Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
UZŅEMŠANA 2024./2025.m.g. no 17. jūnija. Vairāk informācijas -> SPIED ŠEIT!
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Kopīga mācību stunda Efektīvs un videi draudzīgs enerģijas lietojums

25.10.2023
 
Izsenis cilvēks ir izmantojis dabas resursus un dabas spēku radīto enerģiju dažādu ierīču un mehānismu darbināšanai. Enerģijas ražošanai izmanto dažādus energoresursus, kas atšķirīgi ietekmē klimata pārmaiņas:
  • neatjaunojamos fosilos energoresursus – naftas produktus, dabasgāzi, kūdru un ogles, kuru izmantošanas rezultātā atmosfērā nonāk siltumnīcefekta gāzes, kas būtiski ietekmē klimata pārmaiņas;
  • atjaunojamos energoresursus – hidroenerģiju, bioenerģiju, ģeotermālo, saules un vēja enerģiju, viļņu, paisuma–bēguma enerģiju, un šie energoresursi tiek uzskatīti par klimatam neitrāliem resursiem;
Lai noskaidrotu izglītojamo zināšanas par šo tēmu un pilnveidot viņu izpratni par elektroenerģijas ražošanai izmantojamo resursu daudzveidību,  tika organizēta kopīgā mācību stunda par tēmu Efektīvs un videi draudzīgs enerģijas lietojums.

Fizikas skolotāja (Lija Gladeviča) kopā ar dabaszinību skolotāju (Allu Berjozu) sadarbības rezultātā 25.10.2023. novadīja kopīgu mācību stundu grupā 2-04, kur mācību stundas sākumā izglītojamajiem tika organizēta diskusija par elektrostacijām Latvijā. Vēlāk izglītojamie tika sadalīti grupās (katra grupa izvēlējās kādu atjaunojamo energoresursu veidu). Katrai grupai bija jāatbild uz 5 jautājumiem, jāizveido stāstījums un jāprezentē savs darbs. Lai nostiprinātu iegūtās zināšanas, mācību stundas beigās izglīojamie izpildīja virtuālo viktorīnu (Wordwall lietotni), kuras aktivizēšanai bija nepieciešams telefons (jāaktivizē ar QR kodu). Audzēkņi noskatījās īsfilmu “Alternatīvie enerģijas iegūšanas veidi”. Mācību stundas noslēgumā tika gūta atgriezeniskā saikne no izglītojamajiem. Izglītojamie atzina, ka šāda mācību stunda viņiem šķita interesanta, neierasta un aizraujoša.

Rakstu sagatavoja fizikas skolotāja Lija Gladeviča

    
« atpakaļ