparedzamās. Ekonomikas nedēļas pasākumos aktīvi piedalījās visi tehnikuma 1. - 3.kursu izglītojamie.

Lai attīstītu loģisko domāšanu izglītojamajiem ekonomikas skolotāja I.Kuņicka piedāvāja krustvārdu mīklu risināšanas iespējas par ekonomikas dažādām tēmām.  Aktīvi iesaistījās šajā intelektuālajā darībā 2-04.gr., 2-23.gr. un 2-15.gr. izglītojamie.

Lai iepazīstinātu izglītojamos ar uzņēmējdarbības uzsākšanas īpatnībām, atbalsta programmām un instrumentiem tika piedāvāta lekcija “Uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējas jauniešiem” , kuru prezentēja un atbildēja, uz dažādiem 2-04.gr. izglītojamo interesējošajiem jautājumiem, AS ALTUM Latgales reģiona vecākais klientu darījumu vadītājs G.Vanags. Izglītojamos it sevišķi interesēja Start up programmas, kā arī fizisko personu kreditēšanas iespējas.             

Lai izglītojamajiem attīstītu jaunrades procesu, kurā rodas jaunas idejas, kas ir noderīgas cilvēkam vai cilvēku grupai, bet uzņēmējspēja ļauj šīs idejas īstenot praksē, sasniedzot savus un sabiedrības mērķus, 1-35.gr. izglītojamie kopā ar pedagogu I.Kuņicku  aktīvi iesaistījās radošajā darbnīcā “Produkta radīšana un mārketings”. Radot  reklāmu savam produktam izglītojamie  izmantoja iztēli, analizēja tirgu, patērētājus, lai radītu oriģinālus, vērtīgus, dzīvotspējīgus piedāvājumus un noderīgus produktus un risinājumus.

Skolotāja L.Sakajeva organizēja viktorīnu “Ekonomika un es”  2-15.gr., 3-03.gr., kur izglītojamie varēja parādīt savas prasmes strādāt grupās, veiksmīgi sazinoties, saprototies, vienojoties strīdīgos jautājumos un saskaņojot rīcību, iecietīgi un ar cieņu izturoties pret atšķirīgiem uzskatiem, nonākot pie kopīgiem risinājumiem. Šajā viktorīnā arī izglītojamie varēja pārbaudīt savas zināšanas gan vienkāršās, sadzīves situācijās, gan arī sarežģītās ekonomisko problēmu situācijās. Sacenšoties abas grupas 1.vietu ( A.Červjakovs, A. Lūlāka, D.Orlova) un 2. vietu (D.Harune, V.Naudiša, N.Strazdina) ieguva 3-03.gr. izglītojamie, bet 3.vietu 2-15.gr. izglītojamie – V.Bartuls, O.Buda.

Arī bibliotekāra pēcpusdienu J.Sokolova  veidoja balstoties uz ekonomikas jomu - “Topošajiem uzņēmējiem”, apskatot jaunākos literatūras izdevumus, kā arī  autoru darbus, kuri apskatīja dažādus svarīgus jautājumus, piedāvāja risinājumus, kā arī dalījās ar savu gūto pieredzi uzņēmējdarbībā. Ekonomikas skolotāja I.Kuņicka diskutēja ar 1-35.gr, 3-33.gr., 2-02T gr. u.c. izglītojamajiem par tik svarīgu tēmu kā “Uzdrīksties uzsākt savu uzņemējdarbību”. Savukārt karjeras konsultante D.Maļinovska aktualizēja ļoti nozīmīgu problēmu jaunajam uzņēmējam - “Prezentēšanas māksla un uzņēmējdarbība”. Izglītojamie šajā diskusijā atklāja, ka uzņēmējdarbības process ir aizraujošs, riskants, kurš sevī iekļauj dažādas prasmes, iemaņas, piemēram, sevis, uzņēmuma, idejas, prezentēšanu.

22.05.- 26.05.2023. tehnikuma bibliotēkā visi interesenti varēja iepazīties ar grāmatu izstādi “Topošajiem uzņēmējiem”, kuru sagatavoja tehnikuma bibliotekāre J.Sokolova. Audzināšanas stundas ietvaros 2-02T gr. audzinātāja I.Kuņicka apskatīja kopā ar izglītojamajiem izstādi, aktualizējot aktuālo jautājumu par uzņēmējdarbības uzsākšanu, idejas radīšanu, virzīšanu, tirgus izpēti , kā arī ilgspējīgas preces radīšanu.

Paldies ikvienam  ekonomikas nedēļas dalībniekam!

Fotogalerija

Rakstu sagatavoja Kultūtrizglītības un sociālo zinātņu MK vadītāja I.Kuņicka

 

« atpakaļ