Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
UZŅEMŠANA 2024./2025.m.g. no 17. jūnija līdz 20. augustam. Vairāk informācijas -> SPIED ŠEIT!
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Ekonomikas nedēļa

23.02.2024
 
Latgales Industriālajā tehnikumā no 19.02. līdz 23.02.2024. notika ekonomikas nedēļa. Nodrošinot mācību procesu vērstu uz kompetenču izglītību, ekonomikas nedēļas galvenie mērķi bija, lal izglītojamie meklētu un saskatītu daudzveidīgas iespējas dažādās ekonomikas problēmsituācijās, kā arī izmantotu caurviju prasmes dažādās mācību jomās, nostiprinot izglītojamo spējas tās izmantot patstāvīgi un visdažādākās situācijās, tostarp sarežģītās un neparedzamās. Ekonomikas nedēļas pasākumos aktīvi piedalījās visi tehnikuma 1. - 3. kursu izglītojamie.

Lai iepazīstinātu izglītojamos ar uzņēmējdarbības uzsākšanas īpatnībām, atbalsta programmām un instrumentiem, tika organizēts seminārs“Uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējas jauniešiem”.   AS ALTUM Latgales reģiona vecākais klientu darījumu vadītājs G.Vanags akcentēja biznesa ideju, kā tā rodas, vai jebkura ideja ir dzīvotspējīga, kā pārliecināties par idejas dzīvotspējīgumu, finanšu aprēķiniem, riska faktoriem. Izglītojamie tika rosināti aktīvi iesaistīties biznesa ideju ģenerēšanā.

Lai attīstītu loģisko domāšanu izglītojamajiem, ekonomikas skolotāja I.Kuņicka piedāvāja krustvārdu mīklu risināšanas iespējas par ekonomikas dažādiem procesiem.  Aktīvi iesaistījās šajā intelektuālajā darbībā 3-04 gr. izglītojamie.

Skolotāja L.Sakajeva, A.Pučinskis organizēja viktorīnu “Aktuālās ekonomikas problēmas”, kur izglītojamie varēja parādīt savas prasmes strādāt grupās, veiksmīgi sazinoties, saprototies, vienojoties strīdīgos jautājumos un saskaņojot rīcību, iecietīgi un ar cieņu izturoties pret atšķirīgiem uzskatiem, nonākot pie kopīgiem risinājumiem. Šajā viktorīnā arī izglītojamie varēja pārbaudīt savas zināšanas gan vienkāršās sadzīves situācijās, gan arī sarežģītās ekonomisko problēmu situācijās. 1.vietu ieguva 1-04.gr. izglītojamie, 2. vietu ieguva 2-15.gr. izglītojamie, bet 3.vietu 2-23S.gr. izglītojamie.

Skolotājas I.Kuņicka, A.Rižakova, O.Čebajeva piedāvāja prezentāciju, viktorīnu “Nauda, tās loma uzņēmējdarbībā”. Izglītojamie varēja gūt priekšstatu par naudas rašanās vēsturi, naudas funkciju attīstību dažādos vēsturiskajos periodos. Naudas funkciju praktisko darbību uzņēmējdarbībā izglītojamie pielietoja matemātiskajos aprēķinos. Šajās aktivitātēs it sevišķi jāatzīmē 3-23.gr., 3-35.gr. un 4-33.gr. izglītojamie.

19.02.- 23.02.2024. tehnikuma bibliotēkā visi interesenti varēja iepazīties arī ar grāmatu izstādi “Topošajiem uzņēmējiem”,kuru izveidoja I.Kuņicka, rosinot jauniešus uzdrīkstēties un kļūt par uzņēmējiem. 

Paldies ikvienam  ekonomikas nedēļas dalībniekam!
Rakstu sagatavoja Kultūras un Sociālo zinību mācību jomas MK vadītāja I.Kuņicka
 
« atpakaļ