Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Valodu nedēļa Latgales Industriālajā tehnikumā

26.01.2024
 

No 22.01.līdz  26.01.2024. Daugavpils Industriālajā tehnikumā norisinājās Valodu nedēļas aktivitātes.

Valodu nedēļas ietvaros 1.-3. kursu izglītojamajiem bija iespēja interaktīvi, radoši un interesanti apgūt valodu prasmes un iepazīt dažādu valstu kultūru.

Viktorīnā "Valodas lietpratējs", kurā tika ietverti jautājumi par interesantiem faktiem no valodas attīstības, literatūras, mēles mežģi, mīklas  u.c., atjautīgākā izglītojamā izrādījās  Kamilla Kaļinina (1-35(I)), savukārt 1-03 grupā – Samanta Šuplinska. (Sk.J.Dideviča). Liels paldies un pateicība audzēkņiem!

Aktivitātē ,,Atpazīsti skolotāja rokrakstu!” veltītu Rokraksta dienai, kuru atzīmē 23.janvārī,  aktīvi iesaistījās  3-04, 2-02a un  3-35 grupu audzēkņi. Vislabāk veicās M.Stagoršnei, D.Zaicevam un D.Veličko. (Sk.N.Nagle). 

Valodu nedēļas ietvaros  3-03, 2-04 grupu izglītojamie apkopoja savas zināšanas par angļu valodu. Interaktīvā spēlē 2-3 pretiniekiem ,,Angļu valoda bez robežām" uzvaru guva 2-04 grupa. (Sk. O.Ostrovskis). Paldies par zinātkāri!

Višķos notika lauksaimniecības mehanizācijas tehniķu viktorīna "Iepazīsti savu profesiju angļu un vācu valodā!"  I, II un III kursa audzēkņi pilnveidoja un papildināja savas zināšanas par izvēlēto profesiju svešvalodās un pārbaudīja sevi mācību spēlēs. (Sk. J.Ļitvinovs).

Valodu nedēļas ietvaros 1.kursa audzēkņi ( 1-02a, 1-04, 1-15, 1-02b, 1-02R grupas) rakstīja savstarpējo diktātu. Skolēnu rezultāti bija dažādi. Rekords bija 0 kļūdu un antirekords 70 kļūdu par vienu un to pašu teksta fragmentu. Skolēni labprāt iesaistījās darbā. Saņēma diplomus. (Sk. I.Krūklande-Vovere).

Spēle ,,Languages without frontiers”. (Sk.N.Andrejeva, sk.N.Golubeva). Prieks par sasniegumiem!

Svešvārdu čempionāts, Mēles mežģu turnīrs, radošais seminārs "Ieskats Latvijas Kultūras kanona vērtībās”. 1-02b (1.) grupa runāja mēles mežģus, neiztika bez jokiem un smiekliem. Noskaidroja, kā mēles mežģi ietekmē un trenē dikciju ( jo vairāk tos runā, jo labāk sanāk).

2.kursa grupas iepazinās ar Latvijas Kultūras kanonā iekļautajām vērtībām, izpētīja konkursa „Kultūras vērtību sardzē: radīt savu kultūras kanona vērtību drošības atslēgu” pirmās kārtas dalībnieku izvēlētās apdraudētās vērtības, piedāvātās aktivitātes to aizsardzībai. Grupas pētīja sadaļu “Tautas tradīcijas”, katrs izvēlējās vienu, viņaprāt, apdraudētāko kultūras vērtību un izteica pamatotu viedokli, kāpēc šī vērtība ir apdraudēta, kādi ir risinājumi tās saglabāšanai.

3.kursa grupas iesaistījās Svešvārdu turnīrā. Iepazina biežāk lietoto svešvārdu nozīmju skaidrojumu, saprata, ka svešvārdu lietojums papildina latviešu valodas leksiku, padara valodu bagātāku, taču daudzus svešvārdus var aizstāt ar latviskas cilmes vārdiem. Runa nav jāpieblīvē ar svešvārdiem, tad arī tā būs saprotamāka. Svešvārdu turnīrā godalgoto vietu ieguva Dāvis Fjodorovs (3-02T gr.). (Sk. Ā.Šumeiko). Lepojamies!

Grupu darbs "Viss par valodām!" vietnē lingvo.info. (Sk.A.Ņikitina). Pateicamies!

,,Vācijas Federatīvajai Republikai -75!” Vācu valodas stundu mērķis bija veicināt skolēnos vēlēšanos apgūt vācu valodu, iepazīstināt viņus ar Vācijas vēsturi un kultūru, ar  literatūras, mākslas un mūzikas darbiem, kā arī rosināt skolēnu motivāciju mācīties vācu valodu, uzstājoties ar prezentācijām par Vāciju un piedaloties viktorīnā "Vācijas Federatīvajai Republikai - 75". Pasākumā piedalījās 110 izglītojamie. (Sk.J.Sergejeva). Paldies!

1-02b, 1-35 grupas kopā ar skolotāju Ņinu Šuksti ceļoja “Valodu pasaulē”. Pildot Quiz “Valodas pasaulē”, uzzināja, ka ASV nav oficiālās valsts valodas, ka pasaulē pašreiz ir vairāk nekā 7000 valodu, un ka 46% no visas pasaules iedzīvotājiem runā vienā no Indoeiropiešu valodu saimes valodām. Saliekot pēc secības grieķu alfabēta burtus, atkārtoja terminus no fizikas un matemātikas, un, klausoties dažādus ierakstus, mēģināja atminēt 33 valodas.

Pateicamies visiem izglītojamajiem un skolotājiem par piedalīšanos Valodu nedēļas aktivitātēs!

Fotogalerija

Sagatavoja: Valodu un literatūras MK vadītāja N.Nagle

« atpakaļ