Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Izglītības forums "Esi i dori" Latgales Industriālajā tehnikumā

08.12.2023
 
8.decembrī Latgaliešu kultūras biedrība sadarbībā ar Latgales Industriālo tehnikumu rīkoja izglītības forumu “Esi i dori”. Foruma pamatideja ir saistīta ar  vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu skolotāju, darbinieku, vecāko kursu (klašu) audzēkņu iesaisti diskusijās par izglītības procesa aktualitātēm un latgaliešu valodas un kultūras popularizēšanu.

Izglītības forumu ar uzrunu atklāja Latgales Industriālā tehnikuma direktore Ināra Ostrovska, uzsverot latgaliešu valodas un kultūras nozīmi novada vērtību saglabāšanā. Dr.philol. Sanita Martena un Dr.philol. Ilga Šuplinska iepazīstināja klātesošos ar materiāliem un metodoloģiju novadmācības un valodas, t.sk. latgaliešu valodas apguvei. Karjeras atbalsta speciāliste, kultūras un izglītības pētniece Evita Pīlēģe interaktīvā veidā stāstīja par karjeras veidošanas jautājumiem, savukārt Sociālās statistikas departamenta direktore Baiba Zukula iepazīstināja ar aktuālajiem datiem par latgaliešu valodas izmantošanu Latvijā. Latgales Industriālā tehnikuma izglītības metodiķe Elga Drelinga prezentēja tehnikuma pieredzi pedagogu profesionālās kapacitātes stiprināšanā. Foruma ietvaros tika organizētas diskusijas par pedagogu gandarījumu darbā ar jauniešiem un pieaugušajiem, kuras vadīja izglītības metodiķe Liene Briede. Diskusiju laikā ar savu viedokli dalījās Latgales Industriālā tehnikuma pedagogi: Ņina Šukste, Marija Mukāne un Zaiga Pettere, Augšdaugavas novada Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs Jānis Belkovskis, Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu fakultātes dekāna p.i. Mārīte Kravale-Pauliņa, kā arī Višķu bibliotēkas vadītājs un novada vēstures izzinātājs Jānis Strods.

Forums turpina jau augustā iesākto tēmu par digitālās izglītības priekšrocībām un trūkumiem, vēršot dalībnieku skatu nākotnes karjeras izvēlē un karjeras izaugsmes nosacījumos, kā arī sniedzot detalizētāku ieskatu jaunākajā metodoloģijā valodu un novadmācības apguvē. Popularizējot latgaliešu valodas ienākšanu izglītības iestādēs, forums tika noslēgts ar jaunākās Oskara Seiksta grāmatas “Atīsmis” prezentāciju, kas piedāvā ne vien autora jaunāko dzeju un redzējumu par pamatvērtībām, bet arī sniedz ieskatu polonismu nozīmei latgaliešu valodas attīstībā, ko prezentēja literatūrzinātnieks Valentins Lukaševičs un multimāksliniece Evika Muižniece.
 
Sagatavoja
Metodiskais un pedagogu tālākizglītības centrs
 
« atpakaļ