Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Kampaņa “Plastic Pirates – Go Europe!”

09.11.2023
 
9. novembrī Latgales Industriālā tehnikuma 2-03 grupas audzēkņi kopā ar Ekoskolas koordinatori Veroniku Mamedovu un skolotājām Allu Berjozu un Margaritu Grigorjevu kampaņas “Plastic Pirates – Go Europe!” (Plastmasas pirāti – uz priekšu, Eiropa!) ietvaros organizēja starppriekšmetu saikni un mācību stundas ārpus Tehnikuma teritorijas.

Jūru un ūdeņu aizsardzība ir mūsu visu pienākums, un nav svarīgi, vai dzīvojam piekrastē vai iekšzemē. Arī iekšzemes upju krastos izmestā plastmasa ar laiku var nonākt jūrā. Svarīgi atzīmēt, ka piesārņojums ietekmē dzīvniekus un to barības avotus un tā ir pārrobežu problēma. Tā ir galvenā motivācija,  kāpēc Ekoskolas ietvaros tika īstenots plastmasas atkritumu monitorings un mikoroplastmasas vākšana Daugavas krastmalā. Mūsu tehnikuma jaunieši piedalījās pētījumā, kas sastāvēja no četriem uzdevumiem. Lai raiti varētu veikt uzdoto, tika izveidotas četras grupas.

    
Grupa A vāca atkritumus noteiktajos transekotos, trijos posmos – upes tuvākais, vidējais un tālākais krasts;
 
  • 91 atkritumu vienība, īpatsvarā plastmasa un cigarešu izsmēķi.
Grupa B vāca atkritumus upes krastā atzīmētajā kvadrātā 20x20m;
 
  • 196 atkritumu vienības, 23% plastmasas izstrādājumi.
Grupa C vāca atkritumus upē ar speciālajiem tīkliem;
 
  • 28 peldošo atkritumu vienības
Grupa D reportieri, kas visu informāciju apkopoja, fotografēja un rakstīja atskaiti.
 
Kopā:
15 kg atkritumu Daugavas krastmalā un pašā upē.

Galvenais jauniešu secinājums ir, ka  plastmasas atkritumu cēloņu novēršana un sakarību izpēte ir uzdevumi, ko vislabāk risināt kopā. Lai kļūtu par zinātnes sastāvdaļu, nav jābūt profesoram vai lielam pētniekam, katrs, iesaistoties kampaņā, var kļūt par liela Eiropas mēroga pētījuma īstenotāju. Zinātne sākas no maziem soļiem, no kopējiem darbiem un vēlmes pētīt un darīt labāku vidi, kurā mēs dzīvojam.

                         

Sagatavoja: Ekoskolas pārstāvji 
« atpakaļ