Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES KURSI

09.06.2023
   07.06.2023. tika novadīti profesionālās pilnveides kursi Daugavpils 11.pamatskolas 25 skolotājiem.  Kursu programma PATRIOTISMA VEICINĀŠANA AUDZINĀŠANAS PROCESĀ veidota pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 480 no 15.07.2016. „Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kartība”.

Dialogā ar klausītājiem vienojāmies, ka patriotisma pamatā ir VALSTS MĪLESTĪBA, PAŠAIZLIEDZĪGS DARBS VALSTS LABĀ, PIENĀKUMU PRET VALSTI APZINĀŠANĀS, PILSONISKAIS TIKUMS UN IDENTITĀTE. Tāpēc ikdienā un svētkos labi skolotāji un vecāki, palīdz jauniešiem veidot izpratni par Latvijas vēsturi un tradīcijām. Rada situācijas, kurās viņi trenē spēju un prasmi iejusties vadītāja lomā, būt viedokļu līderim, attīstīt līderību. Skaidro un ar personisko piemēru veicina izpratni par nepieciešamību maksāt nodokļus, aizsargāt valsti, rūpēties par tās dabu, attīstīt kultūru. Pārrunā iespēju mainīt dzīves kvalitāti piedaloties vēlēšanās, palīdzot mazāk aizsargātajiem. Identificē sevi kā Latvijas pilsoni.

Kursu noslēgumā tika iezīmēta nākotnes sadarbība starp izglītības iestādēm metodiskajā jomā. Kursus vadīja izglītības metodiķe E.Drelinga

Sagatavoja

Metodiskais un pedagogu tālākizglītības centrs

« atpakaļ